Про відділ

Археологічний відділ музею було створено у травні 1912 р. Його першим завідуючим був відомий археолог дипломований спеціаліст В. М. Щербаківський. На цей час музей уже мав чималу археологічну збірку, яку було започатковано стараннями, перш за все, І. А. Зарецького. На час відкриття музею (1891 р.). він був уже досить відомим дослідником-археологом і власником значної колекції старожитностей.

З часом, зі вступом у зібрання великих дарів, відомих колекцій Лубенського музею К. М.  Скаржинської в складі більше 3000 археологічних експонатів і колекції П. П.  Бобровського, 300 предметів археології та нумізматики Давнього Єгипту, Греції, Риму, археологічне зібрання у Полтаві стало одним з найбільших в Україні.

Археологічна діяльність музею має давні і багаті традиції. Цілеспрямовані археологічні дослідження Полтавського краєзнавчого музею починаються зі створенням відділу, очолюваного спеціалістом-археологом. Вони характеризуються максимальною широтою хронологічного спектру досліджень, високим науковим рівнем проведення польових робіт та комплектування археологічного зібрання.

У археологічному відділі музею в різний час також працювали відомі дослідники і вчені М. Я. Рудинський, О. К. Тахтай, А. В. Добровольський, В. І. Довженок, М. А. Стан, Г. О. Сидоренко, С. П. Юренко, О. Б. Супруненко та інші.

В даний час співробітники відділу активно проводять науково-дослідну, експедиційну, збиральницьку, науково-освітню роботу; велику увагу приділяють науковому комплектуванню та збереженню фондових колекцій, створенню повноцінних археологічних експозицій тощо.

Контактний телефон відділу: +38 (05322) 2-57-38.