До 90-річчя з часу заснування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

У 2020 р. виповнюється 90 років з часу заснування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Історія вишу бере свій початок із далекого 1930 р. Саме тоді, з метою забезпечення стрімко зростаючої потреби в інженерно-будівельних кадрах, наказом Наркомату земельних справ УРСР від 19 серпня 1930 р. на базі факультету сільськогосподарського будівництва Полтавського сільськогосподарського інституту був створений Полтавський інститут сільськогосподарського будівництва. Розташувався новостворений навчальний заклад у приміщенні колишнього Інституту шляхетних дівчат - пам’ятці архітектури першої половини ХІХ ст. У цій історичній будівлі, що є складовою частиною архітектурного ансамблю Полтави, виш знаходиться й сьогодні.

У першій половині 1930-х рр. навчальний заклад неодноразово змінював свою назву й підпорядкування. Спочатку він перебував у віданні Радколгоспбуду СРСР, у 1931 р. був підпорядкований Союзсільбуду та перейменований в Інститут інженерів сільськогосподарського будівництва, в 1932 р. – підпорядковувався безпосередньо Наркомату земельних справ СРСР і мав назву Інститут інженерів капітального будівництва сільського господарства, згодом – Інститут інженерів-будівельників сільськогосподарських споруд. Із 1934 р. виш перебував у підпорядкуванні Головного управління вузів і технікумів вищезазначеного Наркомату й був знову перейменований в Інститут інженерів сільськогосподарського будівництва.

Навчальний заклад швидко розвивався. Так, якщо в 1930/31 навчальному році він мав лише один-єдиний будівельний факультет, на п’яти кафедрах якого працювали 33 викладачі й навчалися 308 студентів, то в 1939/40 навчальному році тут налічувалося вже 20 кафедр та навчалося 555 студентів. За десять довоєнних років навчально-виховної діяльності виш підготував понад 800 інженерів-будівельників.

На початку Другої світової війни інститут було евакуйовано до м. Уральська (Західний Казахстан). Після визволення Полтави від німецьких окупантів виш відновив тут свою діяльність у жовтні 1943 р. У 1943/44 навчальному році заняття велися і в Полтаві, і в Уральську, де діяв філіал закладу. Уральська філія інституту була ліквідована 28 липня 1944 р. За роки Другої світової війни виш випустив близько 100 дипломованих спеціалістів.

Із 1946 р. інститут перебував у віданні спочатку Міністерства землеробства СРСР, згодом – Головного управління будівельних вузів Міністерства вищої освіти СРСР. У січні 1961 р. згідно з наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР заклад отримав нову назву – Полтавський інженерно-будівельний інститут. Упродовж 1954-1971 рр. тут було відкрито нові факультети: промислового та цивільного будівництва, архітектурний, санітарно-технічний, загальнотехнічний, заочний із вечірнім відділенням, підвищення кваліфікації.

Станом на 1990 р. в інституті налічувалося п’ять факультетів, 26 кафедр, 40 лабораторій і навчальних кабінетів. Тут навчалося близько 4,5 тис. студентів, заняття вели 358 викладачів. Підготовка фахівців здійснюється з спеціальностей: архітектура, промислове і цивільне будівництво, включаючи спеціалізацію: сільськогосподарське будівництво, теплогазопостачання і вентиляція, водопостачання, каналізація, раціональне використання й охорона водних ресурсів; підйомно-транспортне будівництво і шляхові машини та устаткування; економіка та управління в будівництві. 

За роки незалежності України виш пройшов шлях від монопрофільного будівельного інституту до університету класичного типу із підготовкою спеціалістів за 26 напрямами: економічним, електромеханічним, екологічним, архітектурним, будівельним та ін. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 р. на базі Полтавського інженерно-будівельного інституту, що ліквідовувався, був створений Полтавський технічний університет. Із 21 червня 1997 р. заклад з гордістю носить ім'я нашого земляка - видатного теоретика космонавтики Юрія Кондратюка, присвоєне з нагоди 100-річного ювілею від дня його народження.

Відповідно до Указу Президента України від 27 березня 2002 р. № 302/2002, ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності університету та його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, заклад отримав статус національного. Відтоді він мав назву «Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка».

У серпні 2019 р. наказом Міністра освіти і науки України виш перейменовано на Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Із потужного закладу вищої освіти технічного спрямування він динамічно трансформувався в багатопрофільний європейський університет класичного типу. Сьогодні Національний університет є потужним науковим й інноваційним центром – лідером на ринку освітніх послуг. Він готує фахівців за 22-ма напрямами, 35-ма спеціальностями та спеціалізаціями за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. У закладі функціонує вісім структурних підрозділів, навчається близько шести тисяч студентів, успішно впроваджуються сучасні тренди і підходи до викладання. Університет активно інтегрується до світового освітнього простору, є членом Великої хартії університетів, розширює географію міжнародних партнерів.

Від імені співробітників Полтавського краєзнавчого музею щиро вітаємо колектив Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» з ювілейною датою – 90-річчям з часу заснування закладу. Переконані, що університет і надалі буде флагманом вищої освіти у нашому місті та Україні, центром інтелектуальної творчості та пошуку. Подальших вам успіхів, вагомих напрацювань та здобутків!

На фото – копії наказів про створення Полтавського інституту сільськогосподарського будівництва з наукового архіву музею.

Владислав Усенко, науковий співробітник відділу новітньої історії ПКМ імені Василя Кричевського.

20 12 12 pntu01

20 12 12 pntu01