Нові надходження до фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського

Після персональної виставки І. Я. Новобранця в музеї влітку 2019 р. невелика колекція археологічних артефактів, зібрана ним ще в в 70-х роках минулого століття на Більському городищі, була передана установі.

З-поміж предметів, зібраних митцем на Західному укріпленні Більського городища, в першу чергу, привертає увагу виріб, виготовлений із ніжки античної амфори. Вірогідно, свого часу відколота частина амфори була реставрована місцевими майстрами з метою подальшого використання пошкодженої тарної посудини, для чого вздовж отриманого сколу давнім майстром майже на рівномірній відстані один від одного були просвердлені 6 круглих отворів, діаметром 0,6 см. Наявність ремонту засвідчує той факт, що тарний давньогрецький посуд використовувався в господарстві населення Західного укріплення Більського городища доволі тривалий час – від кількох років до, принаймні, одного-двох десятиліть.

У зборах І. Я. Новобранця наявні фрагменти вінець місцевого ліпного глиняного посуду. Серед артефактів є ще один глиняний виріб. Це – конус із трохи скругленим верхом та пласкою основою круглої в плані форми, з наскрізним отвором дещо вище нижньої частини. Існують здогадки про використання таких конусів як елементів облаштування печей. На наш погляд, вони призначалися для відкритих вогнищ і пічних пристроїв у житлах, навколо яких встановлювались попарно, дещо поодаль від вогню. В отвори конусів вставлялися зволожені дерев’яні палиці, на яких розміщувалися добре відомі у Більську керамічні жаровні, пристосовані для обігріву чи приготування їжі.

Із кам’яних виробів у колекції представлений уламок точильного каменю-абразиву прямокутної форми, виготовлений з дрібнозернистого пісковика, а також кварцитовий камінь-сфероїд, призначений для пращі (своєрідне боло) з невеликими пошкодженнями на поверхні.

Оприлюднені артефакти певною мірою доповнюють уявлення щодо особливостей матеріальної культури населення Західного укріплення Більського городища. Два з цих предметів – лощило чи абразив із частини амфори та керамічний конус – є доволі атрактивними й інформативними археологічними джерелами, що мають бути використані для музейного експонування. А невеличка добірка випадкових знахідок, що публікуються, займе своє місце в археологічній збірці Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

20 08 28 arheo01 20 08 28 arheo01
20 08 28 arheo01 20 08 28 arheo01

20 08 28 arheo05