Презентоване дослідження Костянтина Пеляшенка «Ліплений посуд скіфського часу населеня Дніпро-Донецького Лісостепу»

Учора, 24 липня 2020 р. на відкритті Археологічної школи в Історико-культурному заповіднику «Більськ» Полтавської обласної ради було презентоване нове дослідження кандидата історичних наук Костянтина Пеляшенка «Ліплений посуд скіфського часу населеня Дніпро-Донецького Лісостепу», випущене в світ у ключі видавничої програми заповідника. Робота присвячена характеристиці ліпленого посуду і гончарних традицій населення, яке проживало на теренах у тому числі й історичної Полтавщини за скіфської доби. У книзі подається морфологічна типологія кераміки скіфського часу в Лісостепу, проаналізовано її орнаментацію, наводиться територіально-хронологічна характеристика керамічних колекцій, зокрема, й археологічної збірки Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, значною мірою використаної у дослідженні.

Сподіваємося, що праця, якій К. Ю. Пеляшенко віддав півтора десятки років й яка захищена як кандидатська дисертація, буде в нагоді не тільки фахівцям-архелогам, а й доволі широкому колу музейників у їх повсякденній роботі зі збереження пам’яток рухомої культурної спадщини у збірках музеїв, і не тільки в Україні. Тож щиро вітаємо колегу, науковця Музею археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з появою у світ монографії, а колектив ІКЗ «Більськ» – із черговим видавничим здобутком.

20 07 25 posud01 20 07 25 posud01