Публікації

2010

Лугова Л., Мельникова І. Археологічні дослідження Г. О. Сидоренко 1945-1946 та 1949 рр. в басейні р. Ворскли за архівними матеріалами // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О., та ін. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 130-178, іл.

Касьян В. Енеолітичний крем'яний ніж з Пулинців // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О., та ін. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 224 – 225,  іл.

Кушнір А. Наконечник списа доби Київської Русі з с. Соколівщина на Полтавщині // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О., та ін. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 226-227, іл.

Мельникова І. Знахідки із с. Безручки на Полтавщині // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О., та ін. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 315-320, іл.

Коваленко О. В., Луговий Р. С. Дослідження Свято-Успенської церкви ХVІІ ст. в с. Лютенька // Нові дослідження пам’яток козацької доби: Збірник наукових статей. – Київ, 2010. – С. 168-174.

Мельникова І. С. Опубліковано 211 статей енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Решетилівського району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Решетилівський район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010.

Мельникова І. С. Опубліковано 117 статей енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Великобагачанського району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Великобагачанський район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010.

Луговий Р. С. Опубліковано 24 статті енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Великобагачанського району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Великобагачанський район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010.

2011

Матвіїшина Ж., Пархоменко О., Коваленко О., Луговий Р. Палеопедологічне дослідження археологічних курганних пам'ятників в районі с. Сторожове Полтавської області // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. – Полтава, 2011. – С. 10-33., іл.

Кушнір А. Історія та методика ґрунтознавчих досліджень в Полтавській області в другій половині ХХ століття // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. – Полтава, 2011. – С. 54-55.

Мельникова І. До вивчення ранньослов'янських пам'яток V-VІІ ст. н. е. Середнього та Нижнього Поворскля // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. – Полтава, 2011. – С. 83-104.

Коваленко О., Луговий Р. Археологічні дослідження Сторожівського могильника у 2009 році // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. – Полтава, 2011. – С. 105-111.

Чендєв Ю. Г., Іванов І. В., Коваленко О. В, Луговий Р. С., Куропата М. А. Порівняльний аналіз пізньоголоцінової еволюції чорноземів лісостепу та степу центру Східної Європи // Проблеми регіональної екології. – М., 2011. – № 2. – С. 26-30.

Коваленко О. В., Луговий Р. С. Кочівницьке поховання ХІІІ ст. поблизу с. Сторожове Полтавської області // Старожитності Лівобережного Подніпров'я-2011: Збірник наукових праць / наук. ред. Супруненко О. Б. – Київ-Полтава, 2011. – С. 160-173.

Коваленко О. В., Луговий Р. С. Кочівницьке поховання ХІІІ ст. біля с. Сторожове Полтавської області // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». [зб. наук. статей]. – Переяслав-Хмельницький: Вид-ня НІЕЗ «Переяслав», 2011. – Вип 5(7). – С. 334-345.

Лугова Л., Луговий Р., Ткаченко О. До історії вивчення археологічної спадщини В. М. Щербаківського (за матеріалами розкопок на Переяславщині) // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». [зб. наук. статей]. – Переяслав-Хмельницький: Вид-ня НІЕЗ «Переяслав», 2011. – Вип 5(7). – С. 163-172.

Мельникова І. Речовий комплекс давньоруського часу із Тарасівського городища в Посуллі // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». [зб. наук. статей]. – Переяслав-Хмельницький: Вид-ня НІЕЗ «Переяслав», 2011. – Вип 5(7). – С. 345-348.

Лугова Л. М. Малоладиженські кургани на лівому березі р. Коломак // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. – Полтава, 2011. – С. 63-82.

Луговий Р. С. Гончарні горни доби пізнього середньовіччя з Решетилівки // Українська керамологія. Національний науковий щорічник за рік 2007. – Опішне: УН, 2011. – К. III. – Т. I. – С. 91-95.

