Презентація XVI випуску збірника наукових статей Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського

Одним із основних напрямів роботи Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського є видавнича діяльність, яка відзначається багатоплановістю та різноманіттям, із кожним роком удосконалюючись у змісті й формі.

Із 2003 року Музей традиційно випускає щорічний збірник наукових статей – унікальний видавничий продукт, що отримав схвальну оцінку в наукових колах України і став періодичним науковим виданням – щорічником, що об’єднав наукову спільноту музеєзнавців, істориків, краєзнавців, архівістів. Збірники наукових статей Полтавського краєзнавчого музею двічі перемагали на Всеукраїнському музейному фестивалі «Музей ІІІ тисячоліття» в номінації «Наукові збірники» (м. Дніпро).

На пошану 130-ліття Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського вийшов у світ XVI випуск збірника наукових статей «Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток». Наукове видання підсумовує ужинок наукових співробітників Музею, а також представників наукової спільноти Полтавщини за попередній календарний рік.

До збірника увійшли матеріали з проблем вивчення регіональної історії Полтавщини, природознавства, археології, історії козацтва, історії церкви, охорони історико-культурної спадщини, широко представлено дослідження з питань музеєзнавства.

Видання зацікавить науковців, музейників, фахівців пам’яткоохоронної діяльності, краєзнавців, широке коло аматорів історії та природознавства.

21 09 22 zbirnyk