Популяризація наукових видань співробітників Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського

До уваги краєзнавців, археологів, істориків – видання «Археологічні з’їзди в Україні» (2004), підготовлене археологом С. П. Юренко (в минулому співробітницею Полтавського краєзнавчого музею). Книга висвітлює передумови і мету скликання археологічних з’їздів, як явища наукового і громадського життя Російської імперії др. пол. ХІХ – поч.. ХХ ст., напрями досліджень, актуальних для того часу.

Таких з’їздів у період з 1869 – 1911 рр. пройшло 15. Деякі скликалися на теренах України, бо її територія славилася пам’ятними місцями. Складовою з’їздів була організація виставок старожитностей й, за встановленою традицією, частина пам’яток поповнювала колекції місцевих музеїв. Тож і нині краєзнавці завдячують науковцям минулого, збирачам і поціновувачам старовини, які вперше на науковому рівні осмислили значення історичної і культурної спадщини, зберегли її та передали нащадкам.

yurenko arheo 2004
button

Людмила Нестуля – науковий співробітник ПКМ імені Василя Кричевського.