2012

Луговий Р. С. Міжнародна наукова конференція «Полтавський краєзнавчий музей: в ретроспективі археологічних досліджень» (до 100-річчя археологічного відділу Полтавського краєзнавчого музею та 125-річчя від дня народження М. Я. Рудинського) // Краєзнавство – Київ, 2012. – №4.

Коваленко О. В., Куштан Д. П., Луговий Р. С. Стратифіковані кургани доби пізньої бронзи Сторожівського могильника // Археологія. – К., 2012. – № 3. – С. 83-94.

Коваленко О. В., Луговий Р. С. Іконографія сюжетів кахель XVIII ст. з Решетилівки // Українська керамологія. Національний науковий щорічник за рік 2012. – Опішне: Українське Народознавство, 2012. – Кн. V. – Т.2.

Луговий Р. С., Коваленко О. В. Розвідки на території Гадяцького та Лохвицького районів Полтавської області // Археологічні дослідження в Україні 2011. – Луцьк: Волинські старожитності. Вид-ня ІА НАНУ, 2012. – С. 369.

Коваленко О. В., Лугова Л. М., Луговий Р. С. Чутівщина : Подорож в минуле. [Буклет] /Фесик К. Б., Коваленко О. В., Лугова Л. М., Луговий Р. С. – Полтава, 2012. – 6 с. (10F).

Луговая Л. Н., Мельникова И. С. Материалы по исследованию археологических памятников Днепровского лесостепного левобережья экспедиции ИИМК АН СССР под руководством И И. Ляпушкина в Полтавском краеведческом музее // Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства. Материалы международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения Ивана Ивановича Ляпушкина (1902-1968) 3-5 декабря 2012 г. Санкт-Петербург. /Сост., ред. О. А.Щеглова, науч. ред. к.и.н. В. М. Горюнова – СПб: СОЛО, 2012 – С. 27-31.

Коваленко О. В., Луговий Р. С. Полтавський краєзнавчий музей в ретроспективі археологічних досліджень // Історична пам’ять. – Полтава, 2012. – Вип. 28. – С.188-189.

Коваленко О. В., Луговий Р. С. Сторожівський курганний могильник // Археологічні дослідження в Україні 2011. – Луцьк: Волинські старожитності. Вид-ня ІА НАНУ, 2012. – С. 367-368.

Опубліковано 104 статті енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Лохвицького району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Лохвицький район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. (8 статей – Мельникова І. С. та 91 стаття – Луговий Р. С.)

Мельникова І. С. Опубліковано 63 статі енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Глобинського району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Глобинський район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012.

2013

Луговий Р. С., Коваленко О. В. Аланське поховання IV ст. на річці Коломак // Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2013: збірник наукових праць. – К. – Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – С. 111-120+ С. 4 обкладинки.

Коваленко О., Луговий Р. Матеріали XVII ст. з розкопок Успенської церкви в с. Лютенька // Нові дослідження пам’яток доби козацтва в Україні. – К.: Часи козацькі, 2013. – С. 56-62.

Коваленко О., Луговий Р. Розвідки у Чорнухинському районі Полтавської області // Археологічні дослідження в Україні у 2013 р. //

Луговий Р. С. Опубліковано 98 статей енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Семенівського району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Семенівський район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013.

Мельникова І. С. Опубліковано 197 статей енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Пирятинського району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Пирятинський район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013.

Луговий Р. С. Опубліковано 56 статей енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Гадяцького району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Гадяцький район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013.

Мельникова І. С. Опубліковано 63 статті енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Глобинського району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Глобинський район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014.

2014

Мельникова І. С., Капко С. М. Полтавський період діяльності археолога О. К. Тахтая / Капко С. М., Мельникова І. С. // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Південь України у вітчизняній та європейській історії» // Збірник наукових праць. – Одеса: «Астропринт», 2014. – С. 201-205.

