Проведено екологiчну годину "Водно-болотнi багатства Полтавщини"

1 лютого з нагоди Всесвiтнього дня водно-болотних угiдь в експозицiйному залi вiддiлу природи було проведено екологiчну годину  "Водно-болотнi багатства Полтавщини" для студентiв та викладачiв Полтавського нацiонального технiчного унiверситету iменi Юрiя Кондратюка (кафедра "Гiдравлiки, водопостачання та водовiдведення").

Учасники заходу розглянули мiжнароднi, державнi та рeгioнальнi документи з вивчення, охорони та збереження водно-болотних угiдь, обговорили основнi положення Рамсарської конвенції. 

Присутнi звернули увагу на  водно-болотнi територiї України, включенi до Рамсарського списку, та перспективнi для взяття пiд охорону угiддя Полтавщини. За допогою експозицiйного наповнення та вiдеосюжетiв познайомилися з бiорiзноманiттям водно-болотних екосистем.

Доповненням заходу стала виставка наукових видань з вивчення, охорони та збереження водно-болотних угiдь Полтавщини.

19 02 01 bolota01

19 02 01 bolota01

19 02 01 bolota01