Вітаємо із появою в світ!

 Сухобоков О.В., Юренко С.П. Давній Путивль: Монографія. Київ – Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2019. 344 с: іл.

Наукова бібліотека Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського поповнилась новим чудовим виданням. Фундаментальну монографічну працю «Давній Путивль» у розкішному поліграфічному виконанні подарувала авторка – відома дослідниця-археолог, колишня наукова співробітниця нашого музею, а нині – кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка Світлана Павлівна Юренко. Разом із співавтором книги, світлої пам’яті Олегом Васильовичем Сухобоковим, Світлана Павлівна понад 40 років віддала дослідженню численних слов’янських старожитностей Дніпровського Лівобережжя, результатом чого є ця та багато інших опублікованих раніше наукових робіт.

У книзі, на основі комплексного аналізу археологічних і писемних джерел, простежені основні історичні періоди формування та розвитку літописного давньоруського міста Путивля, оспіваного у «Слові о полку Ігоревім», від сіверянських городищ ІХ-Х ст. в урочищах Коптєва Гора, Микільська Гірка і Городок до перетворення на центр удільного Путивльського князівства в середині ХІІ ст. Висвітлено деякі аспекти історичного розвитку Путивля за доби пізнього середньовіччя та раннього нового часу. Значна увага приділена проблемам охорони і збереження археологічних пам’яток міста та перспективам їх подальших досліджень.

Книга багато ілюстрована картами, креслениками, малюнками і фотознімками. Видання буде цікавим як спеціалістам, так і широкому загалу шанувальників давньої історії України.

Ми з глибокою пошаною дякуємо Світлані Павлівні за щедрий дарунок і бажаємо творчої наснаги і натхнення на подальшу працю з вивчення і популяризації найдавнішої культурної спадщини Дніпровського Лівобережжя.

20 02 10 putivl