130 років від дня народження Миколи Костянтиновича Зерова

20 04 26 zerov bibl0126 квітня 2020 р. виповнюється 130 років від дня народження видатного українського поета й літературознавця, талановитого перекладача давньоримської поезії, лідера «неокласиків» та майстра сонетної форми Миколи Костянтиновича Зерова.

Народився він 26 квітня 1890 р. у місті Зінькові на Полтавщині. Після закінчення двокласної Зіньківської школи, де його однокласником був Павло Губенко (пізніше відомий як Остап Вишня), навчався в Охтирській та Першій Київській гімназіях, згодом – на історико-філологічному факультеті Київського університету. Тут майбутній письменник здобув фундаментальні знання античних та європейських мов і літератур, що значно вплинуло на формування його поетичного дару.

У 1914 р. М.К. Зеров розпочав свою педагогічну діяльність на посаді викладача історії Златопільської чоловічої, а з жовтня 1916 р. – ще й жіночої гімназії. З 1917 р. він учителює в Другій Київській гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства, з 1919 р. працює професором Київського архітектурного інституту, а з 1923 р. – професором української літератури Київського інституту народної освіти.

У 1923 р. про себе голосно заявляє група «неокласиків» – невелике коло київських поетів, перекладачів та літературознавців (М. Драй-Хмара, П. Филипович, М. Рильський, О. Бургардт та ін.). Їхнім лідером став Микола Зеров. У своїх ліричних творах, перекладах і літературно-критичних статтях він відстоював думку про те, що українська словесність є невід’ємною складовою частиною європейської культури.

Творчий доробок М.К. Зерова значний і багатогранний: це вірші, написані в різних жанрах, поетичні переклади, анто­логії, наукові статті тощо. На жаль, талант письменника не був належно поцінований сучасниками. Доля Миколи Зерова склалася трагічно – у квітні 1935 р. він був заарештований і звинувачений у керівництві терористичною підпільною організацією, а 3 листопада 1937 р. розстріляний у Соловецькій тюрмі.

Творчість М.К. Зерова як літературознавця, поета, перекладача заслуговує на особливу увагу й глибоку пошану. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського матеріали про Миколу Зерова, його молодшого брата Михайла – відомого українського поета й перекладача, що творив під псевдонімом Михайло Орест, поетів-«неокласиків» зберігаються в музейних фондах та представлені в експозиції «Українське «розстріляне відродження» (20–30-ті рр. ХХ ст.)».

20 04 26 zerov bibl02

20 04 26 zerov bibl02