Бронзовий перстень із Західного укріплення Більського городища

Нова рубрика «Музей з Вами, навіть коли його двері зачинені: Колекції. Інтерактиви. Цікаві теми. Наукові новинки. Онлайн-альбоми», під хештегом #behindthescenes #музейзсередини

В археологічному зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського особливе місце займають випадкові знахідки, що були у різні роки прийняті у дар або придбані  у приватних осіб, краєзнавців і людей не байдужих до історії рідного Полтавського краю.
Одна з таких знахідок, на наш погляд винятково цінна, надійшла до колекції музею у 1970 р. Саме тоді, житель с. Більськ Котелевського району Андрій Федорович Рудько передав до музею бронзовий перстень, знайдений ним випадково в межах Західного укріплення Більського городища – широко відомої пам’ятки скіфського часу Західної Європи.
Перстень суцільнолитий із мідного сплаву. Його маса 5,680 г. Привертає особливу увагу гравіювання на щитку персня. Всередині основної композиції вміщено зображення чотирикінцевого хреста рівнобічної форми з трьома роздвоєними закінченнями, у вигляді «хвоста ластівки». Сам хрест вінчає підвищення Голгофи, позначене прямокутним у перетині пагорбом Такі зображення хрестів відносяться до особливого стилю і належать до так званих «гельветичних», котрі набули поширення з XIII – XIV ст., і дійсно були геральдичними символами.
Прямих аналогів більському перстню поки що не відомо. Стилістика християнського за своїм походженням зображення певним чином нагадує ранні кримсько-татарські тамги.
Щодо датування перстня, то на сьогодні можна висловити припущення про виготовлення його якщо не в XV ст., то на початку XVIІ ст., а належати печатка могла одному із священнослужителів кола першопоселенців у Більську чи його окрузі за князя Ф. І. Бєльского чи князів Глинських.
Потрібно відзначити, що на Полтавщині на сьогодні відомі лише поодинокі знахідки подібних речей, тому перстень-печатка з Більська є унікальним артефактом часів Великого Князівства Литовського і цінним джерелом для вивчення української геральдики.

20 04 23 persten