Публікації

Публікації Марії Петрівни Пісцової

2005

Галина Кричевська де Лінде. Спогади. Перекл. З англ., публ. та коментарі М.Пісцової / М.Пісцова // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2004 р. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток / Редкол.: Волошин Ю. В., Годзенко В. Д., Лобурець В. Є., Мокляк В. О., Парасочка О. Г. та ін. - Полтава : Дивосвіт, 2005. - 800 с. - С.724 - 754

Іван Білик – відомий гончар ХХ століття (до 90 - ліття від дня народження) / І. Власенко, М. Пісцова // Край. – 2005.

2006

Кераміка М. Китриша / М. Пісцова // Край. - 2006. - № 30. – Жовтень.

2007

Ніна Іпатій – сучасна вишивальниця Полтавщини / М. Пісцова // Край. – 2007. - № 41 (47). – Вересень. – С.15 – 17.

Полтавки на вищих спортивних п’єдесталах / М. Пісцова // Спортивний літопис Полтавщини: сторінки історії, славетні імена. Матеріали першої науково-практичної конференції «Бутовські читання». – Полтава, 2007. – С.65 – 76.

Через народне мистецтво до національної єдності / М. Пісцова // Край. – 2007. - № 39 (45). – Липень. – С.8 – 9.

Дослідження збірок відомих музейників / І. Власенко, М. Пісцова, Н. Сахно // Край. – 2007. - № 44 (50). – С.7 – 8.

2012

Авторська лялька Вікторії Балясної / М. Пісцова // Край. – 2012. - Червень.

Колекція літургійного шитва в збірці Полтавського краєзнавчого музею (збори Костя Мощенка, Вадима й Данила Щербаківських) / І. Власенко, М. Пісцова // Полтавський краєзнавчий музей : Збірник наукових статей. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – С.550-556.

2013

Фундатори етнографічної колекції Полтавського краєзнавчого музею / І. Власенко, М. Пісцова, Н. Сахно // Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича. – Луцьк, 2013.- С.28-33.

2014

Взуття у фольклорі, народних звичаях і обрядах Полтавщини / М. Пісцова, О. Парасочка // Полтавський краєзнавчий музей : Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство. Охорона пам’яток. Випуск ІХ . – Полтава, 2014. – С.540-560.

Полтавська вишивальниця Олександра Великодна / М. Пісцова // Ґенеза полотняного літопису у творчості майстра народного мистецтва Олександри Великодної: матеріали науково-практичної конференції (Полтава, 23 квітня 2014 р.) / упоряд. і ред. В. П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – С.3 – 6

Родинний рушник Віри Роїк / М. Пісцова //Мистецтво української вишивки – життєдайне джерело творчості, присвячена пам’яті Героя України, заслуженого майстра народної творчості України В. С. Роїк : матеріали науково-практичної конференції (м. Полтава, 25-26 вересня 2014 р.) / упоряд. і ред. В. П. Титаренко; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2014. – С.13 - 15

2015

Українське народне мистецтво. Серія ІІІ. Ткацтво. Альбом. – Полтава, 2015. – 12 с. іл. / Упор. Власенко І. О., Пісцова М. П., Старченко В. І.

Воли у фольклорі Полтавщини / М. Пісцова, Н. Сахно // Полтавський краєзнавчий музей : Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. Х. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – С.423 – 439.

2016

Збірка хрещатих покрівців у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського / М. Пісцова, В. Старченко // Матеріали конференції «Історія музейної справи кінця ХІХ ст. – 1930 рр. Люди і колекції». До 140-річчя від дня народження М. О. Макаренка. – К., 2016

Народний фольклор Полтавщини про сорочку в селянському побуті та обрядах /Н. Сахно, М. Пісцова // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей : Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – Вип. ХІ. – С. 247 – 264

Формування збірки народного взуття у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського / М. Пісцова, О. Парасочка / Сучасний контент : музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи : матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини й Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия, 6-8 жовтня 2016 р.). – Коломия : Вік, 2016. – С. 265 – 269

Формування колекції вибійчаних тканин у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського / М. Пісцова, В. Старченко // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей : Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Полтава : Дивосвіт, 2016. – Вип. ХІ. – С. 301 - 314

