Про відділ

Археологічний відділ музею було створено у травні 1912 р. Його першим завідуючим був відомий археолог, дипломований спеціаліст В. М. Щербаківський. На цей час музей уже мав чималу археологічну збірку, яку було започатковано стараннями, перш за все, І. А. Зарецького. На час відкриття музею (1891 р.). він був уже досить відомим дослідником-археологом і власником значної колекції старожитностей.

З надходженням до зібрання значної колекції Лубенського приватного музею К. М. Скаржинської в складі більше 3 тис. археологічних знахідок, основна частина яких походить із розкопок археологічних пам'яток Посулля (1906 р.) і колекції східних старожитностей в кількості 300 предметів археології та нумізматики Давнього Єгипту, Греції та Риму П. П. Бобровського (1912 р.), археологічна збірка у Полтаві стала однією з найбільших в Україні.

Археологічна діяльність музею має давні і багаті традиції. Цілеспрямовані археологічні дослідження Полтавського музею починаються зі створенням відділу, очолюваного спеціалістом – археологом. Вони характеризуються максимальною широтою хронологічного спектру досліджень, високим науковим рівнем проведення польових робіт та комплектування археологічного зібрання.

У археологічному відділі музею у різний час працювали відомі дослідники, вчені, археологи: М. Я. Рудинський (у 1921 - 1924 рр.), О. К. Тахтай (у 1925 – 1929 рр.), І. М. Самойловський (у 1930 - 1931 рр.), А. В. Добровольський (у 1932 - 1933 рр.), В. І. Довженок (у 1941 - 1943 рр.), М. А. Стан (у 1939 - 1941 рр.), Г. О. Сидоренко (у 1939 - 1948 рр.), О. Б. Супруненко (у 1989 - 1990 рр.), та інші.

В даний час співробітники відділу активно проводять науково – дослідну, експедиційну, збиральницьку, науково – освітню роботу; велику увагу приділяють науковому комплектуванню та збереженню фондових колекцій, створенню повноцінних археологічних експозицій.