Олександр Гуров (1843-1921): полтавські шляхи видатного геолога

Серед плеяди видатних дослідників геологічної будови Полтавщини почесне місце займає Олександр Васильович Гуров (1843-1921).

У 1883-84 роках на запрошення Полтавського губернського земства магістр геології Олександр Гуров проводив оро- та гідрографічні дослідження нашого краю. Геологічне вивчення Полтавщини здійснював по басейнах річок: Орелі, Ворскли, Псла, Сули, Золотоноші, Супоя, Трубежа. До завдань науковця входило визначення площ залягання та поширення різноманітних корисних копалин (глин, будівельного каменю, вугілля, торфовищ та ін.) та перспектив їх промислового видобутку. У результаті експедиційних виїздів, обстеження окремих виходів гірських порід Олександр Васильович зробив цікаві висновки. Гуров вперше висловив припущення про існування Кременчуцької магнітної аномалії. Також геолог дійшов висновку, що саме діабаз є основної утворюючою породою Висачківського пагорбу, а не долерит, як вважалося до цього.

У силу різноманіття геологічної будови краю робота по її вивченні затягнулася, не була проведена у відведені земством терміни. У 1885 році Гуров представив геологічну карту Полтавської губернії, а звіт «Геологическое описание Полтавской губернии» у вигляді рукопису закінчив 1 січня 1887 року.

В основу геологічної карти Полтавської губернії покладено топографічну карту, складену І.О. Стрельбицьким в масштабі 10 верст в 1 дюймі. На карті Гурова через технічну помилку («недосмотр») картографічного видання О.А. Ільїна (м. Санкт-Петербург) неправильно дотримана кольорова гамма зображення ділянок білих пісків по річках Псел та Сула: замість палевого кольору вміщено оранжево-жовтий. Щоб не «утемняти» карту на неї не нанесено хутори, села, залізниці. Основні характеристики подано в умовних позначеннях.

У 1888 році книга «Геологическое описание Полтавской губернии» побачила світ. Унікальне видання складається з двох частин:1. Геологічний опис Полтавської губернії; 2. Загальні висновки про геологічну будову губернії (геологічні системи та їх підрозділи). Окремим розділом вміщено матеріали про корисні копалини Полтавщини. Загалом 1010 сторінок.

Робота стала докторською дисертацією Олександра Гурова, результатом колосальних геологічних досліджень Полтавщини. 23 геологічні зразки зібрані Гуровим, разом із зразками експедиції Докучаєва стали першими експонатами геологічного відділу нашого Музею (тоді Природничо-історичного музею Полтавського губернського земства, 1891 рік). У музейній колекції зберігалися зразки фаянсових та фарфорових глин, вохри, граніту, діабазу, зібрані геологом в різних куточках Полтавщини. На жаль, подальша доля їх невідома.

Вивчення Полтавщини Олександром Гуровим стало першим детальним геологічним дослідженням нашого краю, а праця «Геологическое описание Полтавской губернии» не втрачає своєї актуальності і нині.

Підготувала Олена Шиян, завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу природи

21 10 08 gurov