Експозиція

Сучасна археологічна експозиція музею, побудована у1991-1996 рр., складається з двох основних розділів:

  • Найдавніша історія краю — від кам'яного віку до раннього середньовіччя.
  • Полтавщина за часів розвинутого середньовіччя.

Вона розташована в трьох залах (№ 6-8) правого крила першого поверху будинку музею.

В експозиції представлено 2416 оригінальних експонатів, які досить повно і яскраво відображають матеріальну та духовну культуру давнього населення краю. Це знаряддя праці, предмети побуту, ремесла та рибальства, посуд, прикраси, одежна фурнітура, культові предмети, зброя, предмети кінської збруї тощо. Серед них є і унікальні: гостроконечник епохи середнього палеоліту, Федорівська антропоморфна стела епохи енеоліту, Кабаківський скарб бронзових виробів та ливарні форми епохи бронзи, культовий бронзовий казан із Більського городища скіфського часу, салтівські великі сіролощені глеки вишуканої форми та декору канцирського типу, давньоруський хрестик з перегородчатою емаллю із поховання, глиняна іконка із зображенням святого Фоми та інші.