2015

Мельникова І. С., Капко С. М. Храмове будівництво в Полтаві наприкінці XX – на початку XXI ст. як аспект релігійного і духовного відродження / Світлана Капко, Ірина Мельникова // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії,музеєзнавство, охорона пам’яток : зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ ім. В. Кричевського; [редкол.: Волошин Ю. В., Киридон А. М., Кондратенко Т. К. та ін.]. – Полтава: Дивосвіт, 2015. – Вип. X. – С. 332- 369: 11 рис.

Мельникова І. С. Нова знахідка кіммерійського часу на Полтавщині / Ірина Мельникова // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток : зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ ім. В. Кричевського; [редкол.: Волошин Ю. В., Киридон А. М., Кондратенко Т. К. та ін.]. – Полтава: Дивосвіт, 2015. – Вип. X. – С. 163-168: 1 рис.

Калініна Є. А. Фібула з Нижнього Поворскля / Євгенія Калініна // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток : зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ ім. В. Кричевського; [редкол. : Волошин Ю. В., Киридон А. М., Кондратенко Т. К. та ін.]. – Полтава: Дивосвіт, 2015. – Вип. X. – С. 139-141: 1 рис.

Мельникова І. С. Опубліковано 148 статей енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Козельщинського району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Козельщинський район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015.

Луговий Р. С. Опубліковано 68 статей енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Оржицького району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Оржицький район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015.

2016

Луговий Р.С., Коваленко О.В., Гейко А.В. Кераміка скіфського часу з поселень навколо с. Клюсівка у Нижньому Поворсклі / Р. С. Луговий, О. В. Коваленко, А. В. Гейко // Феномен Більського городища-2016: До 95-річчя від дня народження визначного українського археолога професора Б. А. Шрамка (1921 – 2012) та 110-річчя від початку археологічних досліджень Більського городища: збірник наук. пр. і мат-лів конф. / ЦП НАНУ і УТОПІК; ЦОДПА; ІКЗ «Більськ»; [редкол. : В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко Ю. В., О. Б. Супруненко (відп. ред.) та ін.]. – К., Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. – С. 179 – 188.

Луговий Р. С., Коваленко О. В. Пізньосарматські поховання Сторожівського могильника (за матеріалами розкопок 2012 р.). / О. В. Коваленко, Р. С. Луговий // Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2016: зб. наук. пр. / ЦП НАНУ і УТОПІК; ІА НАНУ; ЦОДПА; [редкол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Супруненко О. Б. (наук. і відп. ред.) та ін.]. – К. : ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. – С. 132 – 140.

Мельникова І. С., Пономаренко Є. Є. Вістря на спис з Церковної гори у Манжелії / Є. Є. Пономаренко, І. С. Мельникова // Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2016: зб. наук. пр. / ЦП НАНУ і УТОПІК; ІА НАНУ; ЦОДПА; [редкол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Супруненко О. Б. (наук. і відп. ред.) та ін.]. – К. : ЦП НАНУ і УТОПІК, 2016. – С. 171-174.

Луговий Р. С., Коваленко О. В., Лугова Л. М. Розкопки Ф. І. Камінського 1881 і 1882 рр. на Замковій горі у Лубнах. / Р. С. Луговий, О. В. Коваленко,

Л. М. Лугова // Старожитності Посулля. Пам’яті Ф. І. Камінського у збірнику наукових праць «Старожитності Посулля». (1845 – 1891): зб. наук. пр. / ЦП НАНУ і УТОПІК; ЦОДПА; Управл. культ. і мист. виконк. Лубен. міськ. ради; [редкол.: Біляєва С. О., Ковальова І. Ф., Супруненко О. Б. (відп. ред.) та ін.]. – К.: ЦП НАНУ та УТОПІК, 2016. – С. 32–42.