2017

Рушники з екскурсії Данила Щербаківського1906 року. Хорольський повіт / М. Пісцова // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб.наук. пр. та мат-лів конф. / Ред. кол.: Н. О. Гаврилюк, Л. О. Гріффен, А. М. Івахненко, О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Хорол. район. Музей. – К., Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – 160 с., іл. – С. 98 - 101

«Полтавська писанка» – пізнання через інтерактиви / М. Пісцова // Старожитності Посулля. Пам’яті С. К. Кульжинського (1867 - 1943): збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр охоронита досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації; Управління культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; Лубенський краєзнавчий музей[відп. ред. Супруненко О. Б., редкол. : Біляєва С. О., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017.- 184 с., іл. – С. 127 - 132

Віра Болсунова : мисткиня, дослідниця, педагог. Полтавський період / М. Пісцова // Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 листопада 2015 року). – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 332 с., іл. – С. 65 – 71

До питання інтерактиву (на основі етнографічних заходів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського) / М. Пісцова // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – Одеса, 2016. – № 15. – С.42-47

Образ Гуцульщини у предметах фондової збірки Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / М. Пісцова, А. Лавріненко // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти. Матеріали ХХІ Міжнародної наукової конференції в рамках ХХІV Міжнародного гуцульського фестивалю (м.Коломия, 11 серпня 2017 року). – Коломия: Вік, 2017. - С. 91-96

Зразки літургійного шитва з Яреськівської (1921 р.) та Кременчуцької (1922 р.) експедицій М. Я. Рудинського / І. Власенко, М. Пісцова // Матеріали наукової конференції до 130-річчя М. Я. Рудинського, Полтава, 2017. – С.

З історії розвитку шевського кустарно-го промислу на Полтавщині / М. Пісцова, О. Парасочка// Полтавський краєзнавчий музей : Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток : збірник наукових статей. Випуск ХІІ / ПКМВК; [ред. кол. : Волошин Ю. В., Гаврилюк Н. О., Киридон А. М. та інш.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О. ]. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 628 с., іл.+ 12 с. вкл. – С. 278 – 294.

«Свято Покрови. Лава на лаву – козацька забава» (сценарій) / М. Пісцова // Полтавський краєзнавчий музей : Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток : збірник наукових статей. Випуск ХІІ / ПКМВК; [ред. кол. : Волошин Ю. В., Гаврилюк Н. О., Киридон А. М. та інш.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О. ]. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 628 с., іл.+ 12 с. вкл. – С. 360 – 367.

2018

Дискосні покрівці з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / М. Пісцова, В. Старченко // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток : збірник наукових статей. Випуск ХІІІ / Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол. : Бабенко Л. Л.; Вождаєнко В.В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – С. 401 – 415.

Таємниці майстра. Гончарівна Олександра Селюченко. (Сценарій) / М. Пісцова // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток : збірник наукових статей. Випуск ХІІІ / Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол. : Бабенко Л. Л.; Вождаєнко В.В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – С. 514 – 520.

Розробка та впровадження проекту «Етноінтерактив» у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського / М. Пісцова // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Шостої науково-практичної конференції (26-27 вересня 2018 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: Талком, 2018. – С. 78-81.

Нотатки Лубенської етнорозвідки (про Ганну Сметанко) / Пісцова М. // Старожитності Посулля. 100 років Лубенському краєзнавчому музею імені Г. Я. Стеллецького (1918–2018) : збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Управл. культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; ЛКМ імені Г. Я. Стеллецького; [відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Бабенко Л. Л., Біляєва С. О., Васюк С. С. та ін.]. – К.: ЦП НАН України і УТОПІК, 2018. – С. 238−246.

Пам’ятки літургійного шитва Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського з експедиції Данила Щербаківського 1906 року / Марія Пісцова, Віра Старченко // Музейні читання пам’яті М. Біляшівського і Д. Щербаківського: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018. – С. 184 – 190.

2019

Пам’ятки літургійного шитва Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського з експедиції Данила Щербаківського 1906 року / Марія Пісцова, Віра Старченко // Музейні читання пам’яті М. Біляшівського і Д. Щербаківського: науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018. – С. 184 – 190.

