До 175-річчя Кирило-Мефодіївського товариства: Василь Михайлович Білозерський у Полтаві.

 

У 1914 р. Олександр Сергійович Грушевський (молодший брат М.С. Грушевського) опублікував розвідку під назвою «З настроїв і думок Кирило-Мефодіївців». У фондах Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського зберігається примірник журналу «Україна», на сторінках якого було вміщено публікацію (світлина додається). Особлива цінність матеріалу полягає у тому, що О.С. Грушевський увів до наукового обігу записку Василя Михайловича Білозерського, одного з провідних членів братства, присвячену ідеології цієї організації.

Сам В.М. Білозерський (1825–1899 рр.) мав безпосередній зв’язок з Полтавою. У 1846 р. молодому громадському діячеві запропонували посаду викладача історії і географії Петровського Полтавського кадетського корпусу (світлина додається) з окладом 2 000 рублів асигнаціями. Молодий випускник Київського університету Святого Володимира прийняв пропозицію.

У Полтаві він загорівся ідеєю відкриття школи для хлопчиків козацького стану, для якої написав навіть програму. За задумом Білозерського, діти віком від 13 до 16 років мали вивчати закон Божий, фізику, ботаніку, арифметику, столярне і токарне ремесло, садівництво і городництво. Однак його проект не отримав відгуку в середовищі місцевих можновладців.

У Полтаві Білозерський відвідував салон Софії Василівни Скалон (доньки відомого поета Капніста). Тут молодий чоловік читав вірші Шевченка, уривки з «Чорної ради» Куліша, декламував сербські та чеські поезії.

Незважаючи на гарну платню на службі та оточення світського товариства, В.М. Білозерський неймовірно нудьгував у нашому місті через брак спілкування з особами, які б розділяли його ідеї про об’єднання слов’янських народів у федеративну державу на засадах християнства та освіти.

У січні 1847 р. він написав заяву про звільнення і повернувся до Києва. Уже через три місяці В.М. Білозерського було заарештовано у справі Кирило-Мефодіївського товариства.

Підготувала Олена Замура, кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу
пізнього середньовіччя та нової історії ПКМ імені Василя Кричевського.

20 12 10 bilozerskiy01

20 12 10 bilozerskiy01

20 12 10 bilozerskiy03