Мельникова І. С., Лугова Л. М. Матеріали розкопок Ф. І. Камінського у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (за матеріалами виставки у м. Лубни) / Лугова Л. М., Мельникова І.С. // Старожитності Посулля. Пам’яті Ф. І. Камінського у збірнику наукових праць «Старожитності Посулля». (1845 – 1891): зб. наук. пр. / ЦП НАНУ і УТОПІК; ЦОДПА; Управл. культ. і мист. виконк. Лубен. міськ. ради; [редкол.: Біляєва С. О., Ковальова І. Ф., Супруненко О. Б. (відп. ред.) та ін.]. – К. : ЦП НАНУ та УТОПІК, 2016. – С. 72–74.

2017

Мельникова І. С., Сидоренко О. В. Давньоруська реліквія в історії Хорольського краю /Мельникова І. С., Сидоренко О. В. // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / ЦП НАНУ і УТОПІК; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Хорол. район. краєзн. музей. [ред. кол.: Н. О. Гаврилюк, Л. О. Гріффен, А. М. Івахненко, О. Б. Супруненко (відп. ред.)]. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 55 – 59.

Мельникова І. С. Одна із маловідомих публікацій М. Я. Рудинського / Мельникова І. С. // Михайло Рудинський і Полтавський музей : зб. наук. пр. / УК ПОДА; ЦОДПА; ПХМ (галерея мистецтв) ім. М. Ярошенка; ПКМ імені Василя Кричевського; [відп. ред. Супруненко О. Б.; ред. кол.: Бабенко Л. Л., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – Полтава: Дивосвіт, 2017. – С. 61 – 66.

Лугова Л., Луговий Р. Археологічні пам’ятки Хорольського району / Лугова Л. М., Луговий Р. С. // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / ЦП НАНУ і УТОПІК; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Хорол. район. краєзн. музей. [ред. кол.: Н. О. Гаврилюк, Л. О. Гріффен, А. М. Івахненко, О. Б. Супруненко (відп. ред.)]. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С.39-45.

Коваленко О. В., Луговий Р. С., Куштан Д. П. Курган доби бронзи Сторожівського могильника на Полтавщині / Коваленко О. В., Куштан Д. П., Луговий Р. С. // Старожитності Лівобережного Подніпров’я. – 2017 = Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions – 2017 : збірник наукових праць. Пам'яті М. Я. Рудинського (1887-1958) / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ПКМ імені Василя Кричевського; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Івакін Г. Ю. Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 96-110.

Курницька І. О., Супруненко О. Б. Співець сивочолого Більська Павло Волик [Буклет] – Полтава: ПКМ імені Василя Кричевського, 2017.

Мельникова І. С., Супруненко О. Б., Луговий Р. С. Археологічна виставка «Більське городище в дослідженнях українських археологів (м. Полтава, серпень – жовтень 2017 р.)». / Супруненко О. Б., Луговий Р. С., Мельникова І. С. В: Корост І. І. (відп. ред.). Археологічні дослідження Більського городища – 2017. Київ – Котельва: ЦПНАНУ і УТОПІК; ІКЗ «Більськ», с. 303 – 312.

Мельникова І. С. Наглядові роботи на передгородді Полтавської фортеці / Супруненко О.Б., Ткаченком О. М., Яремченко В.А. // АДУ, 2017. – К., 2019. – С. 196 – 198.

Шапорда О. М., Ткаченко О. М., Луговий Р. С. Археологічні розвідки спільної експедиції ІКЗ «Більськ» та Полтавського краєзнавчого музею в межах Котелевського району. / О. М. Шапорда, О. М.Ткаченко, Р. С. Луговий. В: Корост І. І. (відп. ред.). Археологічні дослідження Більського городища – 2017. Київ – Котельва: ЦПНАНУ і УТОПІК; ІКЗ «Більськ», с. 188 – 204.

Опубліковано 55 статей енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Шишацького. // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Шишацький район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017;

Опубліковано 60 статей енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Чорнухинського району. // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Чорнухинський район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017.

