100 років від дня народження першовідкривача нафти і газу на Полтавщині

 

Істинний фахівець той, хто
володіє повною інформацією
про надра і раціонально їх
використовує.
В.П. Каменський

6 вересня виповнюється 100 років від дня народження гірничого інженер-геолога, головного геолога об’єднання «Укрсхіднафта» (нині НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта»), кандидата геолого-мінералогічних наук, першовідкривача нафти і газу на Полтавщині − Валентина Павловича Каменського (1920-2016).

Валентин Павлович належить до плеяди видатних геологів XX ст., чиє життя і діяльність були тісно пов’язані з пошуком, відкриттям та освоєнням Східного нафтогазоносного регіону України – Дніпровсько-Донецької западини.

Народився Валентин Каменський 6 вересня 1920 року в місті Молога Ярославської області в родині службовців. У 1938 році після закінчення Молозької середньої школи Валентин вступає до Грозненського нафтового інституту, який успішно закінчує у 1942 році. Отримані у вузі знання, він зумів вміло поєднати з виробничою діяльністю. Працював у різних регіонах: Поволжя, Кавказ, Арктика, вивчав земні надра східних та західних областей України.

У 1948 році для пошуків родовищ нафти і газу Каменський приїздить на Полтавщину, оселяється на хуторі Радченково Миргородського району. Тут він працює старшим геологом та головним геологом Миргородської контори розвідувального буріння тресту «Укрсхіднафтогазрозвідка». Під безпосереднім керівництвом Валентина Павловича 9 вересня 1950 року на Радченківському родовищі було отримано перший промисловий фонтан газу. Ось як про цю подію згадував сам геолог: «Перед нами з'явився величезний газонафтовий стовп, він досягав самої верхньої частини нафтової вишки. Ми не передбачили, що це буде пов'язано з таким потужним гуркотом, звук був настільки сильним, що ми зовсім оглухли на цілий тиждень». 17 вересня 1951 року на Радченківському родовищі було отримано і перший промисловий фонтан нафти.

З 1966 року Каменський обіймає посаду головного геолога об’єднання «Укрсхіднафта» (м. Полтава). Під його керівництвом були відкриті нові родовища: Бугруватівське, Козіївське, Клинсько-Сарське, Краснознаменське та розроблено ряд нових покладів на уже відомих.

У 1979 р. Каменський успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Геологічні особливості та перспективи вдосконалення розвідки нафтогазоконденсатних покладів ДДз». Талановитий науковець та дослідник земних надр, висококваліфікований фахівець, Валентин Павлович постійно шукав і впроваджував передові технології з розробки родовищ, спрямовані на збільшення обсягів та ступеня вилучення вуглеводнв з надр. Друзі та знайомі називали його «геологом від Бога».

В Україні за участю Каменського відкрито більше 50 родовищ нафти і газу, серед яких: Сагайдацьке, Битківське, Михайліське, Новогригорівське, Танявське, Пневське, Гвиздецьке та інші.

Валентин Павлович займав особливе місце серед геологів, вирізнявся ерудицією, енциклопедичними знаннями, надзвичайною скромністю, благородством та інтелігентністю, які він проніс через усе своє життя.

Помер Валентин Каменський 22 жовтня 2016 року. До останніх днів життя проживав у Полтаві.

Див.: Закалюжний В.М. Валентин Каменський – геолог від Бога. − Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 96 с.
Закалюжний В.М., Кигим С.Л. Полтавці − відомі геологи і географи. − Полтава, 2007. – 337 с.

Підготувала Олена Шиян, науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу природи

20 09 06 kamenskiy