Воздухи з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Анотований список (за результатами переатрибуції) / Марія Пісцова, Віра Старченко // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей / Департ. культури і туризму Полтав.ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава : Дивосвіт, 2019.

Традиційні страви української кухні у сучасному житті мешканців Полтавського регіону. Частина І. Різновиди борщу. Капусняк / Наталія Сахно, Марія Пісцова // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей / Департ. культури і туризму Полтав.ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава : Дивосвіт, 2019.

Каталог персональної виставки Світлани Колодяжної «Безкінечне і вічне світло любові» / Марія Пісцова // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей / Департ. культури і туризму Полтав.ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава : Дивосвіт, 2019.

Серія майстер-класів «Історія різдвяної іграшки» / Пісцова М. П. // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня заснування Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка «Місія музею ХХІ століття», 14 – 15 травня 2019 р. / під. Ред С. І. Бочарової. – Полтава: ФОП Говоров С. В., 2019. – С. 180-184.

Публікації Галини Іванівни Галян

1974

1. Полтавщина: книга для туристів і краєзнавців / Оніпко М. Д. (відп. ред.), Величко Г. М., Галян Г. І., Гузій Р. Ф., Кащенко В. П., Котлик О. П., Кошова В. М., Литвиненко Е. І., Литвинова М. Д., Малюченко Н. П., Мовчан Є. Я., Пайдем В. О., Прокопович В. П., Сидоренко Г. О., Шелепова І. П., Юренко С. П., Ханко В. М. – Харків : Прапор, 1974. – С. 84–119: іл.

1977

2. Звітує математик Митропольський / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1977. – 4 січня. – № 2. – С. 4.

3. Наш земляк (видатний український вчений в галузі нелінійної механіки Ю. О. Митропольський, уродженець с. Шишаки) / Галина Галян // Сільське життя. – смт Шишаки Полтавської обл. – 1977. – 6 січня. – С. 4.

4. Тісні зв’язки: [Про дружні контакти з Кошалінським воєводством Польської Народної Республіки] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. − м. Полтава. – 1977. – 21 квітня. – № 93. – С. 4.

1979

5. Spelnily sie zego wielkie marzenia [Про зв’язки полтавців з Польською Народною Республікою] / Галина Галян // Czerony sztandar. — Wilnius, Литовська РСР. – 24 kwietnia. – № 94. – С. 3.

1980

6. В експозиції – історія олімпіад / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1980. – 6 травня. – № 105. – С. 4.

1981

7. Краса в експозиції [Виставка «Народні художні промисли України» в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. − 1981. – № 156. – 5 липня. – С. 4.

8. Виставка «Побут та народне мистецтво сучасної Полтавщини» / Галина Галян // Народна творчість та етнографія. – К., 1981. – № 4. – С. 108.

9. Окрилене сьогодення [Виставка «Побут та народне мистецтво сучасної Полтавщини» в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Соціалістична культура. – К., 1981. – № 8. – С. 42.

1982

10. Колекція шедеврів: (До 90-ліття Полтавського краєзнавчого музею) / Галина Галян // Вісті з України. – м. Київ. – 1982. – 11 березня. – С. 4.

11. Полтава, Полтавський район // Полтавщина туристська: путівник / Г. Величко, Г. Галян, Р. Гузій та ін. – Харків : Прапор, 1982. – С. 57–75.

1983

12. Майстриня бісерних прикрас: [Про творчість Е. М. Литвинець] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1983. – 8 квітня. – № 82. – С. 4.

13. Барви Молдавії / Галина Галян, Сільвія Шарануца // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1983. – 4 вересня. – № 204. – С. 4.

1984

14. Скільки барв у соломки! [Про виставку творів О. Лесевич і І. Новобранця] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1984. – 3 червня. – № 127. – С. 4.

15. Малюнки осені [Виставка самодіяльного художника Г. С. Савчука] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1984. – 31 серпня. – № 200. – С. 4.

16. Зустріч з улюбленими героями [Виставка художника В. І. Безулі] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1984. – 1 листопада. – № 131. – С. 4.

17. Выставка И. Вицько / Галина Галян // Декоративное искусство СССР. – М., 1984. – № 5. – С. 46–47.

