Експозиція

Сучасна археологічна експозиція музею, побудована у 1991-1996 рр., складається з двох основних розділів:

•        Найдавніша історія краю – від палеоліту до раннього середньовіччя.

•        Полтавщина за часів ранніх слов'ян та давньоруського часу.

Вона розташована в трьох залах (№ 6 – 8) правого крила першого поверху будинку музею.

У 2019 році була здійснена реекспозиція залу № 8. Тема: Давня Русь і кочівники. Х – ХІІІ ст. Репрезентуються матеріали сучасних досліджень Глинського археологічного комплексу 2011-2014 рр. та літописної Лтави 2008-2013 рр. Представлені знахідки і з інших давньоруських пам'яток Полтавщини: городищ, поселень, могильників, в т. ч. Воїня, Бербениці, Сніпороду, Тарасівки, Хитців, Лубен, Сенчі, Снітина, Нових Санжар та ін.

Всього в експозиції представлено 2580 експонатів. Це знаряддя праці, предмети побуту, ремесла та рибальства, посуд, прикраси, одежна фурнітура, культові предмети, зброя, предмети кінської збруї тощо. Серед них є і унікальні: гостроконечник епохи середнього палеоліту, Федорівська антропоморфна стела епохи енеоліту, Кабаківський скарб бронзових виробів, ливарні форми епохи бронзи, культовий бронзовий казан із Більського городища скіфського часу, салтівські великі сіролощені глеки вишуканої форми та декору канцирського типу, давньоруський хрестик з перегородчатою емаллю із поховання, глиняна іконка із зображенням святого Фоми, сокирка-підвіска, горщика із зображенням модифікованого тризубу на денці, актова висла печатка Ярополка Володимировича, глинобитна піч давньоруського часу та багато інших. Представлені артефакти досить повно і яскраво відображують матеріальну та духовну культуру давнього населення краю.