Книга з доповненою реальністью

До бібліотеки Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського надійшло унікальне науково-популярне видання – книга Стефана Таранушенка «Знищенні шедеври української дерев’яної сакральної архітектури». Упорядкував її харківський видавець Олександр Савчук за підтримки Українського культурного фонду.

Читач познайомиться з розвідками відомого історика архітектури, збирача старожитностей, здійсненими у 1920-30 рр. ХХ ст. Тоді з групою однодумців йому вдалося обміряти й за фотографувати деякі зразки дерев’яного церковного зодчества Лівобережної України та Слобожанщини. Невдовзі вони були знищенні. Видання презентує матеріали по п’яти церквах: обміри, креслення, фото. Серед них покровська церква збудована у Зінькові 1759 р.

У передмові до основного викладу сучасний дослідник Віктор Вечерський підкреслює самобутність українських дерев’яних храмів, ідентифікує їх, як унікальне явище на загальноєвропейському тлі. Ці погляди були близькими і самому Таранушенку. Він прийшов до них і як науковець і як митець. Бо досліджуючи старовинні пам’ятки, намагався збагнути творчий задум народних майстрів, а отже – їхній світогляд.

Монографія «Знищенні шедеври української дерев’яної сакральної архітектури» − це сучасне видання (рік виходу друком 2021-й). В ньому містяться елементи доповненої реальності: наприкінці розділів є QR-код, скануючи який можна побачити 3D модель кожного з п’яти храмів. До комплекту разом із книгою додається низка фотографій, зроблених самим автором під час поїздок Україною, а також створених сучасним художником Олександром Харланом зображення-реконструкції деяких обстежених храмів.

Людмила Нестуля – науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

21 03 13 kniga01

21 03 13 kniga01

21 03 13 kniga01

21 03 13 kniga01

21 03 13 kniga01

21 03 13 kniga01

21 03 13 kniga01