18. Колекція значків [Про колекцію Донецького краєзнавчого музею] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1984. – 16 грудня – № 289. – С. 4.

1985

19. Виставка робіт Володимира Павлюченка: каталог / Г. І. Галян. – Полтава: Облполіграфвидав, 1985. — 12 с.: іл.

20. «…І розцвіли «Проліски» [Персональна виставка В. Є. Павлюченка] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1985. – 1 березня. – № 52. – С. 4.

21. «Сервізи, килими…» [Про виставку порцеляни і художнього текстилю в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1985. – 31 травня. – № 124. – С. 4.

22. Веселковий дивосвіт [Про народно-мистецьку виставку в Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1985. – 29 червня. – № 161. – С. 4.

23. Колекція Полтавського краєзнавчого у Дніпропетровську: [Про виставку предметів народного мистецтва Полтавського краєзнавчого музею] / Галина Галян // Зоря Дніпропетровська. – м. Дніпропетровськ. — 1985. – 3 липня. – С. 4.

24. З рук невтомних [Персональна виставка заслуженого майстра народної творчості УРСР О. Ф. Селюченко в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. − 1985. − 17 грудня. − № 290. − С. 3.

1986

25. Звітують самодіяльні майстри [Про виставку в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Комсомолець Полтавщини. – м. Полтава. − 1986. − 25 лютого. − № 24. − С. 4.

26. Тополиний живопис [Про виставку робіт А. Ю. Шевченко] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1986. – 1 квітня. – № 78. – С. 4.

27. Петриківський розпис [Про колекцію з Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького, представлену на виставці в Полтаві] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1986. – 29 червня. – № 148. – С. 4.

1987

28. Малюнок і пісня [Про творчість Володимира Залевадного] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1987. – 18 січня. – № 15. – С. 4.

29. Запрошує виставка екслібриса / Галина Галян // Комсомолець Полтавщини. – м. Полтава. – 1987. – 19 березня. – № 34. – С. 4.

30. Звітують художники: (Про Павла Волика і Олександра Левадного) / Галина Галян // Комсомолець Полтавщини. – м. Полтава. – 1987. – 16 червня. – № 73. – С. 4.

1988

31. Невичерпна криниця [Про виставку «Килим, кераміка, порцеляна» в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1988. – 27 січня. – № 22. – С. 3.

32. Краса, втілена в дереві [Про виставку творів Олександра Олешка] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1988. – 7 серпня. – № 182. – С. 4. – Псевд.: Г. Галкіна.

33. Потрібна централізація [відгук на статтю В. Данилейка «Оживіте, народні ремесла»] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1988. – 7 серпня. – № 182. – С. 2.

1989

34. Още веднъж за златото на хан Кубрат / Христо Харитонов, Галина Галян // Борба. – г. Велико Търново, Болгария. – 1989. – 27 април. – № 17. – С. 2.

35. В експозиції – косівська кераміка [Про виставку робіт родини Цвіликів] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1989. – 21 червня. – № 142. – С. 3.

36. Краса з берегів Янтри [Про витвори народного мистецтва Болгарії] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1989. – 26 жовтня. – № 246. – С. 3.

37. Послание от хан Кубрат / Христо Харитонов, Галина Галян // Антени. – София. – 1989. – 1 ноември. – № 44. – С. 16.

38. «В мансардному приміщенні музею…» // Полтавський краєзнавчий музей: путівник. – 2-е вид., доопрац. і доповн. / Г. П. Білоус (керівник), Г. М. Величко-Березова, Г. І. Галян, Р. Ф. Гузій, С. Л. Кигим, В. М. Кошова, Е. І. Литвиненко, Є. В. Решетник, О. Б. Супруненко, І. П. Шелепова. – Харків : Прапор, 1989. – С. 123–133.

39. Твори народного мистецтва в Полтавському краєзнавчому музеї / Галина Галян // Народне мистецтво Полтавщини: тези наукових доповідей і повідомлень на науково-теоретичній конференції, присвяченій 70-річчю Полтавського художнього музею / ПХМ; [уклад. і наук. ред. Віталій Ханко]. – Полтава : РВВ Облстатуправління, 1989. – С. 34–36.

