Новий випуск збірника «Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток: збірник наукових статей».

Вийшов друком новий, XV-й, випуск щорічника «Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток: збірник наукових статей».

До підготовки книги долучився колектив наукових співробітників Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, а також знані краєзнавці області. Часопис висвітлює низку тем методологічного, фактологічного, методичного змісту, охоплюючи, передусім, природничу й історичну тематику. Окремі матеріали присвячені результатам археологічних досліджень у Полтавському регіоні. З цікавістю зустрінуть шанувальники народної творчості напрацювання музейних етнографів, у тому числі, матеріали, пов’язані з церковними реліквіями, що зберігаються в музеї. Неодмінною рисою збірника є публікації з музеєзнавства та пам’яткоохоронної діяльності.

Як і в минулі роки, над виданням попрацювали і маститі краєзнавці і музейна молодь. Надруковані матеріали О. Б. Супруненка, В. О. Мокляка, Г. І. Галян, М. П. Пісцової, О. В. Халимон, Н. В. Кузьменко, а також

О. С. Сулими, О. О. Шиян, О. В. Вільховик, О. М. Васецької та інших науковців.

Упорядники сподіваються, що видання буде цікавим для тих, хто захоплюється краєзнавством в усьому його розмаїтті, з цікавістю вивчає історію, знайомиться з життям і діяльністю видатних земляків.

20 11 03 zbirnyk01

20 11 03 zbirnyk01

20 11 03 zbirnyk01