Співробітники відділу

  • Луговий Роман Сергійович — завідувач відділу.
    Головний напрямок наукових досліджень: пам'ятки епохи бронзи, першої половини І тис. н.е. та старожитності козацького часу.
  • Мельникова Ірина Сергіївна — старший науковий співробітник відділу.
    Головний напрямок наукових досліджень: пам'ятки ранньослов'янського та давньоруського часів.