Фонди

Сьогодні археологічна колекція музею нараховує понад 55 тисяч одиниць зберігання і є однією з найчисельніших збірок України. Вона містить яскраві і унікальні матеріали фактично всіх історичних епох та племен, які проживали в давнину на території Полтавщини.

Основою колекції є археологічні знахідки одного із першовідкривачів і дослідників археологічних пам'яток Полтавщини І. А. Зарецького, археологічні збірки Лубенського приватного музею К. М. Скаржинської (1906 р.) та східних старожитностей П. П. Бобровського (1912 р.), матеріали досліджень археологічних пам'яток Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. відомих спеціалістів-археологів, музейних працівників: Д. Я. Самоквасова, С. А. Мазаракі, В. М. Щербаківського, М. Я. Рудинського, О. К. Тахтая, М. А. Стана, І. І. Ляпушкіна, Г. О. Сидоренко, Б. А. Шрамка, Ю. Ю. Моргунова, О. В. Сухобокова, С. П. Юренко та сучасних археологічних досліджень Л. М. Лугової, О. Б. Супруненка, І. М. Кулатової, В. О. Мокляка, Р. С. Лугового, І. С. Мельникової, В. М. Верещаки, О. В. Коваленко, П. Я. Гавриша, І. М. Гавриленка, В. В. Приймака, О. М. Ткаченка, А. В. Гейка, С. В. Сапєгіна, В. В. Шерстюка, Ю. О. Пуголовка, А. І. Тимощука, Є. С. Калашника, І. В. Головка та ін.

Гордість нашої колекції – це збірка античних та єгипетських старожитностей, матеріали розкопок відомої пізньопалеолітичної Гінцівської стоянки, Тарановоярського могильника та Більського городища скіфського часу, Кантемирівського поселення та могильника черняхівської культури, Опішнянського ранньослов'янського городища, давньоруських городищ Сніпорід (с. Мацківці), Лтава (м. Полтава), Синець (с. Сенча), Полкостень (с. Повстин) та інші.