40. Твори народного мистецтва в тематичних експозиціях Полтавського краєзнавчого музею / Галина Галян // Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції «Проблеми вивчення та охорони пам’яток народної культури». – Кіровоград, 1989. – С. 84–86.

1991

41. З історії народознавчих виставок і експозицій / Галина Галян // Полтавський краєзнавчий музей. Сторінки історії та колекції: зб. наук. ст. / ПКМ; [ред. кол.: Білоус Г. П. (відп. ред.), Нестуля О. О., Супруненко О. Б. та ін.]. – Полтава : РВВ Облстатуправління, 1991. – С. 49–56.

42. З позицій вічності [Полтавському краєзнавчому – 100 років] / Галина Галян // Культура і життя. – м. Київ. — 1991. – 18 травня. – № 20. – С. 1.

43. Художньо-концептуальне рішення нової експозиції з народознавства у Полтавському краєзнавчому музеї / Галина Галян, Олександр та Надія Нечипоренки // Вісник українського товариства охорони пам’яток історії та культури: матеріали IV республіканської наукової конференції «Пам’ятки народної культури і музеї». – К., 1991. – № 3. – С. 46–48.

1992

44. З історії виставочної роботи музею / Галина Галян // 100-річчя Полтавського краєзнавчого музею: матеріали ювілейної наукової конференції. — Ч. 1: Історія музею, колекції, питання експозиційної роботи / ПКМ; [ред. кол.: Білоус Г. П., Лобурець В. Є., Супруненко О. Б. та ін.]. – Полтава : РВВ Облстатуправління, 1992. – Полтава, 1992. – С. 82–88.

45. Традиції і новації в побудові народознавчої експозиції Полтавського краєзнавчого музею / Галина Галян // Етнографічна спадщина і національне відродження: тези доповідей та повідомлень міжнародної наукової конференції. – К., 1992. – С. 222–224.

46. До історії колекції писанок в Полтавському краєзнавчому музеї / Галина Галян // Археологічний збірник Полтавського краєзнавчого музею. Пам’яті Ф. І. Камінського (1845–1891): зб. наук. пр. / ПКМ; [за ред. Супруненка О. Б.]. – Полтава : РВВ Облстатуправління, 1992. – Вип. 2. – С. 30–38.

47. Пам’ятники культової архітектури – свідки Полтавської битви / Галина Галян // Північна війна та її наслідки для України: зб. наук. ст. Істори¬ко-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» / УК ПОДА; ІКЗ «Поле Полт. битви»; [ред. кол.: Лобурець В. Є., Ростовський А. М., Супруненко О. Б. та ін.]. – Полтава : РВВ Облстатуправління, 1992. – С. 38–43.

48. Пам’ятки дерев’яної культової архітектури, збудовані коштом П. Калнишевського на Полтавщині / Галина Галян // Повідомлення на ювілейній науковій конференції «Етнографічні дослідження Південної України», присвяченій 145-річчю від дня народження Якова Новицького. – Запоріжжя, 1992. – С. 3.

49. До історії колекції писанок у Полтавському краєзнавчому музеї / Галина Галян // Міжнародний з’їзд писанкарів: матеріали науково-практичної конференції «Писанка – символ України», 2 – 7 вересня 1992 року. – К., 1993. – С. 45–48.

1993

50. Хомутецькі гончарі / Галина Галян // Українське гончарство: кн. 1 / НМЗУГ. – К.; Опішне : Українське народознавство, 1993. – С. 426–432.

1994

51. Золота соломка і золоті руки майстрині [Про О. Лесевич та її учнів] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. − м. Полтава. – 1994. – 12 квітня. – № 45. – С. 3.

52. Золота нитка долі [Про вшанування вишивальниці О. К. Великодної] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. − м. Полтава. – 1994. − 28 квітня. − № 53. − С. 3.

53. Символ відродження природи [Про першу Великодню виставку в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. − м. Полтава. − 1994. − 5 травня. − № 55. − С. 4.

54. З досвіду створення етнографічних музейних комплексів на Полтавщині / Галина Галян // Діяльність музеїв просто неба у збереженні культурної спадщини та відродженні духовності народу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 25-річчя Музею народної архітектури та побуту України, 2–4 вересня 1994 р. – К., 1994. – С. 33−34.

