22-26 вересня 2015 року у Львівському музеї історії релігії відбувся тематичний семінар за програмою підвищення кваліфікації наукових співробітників музеїв України «Стан, проблеми та перспектива розвитку музеїв України».

58 учасників семінару з 25-и музеїв України працювали над темою: «Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) в пам’ятках історії та культури» (до 150-річчя з дня народження). Учасником семінару була науковий співробітник науково-дослідного відділу фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського О. С.Сулима

Науковці Музею історії релігії поділилися своїми дослідженнями щодо постаті митрополита Андрея Шептицького, розповіли про формування фондових колекцій, створення виставок, присвячених українському Мойсею, зокрема нині діючої виставки «На скелі віри». Заняття проходили також в Українському католицькому університеті та Львівській духовній семінарії Святого Духа УГКЦ, музеї ікони УКУ та школу іконопису «Радруж».

Учасники семінару отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації музейних працівників Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва України.

9-10 жовтня 2015 року Національний науково-дослідний реставраційний центр України (м. Київ) провів семінар-практикум «Першочергові заходи під час обставин непереборної сили в музейних закладах України», на який зібралися науковці та художники-реставратори провідних музейних та реставраційних установ України. Серед учасників були і представники Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу фондів Н. Г. Кондратенко та науковий співробітник науково-дослідного відділу фондів О. С.Сулима.

Мета семінару-практикуму – надання практичної допомоги працівникам музеїв щодо попереджувальних заходів, профілактичних і відновлювальних робіт для мінімізації руйнівних наслідків для пам’яток історії та культури (рухомих) під час обставин непереборної сили. Для слухачів семінару-практикуму були прочитані лекції та проведено практичні заняття зі збереження, консервації рухомих пам’яток Музейного фонду України, їх пакування та транспортування тощо. Програма семінару базувалась на узагальненні міжнародного та вітчизняного досвіду із забезпечення збереженості музейних фондів під час обставин непереборної сили, а також здійснення заходів щодо порятунку фондів, що постраждали.

5-6 жовтня 2015 року на базі Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського проходила музейна практика студентів історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, керівник доктор історичних наук Л. Л. Бабенко. Впродовж багатьох років саме тут студенти опановують основи музейної справи, знайомляться з експозиційною, фондовою роботою, виставковою діяльністю. Цього року практичні заняття провели провідні науковці музею – головний зберігач фондів Т. К. Кондратенко «Організація роботи з питань обліку і збереження музейних предметів колекційної збірки музею», завідувач науково-дослідного експозиційного відділу природи С. Л. Кигим «Виставка «Полтавське сільськогосподарське товариство: діяльність у часовому вимірі» – з досвіду створення», завідувач сектору науково-дослідного експозиційного відділу народознавства Ю. В. Ночовний «Скарбниця унікальних експонатів» – відкриті фонди музею», старший науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу історії пізнього середньовіччя та нової історії В. А. Яремченко «Документи козацької доби в експозиції музею».

Учасники тематичного семінару за програмою підвищення кваліфікації наукових співробітників музеїв України «Стан, проблеми та перспектива розвитку музеїв України». Львівському музеї історії релігії. 22-26 вересня 2015 року.
Учасники тематичного семінару за програмою підвищення кваліфікації наукових співробітників музеїв України «Стан, проблеми та перспектива розвитку музеїв України». Львівському музеї історії релігії. 22-26 вересня 2015 року.
Афіша семінару-практикуму «Першочергові заходи під час обставин непереборної сили в музейних закладах України». Національний науково-дослідний реставраційний центр України. м. Київ.9-10 жовтня 2015 року.
Афіша семінару-практикуму «Першочергові заходи під час обставин непереборної сили в музейних закладах України». Національний науково-дослідний реставраційний центр України. м. Київ.9-10 жовтня 2015 року.
Студенти історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та керівник музейної практики доктор історичних наук Л. Л. Бабенко у вестибюлі музею.
Студенти історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та керівник музейної практики доктор історичних наук Л. Л. Бабенко у вестибюлі музею.
Лекція «Організація роботи з питань обліку і збереження музейних предметів колекційної збірки музею» проводить головний зберігач фондів Т. К. Кондратенко.
Лекція «Організація роботи з питань обліку і збереження музейних предметів колекційної збірки музею» проводить головний зберігач фондів Т. К. Кондратенко.
Завідувач науково-дослідного експозиційного відділу природи С. Л. Кигим знайомить студентів із виставкою «Полтавське сільськогосподарське товариство: діяльність у часовому вимірі».
Завідувач науково-дослідного експозиційного відділу природи С. Л. Кигим знайомить студентів із виставкою «Полтавське сільськогосподарське товариство: діяльність у часовому вимірі».
Завідувач сектору науково-дослідного експозиційного відділу народознавства Ю. В. Ночовний проводить заняття на тему «Скарбниця унікальних експонатів» – відкриті фонди музею».
Завідувач сектору науково-дослідного експозиційного відділу народознавства Ю. В. Ночовний проводить заняття на тему «Скарбниця унікальних експонатів» – відкриті фонди музею».
Про документи козацької доби в експозиції музею розповідає старший науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу історії пізнього середньовіччя та нової історії В. А. Яремченко.
Про документи козацької доби в експозиції музею розповідає старший науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу історії пізнього середньовіччя та нової історії В. А. Яремченко.