До 430-річчя надання м. Лубни Магдебурзького права. Лубенська міська історія в колекції музею.

Місто Лубни може пишатися давньою історією, яка налічує понад дев’ять століть. На жаль, тяглість його існування було перервано у XIII ст. [1, с. 281]. Рід Вишневецьких відновив поселення в районі старого місця розташування зруйнованих Лубен. Михайло Олександрович став володарем Посулля 1590 р. за рішенням Сейму. Лубни тоді називалися Олександрів, на честь одного з представників князівського роду.

Колонізацією займалося населення Холмщини. Ймовірно, саме обіцянка Вишневецьких надати привілеї, зокрема Магдебурзьке право, відновленим міським поселенням привабила мігрантів [2, с. 47]. Після смерті Михайла Вишневецького 1616 р. у зв’язку з малолітством князя Яреми землями опікувався Юрій Вишневецький, брат покійного.

Після навчання в Львівській єзуїтській колегії молодий Вишневецький повернувся, щоб налагодити управління задніпровськими володіннями. Наступні роки були позначені гострими військовими конфліктами князя Яреми з козаками. Міщани не бажали наражати своє життя і майно на небезпеку й полишали щойно розбудовані поселення [3, с. 16]. Ця обставина не сприяла розвитку економічного життя.

Міщани Лівобережної України міцно трималися за свої привілеї. Навіть після приєднання до Московського царства їхні старі права було підтверджено [2, с. 48]. Тяглість існування Лубен уже не переривалася.

Козацьке містечко, а потім повітовий центр, зростало й міцніло. Його інтенсивний розвиток зафіксовано у фотокаталозі «Лубни на перехресті століть» (див. світлину суперобкладинки). Це ошатне видання в чорній палітурці із золотим тисненням зберігається у фондах Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

Підготувала Олена Замура, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця науково-дослідного експозиційного відділу історії.

Джерела та література

1. Вортман Д.Я., Голобуцький П.В. Лубни / Д.Я. Вортман, П.В. Голобуцький // Енциклопедія історії України. – Т. 6: Ла-Мі. – Наук. думка, 2009. – 784 с.

2. Багалий Д.И. Внешняя история Магдебургского права в городах после присоединения ея к России с половины ХVІІ и до конца ХVІІI в. / Д.И. Багалий // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. – 1907. – Т. 20. – 53 с.  

3. Лазаревский А. Сведения о пребывании кн. Иеремии Вишневецкого на Левобережной Украине и об уходе его оттуда / А. Лазаревский // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. – 1896. – Т. 11. – 301 с.

4. Фотокаталог. Лубни на перехресті століть. – Лубни: Інтер Парк, 2017. – 172 с. Ілюстрація.

21 06 09 lubny