Наукова робота

На даному етапі пріоритетним у роботі етнографічного відділу є ґрунтовне вивчення фондових колекцій, експедиційно-розвідувальна робота. У 1990-х роках були здійснені експедиції до Гадяцького, Велико-Багачанського, Миргородського, Полтавського районів, у 2000-х роках – розвідки до Хорольського, Кобеляцького, Чутівського, Карлівського, Шишацького, Лубенського, Миргородського, Зіньківського. У виїздах у різні роки працювали: Галина Галян, Ірина Власенко, Наталія Сахно, Марія Пісцова, Марина Кондратенко, Дар’я Приходько, Катерина Штепа.
Комплексне обстеження району ставить завдання дослідити матеріальну і духовну культуру мешканців мікрорегіону з метою її виявлення, фіксації, захисті і матеріалізації в етнографічної експозиції музею, для подальшого поширення набутих знань. Отримані матеріали були втілені у розробках наукового спрямування:
- публікації звітів експедицій, написання статей на конференції, до музейного збірника, наукових журналів, газет;
- написання наукових довідок, лекцій, проспектів екскурсій;
укладання картотек та каталогів; формування наукового архіву;
наукової інвентаризації експонатів;
науковій обробці фондових колекцій;
складання тематичних структур і тематико-експозиційних планів.
інформаційно-освітнього спрямування:
у радіо- і телепередачах;
сценаріях до театралізованих та інтерактивних заходів.
Поширення музейними засобами знань про побут та народне мистецтво Полтавщини відбувається шляхом проведення тематичних і оглядових екскурсій, читання лекцій, організації виставок з колекційної збірки музею, проведення різноманітних заходів.

З 2015 року функціонує музейно-педагогічна програма «Етнографічні студії з Полтавським краєзнавчим», яка реалізується науковцями за допомогою музейного середовища (музейного приміщення, навколишньомузейного простору, експозиції, експонату, глядача та педагога) та передбачає використання традиційних та інноваційних форм діяльності музею, під час яких діти вивчають етнографію та мистецтво Полтавщини. Методологічна основа ґрунтується на діалозі з пам'яткою, музейним педагогом, міжособистісних діалогах.
Цільові групи: програма розрахована на учнів та студентів.
Мета програми:
1. Зміцнення контактів між музейними та освітніми закладами.
2. Залучення до комунікації у музейному просторі якомога більшої кількості відвідувачів.
3. Спрямування учнів та студентів на пошукову, краєзнавчу, науково-дослідницьку роботу.
4. Формування в учнів та студентів соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого України.
5. Розширення та поглиблення знань з етнографії України.
6. Надання допомоги педагогам навчальних закладів у впровадженні активних форм роботи з молоддю.
7. Вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури, традицій рідного краю.
8. Проведення культурно-освітньої роботи серед учнів, молоді, інших верств населення.
Завдання:
Освітні:
- розширення наукового світогляду;
- вивчення основних понять, термінів етнографії;
- ознайомлення з особливостями українського житла, календарно-обрядових звичаїв та свят полтавського регіону, особливостями фольклорної спадщини, пісенної творчості рідного краю та їх носіями, основними видами господарської діяльності, промислів і ремесел;
Розвиваючі:
- розвиток толерантності, логічного мислення, творчої уяви, спритності і винахідливості, естетичного сприйняття світу, навичків міжособистісного спілкування;
- усного мовлення.
Виховні:
-  виховувати бажання відроджувати і оберігати народні звичаї;
- виховання взаємоповаги, взаємодопомоги, кмітливості, почуття любові до рідного краю;
- формувати відчуття краси рідної мови.
Форми діяльності:
екскурсія: традиційна, для дошкільнят, екскурсія з елементами квесту;
лекція ( з використанням відеоряду);
театралізовані свята та розваги;
театралізована вистава;
вікторина;
брейн-ринг;
майстер-клас;
творчий вечір;
конкурс;
інтерактивні заходи;
тематичний музейний урок;
виставки, зустрічі та презентації та багато іншого.
Очікувані результати:
залучення до музейного поля якомога більшої кількості відвідувачів, піднесення престижу та економічного стану музею;
зміцнення контактів між музейними та освітніми закладами;
розширення світогляду молоді та поглиблення знань з етнографії Полтавщини (особливості фольклорної спадщини, пісенної творчості, видів народного мистецтва). У рамках програми діють проекти «Етноінтерактив. Музейні уроки», «ЕтноАрт. МК».