До 165-річчя Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940)

Виповнилося 165  років від дня народження видатного українського історика, археолога, архівіста, музейника Дмитра Івановича Яворницького. Батько українського козакознавства, як уродженець сусідньої Слобожанщини, шанобливо відносився до історії та старожитностей Полтавщини, вивчав їх, здійснив кілька експедицій, в т.ч. в Поорілля, контактував і листувався з полтавськими істориками, археологами та музейниками, літераторами і простими козаками. На Полтавщині збиралися й численні експонати для його виплеканого зусиллями всього життя Музею.
Д. І. Яворницький неодноразово бував у Полтаві. Тут він читав лекції на замовлення Полтавського губернського земства, консультував місцевих музейників і педагогів, двічі відвідав експозицію Природничо-історичного музею, допомагав полтавцям отримати раритетні експонати. Теплі стосунки вчений підтримував з В. Пархоменком, І. Зарецьким, К. Мощенком, пізніше - з М. Рудинським. У роки розгортання сталінських репресій і гоніння на все українське прихистив у Дніпробудівській експедиції чимало музейників-полтавців, зокрема, О. К. Тахтая та В. А. Грінченка.
Ім'я Д. І. Яворницького завжди з повагою і вдячністю згадувалося в музеї, навіть в роки "маланчуківських" гонінь на все національне. Сподіваємося, у найближчий час на надходження до музею нових експонатів та матеріалів щодо перебування історика на Полтавщині, його вихованців, які вже знаходяться в області.

20 11 07 yavornytskiy01

20 11 07 yavornytskiy01