Анонс монографії «Будівництво Червоної армії (1917-1920-ті рр.): український контекст»

На початку червня вийде друком монографія «Будівництво Червоної армії (1917-1920-ті рр.): український контекст», підготовлена О. В. Вільховик, кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником науково-дослідного експозиційного відділу новітньої історії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського .

У монографії здійснено комплексний аналіз впливу більшовицької ідеології на формування світогляду військовослужбовців Робітничо-селянської Червоної армії, яка була інструментом насадження радянської влади на території України. У виданні проаналізовано форми і методи залучення українців до військової служби в Червоній армії, напрямки агітаційно-масової роботи більшовиків, заходи з адаптації демобілізованих червоноармійців у цивільному житті та їх роль у формуванні радянської ідентичності українського населення.

При підготовці монографії використано значний масив неопублікованих архівних матеріалів, історичних досліджень, періодичних видань, мемуаристики тощо.

Книга розрахована на науковців, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України новітньої доби.

20 06 05 vilhovyk