Видавнича діяльність

В електронному форматі на сайті Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського у розділі "Видавнича діяльність" з'явилось нове видання  В.І. Вернадський та В.Г. Короленко: у поєднанні доль і поглядів / Самородов В.М., Кигим С.Л., Ольховська Л.В.; за заг. ред. В.М. Самородова, 2-ге видання, доповнене та уточнене. - Полтава: ФОП Говоров С.В., 2018.

vernadskiy2019