Фонди

Археологічна колекція Полтавського краєзнавчого музею почала складатися уже з перших днів заснування музею (1981р.). В числі перших експонатів були археологічні знахідки одного із перших дослідників археологічних пам’яток Полтавщини, зокрема скіфських курганів Поворскля, І. А. Зарецького. З часом, зі вступом у зібрання великих дарів – відомих колекцій Лубенського музею К. М. Скаржинської в складі більше 3000 археологічних експонатів і колекції П. П. Бобровського – до 300 предметів археології та нумізматики Давнього Єгипту, Греції, Риму  археологічне зібрання у Полтаві стало одним з найбільших на Лівобережжі Дніпра. У різні роки результати досліджень музею і його колекції були предметом вивчення таких відомих вчених – археологів як Д. І. Багалій, Ф. К. Вовк, В. А. Городцов, І. І. Ляпушкін, Б. А. Рибаков, А. А. Спіцин, Б. А. Шрамко та ін.

Сьогодні археологічна колекція музею є однією з найчисельніших збірок України – близько 55 тисяч одиниць зберігання. Вона містить яскраві і унікальні матеріали фактично всіх історичних епох та племен, які проживали в давнину на території Полтавщини.

Основою нашої колекції є зібрання К. М. Скаржинської, П. П. Бобровського, матеріали досліджень археологічних пам’яток Лівобережної України Д. Я. Самоквасова, С. А. Мазаракі, І. А. Зарецького, В. М. Щербаківського,       М. Я. Рудинського, О. К. Тахтая, М. А. Стана, І. І. Ляпушкіна, Г. О. Сидоренко, Б. А. Шрамка, Ю. Ю. Моргунова, О. В. Сухобокова, С. П. Юренко та інших.

Останнім часом колекція значно поповнилася матеріалами сучасних археологічних досліджень Л. М. Лугової, О. Б. Супруненка, І. М. Кулатової, В. О. Мокляка, Р. С. Лугового, І. С. Мельникової, В. М. Верещаки, О. В. Коваленко, П. Я. Гавриша, І. М. Гавриленка, В. В. Приймака, О. М. Ткаченка, А. В. Гейка, С. В. Сапєгіна, В. В. Шерстюка, Ю. О. Пуголовка, А. І. Тимощука, Є. С. Калашника, І. В. Головка та ін.

Гордість нашої колекції – це збірка античних та єгипетських старожитностей, матеріали відомої пізньопалеолітичної Гінцівської стоянки, Тарановоярського могильника та Більського городища скіфського часу, Кантемирівського поселення та могильника черняхівської культури, давньоруських городищ Мацківці (літопис. Сніпорід), Полтава (літопис. Лтава), Хитці, Сенча (літопис. Синець), антропоморфна стела епохи енеоліту, так званий “ Федорівський ідол ”, Кабаківський скарб бронзових виробів епохи пізньої бронзи, золотий перстень скіфського часу із Перещепинського могильника, комплекс знахідок із угорського поховання, Полтавський скарб жіночих прикрас слов’янки-сіверянки та інші унікальні археологічні знахідки.