55. Федір Вовк і Полтавщина / Галина Галян // Третя Полтавська наукова конференція з історичного крає¬знавства: матеріали / ПДПІ ім. В. Г. Короленка; ПНТК; ПКМ; ЦОДПА; [редкол.: Войналович В. А., Нестуля О. О., Супруненко О. Б. та ін.]. – Полтава : РВВ Облстатуправління, 1994. – С. 274–277.

1995

56. У тихому сяйві писанок [Про виставку Надії Корінної і Наталії Сташкевич] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. − м. Полтава. – 1995. – 22 квітня. – № 49. – С. 4.

1996

57. Вчення Докучаєва і Вернадського – концептуальний стрижень етнографічної експозиції / Галина Галян // Наукові читання, присвячені 150-річчю від дня народження В. В. Докучаєва. – Полтава, 1996 // Науковий архів Полтавського краєзнавчого музею.

58. Праслов’янські мотиви в писанці / Галина Галян // Слов’янська культура: здобутки і втрати. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 травня 1996 р. – Полтава, 1996. – Т. 1. – С. 274–277.

59. Писанка і Сумцов / Галина Галян // Матеріали наукової конференції, присвяченої 110-річчю Харківського художньо-промислового музею. – Харків, 1996. – С. 48–50.

1997

60. Нова етнографічна експозиція у Полтавському краєзнавчому музеї / Галина Галян // Місто. – м. Полтава. – 1997. – № 2. – С. 49–50.

61. Художній образ сучасної етнографічної експозиції в Полтавському краєзнавчому музеї / Галина Галян // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура»: наукові доповіді та повідомлення. – Харків, 1997. – Ч. 1. – С. 394–396.

62. Олег Мінгальов. Перша в Україні виставка творів містеріального мистецтва / Авт. Галина Галян: буклет. – Полтава : Колібрі-колір, 1997. − 6 с.

63. Жив-був майстер у Жуках [до 100-річчя від дня народження різьб’яра Якова Халабудного] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1997. – 6 листопада. – № 171−172. – С. 4.

64. Містерії Олега Мінгальова / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1997. – 17 грудня. – № 193. – С. 3.

1998

65. Федір Вовк і музей / Галина Галян // Четверта Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства: матеріали (до 825-річчя з часу першої літописної згадки міста Полтави та 1100-річчя появи перших поселень на її території) / ПДПІ ім. В. Г. Короленка; ПНТК. – Полтава, 1998. – С. 60–63.

66. Третій звіт ювіляра [Про виставку робіт різьб’яра О. Олешка] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1998. – 17 квітня. – № 61. – С. 4.

67. Високість справжніх почуттів [Про виставку «Сучасне мистецтво Полтавщини» в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1998. – 5 вересня. – № 144. – С. 4.

1999

68. Родинні традиції живуть [Про мисткиню О. Лесевич] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1999. – 6 квітня. – № 52. – С. 4.

69. Символ життя і сонця: писанка і Полтавщина / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1999. – 10 квітня. – № 55. – С. 4.

70. Квінтесенція національного духу [До Міжнародного дня музеїв] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1999. – 18 травня. – № 75. – С. 4.

71. Історія і практика побудови народно-мистецьких експозицій / Галина Галян // Проблеми та шляхи розвитку народного мистецтва Полтавщини: зб. ст. за матеріалами науково-практичної конференції, 11–12 липня 1998 р. – Полтава, 1999. – С. 72–75.

72. Пам’ятник Марусі Чурай у Полтаві / Галина Галян, Анатолій Чорнощоков, Юрій Самойленко // Там само. – С. 75–76.

73. Концепт галереї сучасного мистецтва / Галина Галян, Юрій Олійник, Микола Підгорний // Там само. – С. 76–78.

74. Про збірку Олександри Селюченко в Полтавському краєзнавчому музеї / Галина Галян // Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник. За 1996–1999 рр. / НМЗУГ. – Опішне : Українське народознавство, 1999. – Кн. 4. – С. 314–317.

75. Акварелі і порцеляна Світлани Пасічної [Про персональну виставку в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1999. – 28 вересня. – № 150. – С. 4.

2000

76. Акварелі родини Кричевських [Про виставку в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2000. – 22 лютого. – № 34. – С. 4.

