75 - річчя академіка НАН України Л.А. Булавіна

20 08 18 bulavin0118 серпня своє 75 - річчя відзначає відомий вчений-фізик, академік НАН України (2006), заслужений діяч науки і техніки України (2003) Леонід Анатолійович Булавін.

Народився 18 серпня 1945 р. у Полтаві в сім’ї машиніста Полтавського локомотивного депо. Навчався у середній школі № 69 (нині загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 м. Полтави). У 1967 р. закінчує фізичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка), а з 1970 р. працює тут, пройшовши шлях від асистента до професора, декана факультету, завідувача кафедри молекулярної фізики.

Наукова діяльність вченого різноманітна й багатопланова: молекулярна фізика, фізика фазових переходів, нано-фізика, нейтронні методи дослідження конденсованих середовищ, медична фізика. Вчений створив відому у світі наукову школу «Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ».

У ті часи, коли Леонід Анатолійович Булавін ще не був академіком й навіть доктором наук, він першим у світі експериментально довів існування колективного переносу речовини в рідинах. Дещо раніше це явище було теоретично передбачено професором Й.З. Фішером з Одеського університету. На думку доктора фізико-математичних наук, професора Одеського національного університету імені І.І. Мечникова М.П. Маломужа, якби Леонід Булавін і Йосип Фішер зробили це в Німеччині або Сполучених Штатах Америки, то здається цілком ймовірним, що вони мали б отримати Нобелівську премію з фізики.

У доробку Л.А. Булавіна понад 600 наукових робіт, більш як 30 підручників і монографій. Під його науковим керівництвом захищено 38 кандидатських і 20 докторських дисертацій. Він очолює і входить до складу спеціалізованих рад із захисту дисертацій, співпрацює з провідними вченими Росії, Франції, Китаю, Німеччини, Польщі, Ізраїлю, Японії та інших країн.

Видатний вчений підтримує тісні зв’язки з науковцями Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Майже кожного літа, приїжджаючи з родиною в Полтаву до батьківської хати, Леонід Анатолійович відвідує Полтавський краєзнавчий. У музеї зберігаються його наукові праці з дарчими написами.

Колектив Полтавського краєзнавчого музею щиро вітає свого земляка, відомого діяча світової науки з поважним ювілеєм, зичить йому міцного здоров’я, творчої наснаги, нових наукових здобутків.

Див.: Самородов В.М., Кигим С.Л. Полтавський вимір Національної академії наук України (1918 – 2018): Події. Постаті. Пам'ять / наук. ред. В.М. Самородов. – Полтава: Дивосвіт, 2019. – С. 95, 96.

20 08 18 bulavin02