Публікації

 1. Матвіїшина Ж., Пархоменко О., Коваленко О., Луговий Р. Палеопедологічне дослідження археологічних курганних пам'ятників в районі с. Сторожове Полтавської області // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. ― Полтава, 2011. ― С. 10-33., іл.
 2. Кушнір А. Історія та методика ґрунтознавчих досліджень в Полтавській області в другій половині ХХ століття // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. ― Полтава, 2011. ― С. 54-55.
 3. Лугова Л. Малоладиженські кургани на лівому березі р. Коломак // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. ― Полтава, 2011. ― С. 63-82., іл.
 4. Мельникова І. До вивчення ранньослов'янських пам'яток V-VІІ ст. н. е. Середнього та Нижнього Поворскля // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. ― Полтава, 2011. ― С. 83-104.
 5. Коваленко О., Луговий Р. Археологічні дослідження Сторожівського могильника у 2009 році // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Матеріали науково-практичного семінару 10-12 серпня 2010 р. ― Полтава, 2011. ― С. 105-111.
 6. Чендєв Ю.Г., Іванов І.В., Коваленко О.В, Луговий Р.С., Куропата М.А. Порівняльний аналіз пізньоголоцінової еволюції чорноземів лісостепу та степу центру Східної Європи // Проблеми регіональної екології. ― М., 2011. ― № 2. ― С. 26-30.
 7. Коваленко О.В., Луговий Р.С. Кочівницьке поховання ХІІІ ст. поблизу с. Сторожове Полтавської області // Старожитності Лівобережного Подніпров'я-2011: Збірник наукових праць / наук. ред. Супруненко О.Б. ― Київ-Полтава, 2011. ― С. 160-173.
 8. Лугова Л., Мельникова І. Археологічні дослідження Г.О. Сидоренко 1945-1946 та 1949 рр. в басейні р. Ворскли за архівними матеріалами // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О., та інш. — Полтава: «Полтавський літератор», 2010. ― С. 130-178, іл.
 9. Коваленко О. Дослідження Г.О. Сидоренко в царині старожитностей Полтави ХVII-XVIII ст. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О., та інш. — Полтава: «Полтавський літератор», 2010. ― С. 439-454, іл.
 10. Касьян В. Енеолітичний крем'яний ніж з Пулинців // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О., та інш. — Полтава: «Полтавський літератор», 2010. ― С. 224-225, іл.
 11. Кушнір А. Наконечник списа доби Київської Русі з с. Соколівщина на Полтавщині // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О., та інш. — Полтава: «Полтавський літератор», 2010. ― С. 226-227, іл.
 12. Мельникова І. Знахідки із с. Безручки на Полтавщині // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск V / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О., та інш.—Полтава: «Полтавський літератор», 2010. ― С. 315-320, іл.
 13. Коваленко О.В., Луговий Р.С. Дослідження Свято-Успенської церкви ХVІІ ст. в с. Лютенька // Нові дослідження пам’яток козацької доби: Збірник наукових статей. ― Київ, 2010. ― С. 168-174.