#Музейна_Скарбниця

В експозиції «Унікальні предмети у зібранні музею (Скарбниця)» Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського експонована візантійська монета Юстіна ІІ 576 – 577 рр., виявлена в ході археологічної розвідки біля с. Андріївка Полтавського району у 1985 р. Монета була знайдена на поселенні середини – третьої чверті І тисячоліття н. е. П. А. Сизовим (жителем с. Гожули Полтавського району), який передав її розвідзагону Полтавського краєзнавчого музею.

Це візантійський фолліс (40 нуммій), викарбуваний у дванадцятий рік правління імператора Юстіна ІІ на Константинопольському монетному дворі. Вага монети – 13,71 г, діаметр – 2,9 х 3,1 см, матеріал карбування – мідь.

Монета використовувалась як прикраса. Для цього в ній просвердлені два отвори для підвішування діаметром 0,2 см, що не зачепили основних зображень.

На лицевій стороні зображено постаті імператора та його дружини в повний зріст. Навкруги залишки стертої легенди: зліва – «…А», справа – «…NVSP». Справа від постатей – павич.

На зворотній стороні – велика літера «М», над нею – хрест, під нею – «А». Зліва від літери «М» – «…NO», справа – «Х ІІ», в обрізі – «CON».

Знахідки візантійських монет VI ст. н. е. – надзвичайна рідкість серед нумізматичних пам’яток Дніпровського лісостепового Лівобережжя.

Отже, виявлення зазначеної монети на Полтавщині, може вважатися унікальним для регіону.

22 01 25 moneta