Нові видання для ознайомлення

Розділ "Видавнича діяльність" поповнився новими виданнями за 2017 рік. Це - Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область. Шишацький район, та збірником наукових статей конференції до 130-річчя відомого українського дослідника М.Я.Рудинського: "Михайло Рудинський і Полтавський музей: збірник наукових праць". А також фундаментальною працею з історії нашого музею та розвитку природничої науки Полтавщини: Постаті природознавства та музейництва Полтавщини, що побачила світ у 2016 році до 125-річчя музею.

У найближчий час розділ поповниться бібліографічним показчиком відомого етнографа нашого музею Г.І. Галян та збірником матеріалів конференції "Батьківщина найвизначнішого літописця козацької доби Самійла Величка — село Жуки".

svod shihaki titul rudynskiy 2017 kigim book edit 1