2018

Коваленко О. В., Луговий Р. С. Матеріали роменсько-давньоруського часу та доби козацтва з Полтави (за обстеженнями 1999-2000 рр.) / О. В. Коваленко, Р. С. Луговий // Старожитності Лівобережжя Дніпра: зб. наукових праць / ЦПНАНУ і УТОПІК; ІКЗ «Більськ»; [відп. ред. – І. І.Корост, наук. ред. – Супруненко О. Б.; ред. колегія: О. М. Титова, І. Б. Шрамко та ін.]. – Київ-Котельва: ЦПНАНУ і УТОПІК, 2018. – С. 302 – 315.

Луговий Р. С., Коваленко О. В. Пізньосарматський курган Сторожівського могильника / Луговий Р. С., Коваленко О. В. // Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2018 Пам’яті Г. О. Сидоренко (1918-1984): зб. наук. пр. / ЦП НАНУ і УТОПІК; ІА НАНУ; ЦОДПА; ПКМВК; [наук. і відп. ред. Супруненко О. Б. ; редкол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін. ]. – К. : ЦП НАН України і УТОПІК, «Дивосвіт», 2018. – С. 90 – 99.

Мельникова І. С. Знахідка ножа з кременю із с. Жуки / Ірина Мельникова // Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка: зб. мат-лів другої наук. конфер. / [ред. кол.: Л. Л. Бабенко, М. М. Кононенко (голова), А. Г. Логвиненко та ін. ; О. Б. Супруненко (відп. ред.)]; ЦП НАН України і УТОПІК; ДКіТ ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; Полтав. район. рада. – Київ; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2018. – С. 65 – 68.

Мельникова І. С., Супруненко О. Б., Ткаченко О. Б., Яремченко В.А. Нові дослідження на передгородді Полтавської фортеці / Олександр Супруненко, Ірина Мельникова, Олександр Ткаченко, Віталій Яремченко // Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка : зб. мат-лів другої наук. конфер. / [ред. кол.: Л. Л. Бабенко, М. М. Кононенко (голова), А. Г. Логвиненко та ін.; О. Б. Супруненко (відп. ред.)]; ЦП НАН України і УТОПІК; ДКіТ ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; Полтав. район. рада. – Київ; Полтава : ЦП НАНУ і УТОПІК, 2018. – С. 144 – 148.

Мельникова І. С., Капко С. М. Матеріали про діяльність Г. О. Сидоренко у Науковому архіві Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / С. М. Капко, І. С. Мельникова // Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2018. Пам’яті Г. О. Сидоренко (1918-1984): зб. наук. пр. / ЦП НАНУ і УТОПІК; ІА НАНУ; ЦОДПА; ПКМВК; [наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін. ]. – К. : ЦП НАН України і УТОПІК, «Дивосвіт», 2018. – С. 40 – 50.

Мельникова І. С., Капко С. М. Історія одного роду полтавців у споминах і дослідженнях / Світлана Капко, Ірина Мельникова // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки. / Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Л. Л. Бабенко, В. В. Вождаєнко, Н. О. Гаврилюк та ін.; гол. ред. кол. О. Б. Супруненко; наук. ред. В. О. Мокляк]. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – С. 258 – 268.

Мельникова І. С. Перстень з Більська у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / І. С. Мельникова. В: Супруненко, О. Б. (відп. ред.). Феномен Більського городища – 2018. Харків – Котельва, с. 135-138.

Баранець П. В. Незвичний наконечник стріли з околиць Більська / П. В. Баранець. В: Супруненко, О. Б. (відп. ред.). Феномен Більського городища – 2018. Харків – Котельва, с. 132-135.

Мельникова І. С., Лугова Л. М. Старожитності Кременчуччини в археологічній збірці Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / Л. М. Лугова, І. С. Мельникова // Старожитності та історія Кременчука: зб. наук. праць. – Київ – Полтава – Кременчук, 2018. – С. 71-83, іл. кол. вк. ІІІ.

