День етнографа

17 липня в нашій країні відзначають День етнографа. Об’єктом дослідження представників цієї науки є народи, їх побут та культура на всіх етапах історії людства, у тому числі походження і розселення народів, етнонаціональні процеси, міжнародні відносини, форми побуту у широкому сенсі цього слова (одяг, житло, харчування тощо), характерні види діяльності, ремесла, традиції і вірування, народне мистецтво.

Ще 1900 р. в музеї було організовано етнографічний відділ над розвитком якого у різний час працювали такі науковці як Віктор Василенко, Іван Зарецький, Данило і Вадим Щербіківські, Кость Мощенко, Никонор Онацький, Яків Риженко, Галина Сидоренко, Ганна Величко. Значно збагатила фонди відділу колекція відомої меценатки Катерини Скаржинської.

За радянської доби етнографічні дослідження були зведені до мінімуму. Новий етап розвитку етнології розпочався після ствердження незалежності нашої держави. Спираючись на вікову роботу з етнографічних досліджень та формування колекції, за активної участі та під керівництвом Галини Галян, у 1990-ті роки було відновлено етнографічний відділ та етномистецьку експозицію в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського.

Науково-дослідний експозиційний відділ етнографії активно працює над зібранням, збереженням та репрезентацією широкому загалу народного мистецтва, традицій наших предків, всієї довершеності й простоти організації побуту та життєдіяльності давнього населення території Полтавщини. Співробітники відділу, окрім наукової роботи, є постійними організаторами виставок, етномистецьких та театралізованих заходів, майстер-класів, заходів музейно-педагогічного спрямування.