Баранець П. В., Сидоренко О. В., Ткаченко О. М. Металеві вироби із днопоглиблення Сули навпроти Лубен (нові надходження до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського). / П. В. Баранець, О.В. Сидоренко, О.М. Ткаченко // Старожитності Посулля. 100 років Лубенському краєзнавчому музею імені Г. Я. Стеллецького (1918 – 2018): збірник наук. пр. / ЦП НАНУ і УТОПІК; Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ЦОДПА; ПКМ ВК; Управл. культ. і мист. виконк. Лубен. міськ. ради; ЛКМ імені Г. Я. Стеллецького; [відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Бабенко Л. Л., Біляєва С. О., Васюк С. С. та ін.]. – К. : ЦП НАН Украіни та УТОПІК, 2018. – С. 127– 133.

Мельникова І. С. Опубліковано 32 статі енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Котелевського району // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область: Котелевський район / ДКіТ ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., ред. до друкуО. Б. Супруненко; вступ. А. М. Скирди, О. Б. Супруненка, О. В. Халимон, І. Ю. Бикова]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018.

2019

Мельникова І. С. Вістря стріли XII – XIV ст. з Полтавського району / Ірина Мельникова // Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка : зб. мат-лів Третьої наук. конфер. / [ред. кол.: Л. Л. Бабенко, С. О. Біляєва, М. М. Кононенко (голова) та ін.; О. Б. Супруненко (відп. ред.)]; ЦП НАН України і УТОПІК; ДКіТ ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; Полтав. район. рада. – Київ; Полтава : ЦП НАНУ і УТОПІК, 2019. – С. 142 – 146.

Баранець П. В. Археологічні знахідки з околиць с. Бречківка Полтавського району». / Петро Баранець // Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка : зб. мат-лів Третьої наук. конфер. / [ред. кол.: Л. Л. Бабенко, С. О. Біляєва, М. М. Кононенко (голова) та ін.; О. Б. Супруненко (відп. ред.)]; ЦП НАН України і УТОПІК; ДКіТ ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; Полтав. район. рада. – Київ; Полтава : ЦП НАНУ і УТОПІК, 2019. – С. 139 – 142.

Калініна Є. А. Частина прикраси вузди коня із Західного Більського городища / Є. А. Калініна // Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2019: До 80-річчя В. П. Андрієнка: зб. наук. пр. / ЦП НАНУ і УТОПІК; ПКМВК; ЦОДПА; [редкол.: Ковальова І. Ф., Кулатова І. М., Михайлина Л. П. та ін.; наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.]. – Київ; Полтава: Дивосвіт, 2019. – С. 143 – 145.

Калініна Є. А. Знахідки з урочища Безодня I (зі зборів П. Я. Гавриша). / Є. А. Калініна // Археологічні дослідження Більського городища – 2018: збірник наук. пр. / ЦП НАНУ і УТОПІК; УКЗ «Більськ»; [відп. ред. – І. І. Корост, наук. ред. – О. Б. Супруненко; ред. колегія: Д. С. Гречко, І. Б. Шрамко та ін.] – Київ-Котельва: ЦПНАНУ і УТОПІК, 2019. – С. 180 – 189.

Мельникова І. С. Археологічна виставка «Археологічні сенсації у Більську та Шишаках у Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (м. Полтава, грудень 2018 – лютий 2019 р.)». / І. С. Мельникова // Археологічні дослідження Більського городища – 2018: збірник наук. пр. / ЦП НАНУ і УТОПІК; УКЗ «Більськ»; [відп. ред. – І. І. Корост, наук. ред. – О. Б. Супруненко; ред. колегія: Д. С. Гречко, І. Б. Шрамко та ін.] – Київ-Котельва: ЦПНАНУ і УТОПІК, 2019. – С. 276 – 281.