77. Галерея мистецтв у Полтаві [Про першу виставку] / Галина Галян // Образотворче мистецтво. – К., 2000. – № 1–2. – С. 82–84.

78. Титульний етнос. Здобутки, втрати: [Про науково-практичну конференцію в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Образотворче мистецтво. – К., 2000. – № 1–2. – С. 93.

79. Музейні ретроспекції і новації / Г. І. Галян // Музеї. Меценати. Колекції: зб. наук. праць / Нац. ун-т ім. Т. Шевченка; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [ред. кол.: Гладких М. І., Моця О. П., Супруненко О. Б. (відп. ред.) та ін.]. – К.; Полтава : Археологія, 2000. – С. 37–40.

80. Етнографічна експозиція «Народний побут, народне мистецтво»: буклет / Авт. Галина Галян. – Полтава : Дивосвіт, 2000. – 8 с.

2001

81. Поетичні акварелі художника [До 100-річчя Василя Кричевського] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2001. − 16 березня. − № 37−38. − С. 2.

82. Кроки до волі очима художників [Про виставку в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. − 2001. – 24 серпня. – № 119–120. – С. 3.

83. Залишився в душі українцем [Про художника Миколу Кричевського] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2001. – 3 жовтня. – № 141. – С. 4.

84. Храми доби пізнього козацтва на Лівобережжі / Галина Галян // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. наук. ст. / ІІУ НАНУ; ПДПУ ім. В. Г. Короленка. — К. : Рідний край, 2001. – Вип. 12. – С. 351–358.

2002

85. З історії української керамічної пластики // Титульний етнос: здобутки, втрати: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ; НМЗУГ; [редкол.: Галян Г. І., Мокляк В. О., Супруненко О. Б. та ін.]. – Полтава; Опішне : Дивосвіт, 2002. – С. 87–89.

86. Про колекцію килимів у зібранні музею Полтавського губернського земства // Там само. – С. 99–102.

87. Титульний етнос: здобутки, втрати: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ; НМЗУГ; [редкол.: Галян Г. І., Мокляк В. О., Супруненко О. Б. та ін.]. – Полтава; Опішне : Дивосвіт, 2002. – 120,4 с.: іл. – Член редколегії, випусковий редактор.

88. Потенційний опішненський сувенір / Галина Галян // Українська керамологія: Національний науковий щорічник. 2002 / НМЗУГ; [за ред. докт. іст. наук Олеся Пошивайла]. – Опішне : Українське народознавство, 2002. – Кн. 2. – С. 377–381.

89. К вопросу об этнографических экспозициях / Галина Галян // Музей. Традиции. Этничность. ХХ–ХХI вв.: материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию Российского Этнографического музея. – СПб., Кишинев : Nestor-Historia, 2002. – С. 333–336.

90. Виставка «Мистецька родина Кричевських», присвячена 50-літтю від дня смерті і 130-річчю від дня народження В. Г. Кричевського: каталог робіт / Авт. Галина Галян; ПКМ. – Полтава: Дивосвіт, 2002. – 10 с.

91. Полтавець Федір Вовк і його вплив на розвиток музейництва / Галина Галян // Берегиня. – К., 2002. – № 4 (35). – С. 51–58.

2003

92. Подбати про полтавський Парфенон / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м Полтава. – 2003. – 3 червня. – № 85. – С. 2.

93. Роздуми над прожектами Остапа Ханка: (Про стан і перспективи народно-мистецьких осередків) / Галина Галян // Український керамологічний журнал. – Опішне, 2003. – № 2–4. – С. 133.

2004

94. «Віддаючи роботи чоловіка на виставку, Євдокія Пошивайло плакала...» [Про виставку подружжя Пошивайлів в Полтавському краєзнавчому музеї] / Галина Галян // Вечірня Полтава. – м. Полтава. – 2004. – 1 квітня. – № 14. – С. 5.

95. Повернення Кричевських // Образотворче мистецтво. – К., 2004. – № 2. – С. 19.

96. Архітектурно-художній образ етномистецької експозиції в будинку Василя Кричевського / Галина Галян // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. 2001–2003 рр. / УК ПОДА; ПКМ; [редкол.: Белько О. В., Волошин Ю. В., Галян Г. І. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2004. – С. 115–117.

97. Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. 2001–2003 рр. / УК ПОДА; ПКМ; [редкол.: Белько О. В., Волошин Ю. В., Галян Г. І. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2004. – 432 с.: іл. – Член редколегії.

98. Етнографічна діяльність Івана Зарецького в Полтавському краєзнавчому музеї / Галина Галян // Там само. – С. 34–36.

2005

99. «Він беріг чистоту традицій» [До 80-ліття від дня народження різьб’ра В. К. Нагнибіди] / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2005. – 15 березня. – № 40. – С. 4.

100. Етнологічний екскурс і модель сучасної етномистецької експозиції / Галина Галян // Минуле і сучасне Волині і Полісся. Народне мистецтво і духовність: зб. наук. пр. – Вип. 15: Матеріали другої Волинської обласної науково-етнографічної конференції. 12−13 травня. – Луцьк, 2005. – С. 42–44.

101. Полтавський земський дім: (краєзнавчий музей) і родина Кричевських / Галина Галян // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. 2004 р. / УК ПОДА; ПКМ; [редкол.: Волошин Ю. В., Годзенко В. Д., Лобурець В. Є. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – С. 551–567.

102. Етнологічний екскурс і модель сучасної народно-мистецької експозиції / Галина Галян // Українська культура: історичний вимір та сучасна парадигма (І Міжрегіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Полтавського факультету Київського університету культури і мистецтв): [матеріали]. – Полтава, 2005. – С. 12–14.

103. До історії Києво-Межигірського фаянсу / Галина Галян // Український керамологічний журнал. – Опішне, 2005. – № 1–4. – С. 181–182; 316–317.

2006

104. Етномистецька експозиція Полтавського краєзнавчого музею: путівник / Галина Галян / ПКМ. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 12 с., іл.

105. Іван Бунін і Україна / Галина Галян // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. 2005р. / УК ПОДА; ПКМ; [редкол.: Волошин Ю. В., Годзенко В. Д., Киридон А. М. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – С. 307–311.

2007

106. «Світ Божий, як Великдень!» / Галина Галян // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2007. – 3 квітня. – № 49. – С. 3.

107. Нові розділи етномистецької експозиції Полтавського краєзнавчого музею / Галина Галян // Минуле і сучасне Волині й Полісся: роде наш красний. — Вип. 24: Матеріали Третьої Волинської обласної науково-етнографічної конференції, 14–15 червня 2007 р. – Луцьк, 2007. – С. 161–164.

108. Про Олексу Ізарського: некролог (про уродженця м. Полтава) / Галина Галян // Свобода. – м. Нью-Йорк (США). — 2007. – 16 червня. — С. 4.

109. Каталог робіт В. Г. Кричевського (малярство, графіка) у збірці Полтавського краєзнавчого музею / Авт. та упорядн. Галя Галян; ПКМ; Всеукр. благод. фонд «Дар». – Укр. та англ. мовами. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 12 с.: іл.

110. Рец.: Докучаєв і Полтавщина. Факти, документи, бібліографія. Уклад. Самородов В. М., Кигим С. Л. Полтава: Верстка, 2007. — 187 с.: 63 іл. / Галина Галян // Край. — м. Полтава. — 2007. — № 43 (49). — Листопад. — С. 5.

2008

111. Володимир Мазур / Галина Галян // Художники Полтавщини. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2008. — С. 3, 16.

112. Під пресом 1937-го (до 70-ліття загибелі етнографа і дослідника Н. Онацького) / Галина Галян // Полтавська громада. — м. Полтава. — 2008. — № 4 (22). — 1–7 лютого. – С. 10.

113. Символ життя і сонця (до Великодня) / Галина Галян // Полтавська громада. — м. Полтава. — 2008. — № 16 (34). — 25 квітня. — С. 11.

114. 18 травня – Міжнародний день музеїв / Галина Галян // Полтавська громада. — м. Полтава. — 2008. — № 18 (36). — 16 травня. – С. 4.

115. Іван Бунін і Україна / Галина Галян // Матеріали ІІ Міжрегіональної науково-практичної конференції «Всесвітній культурно-історичний процес: український вимір» / Полтав. факультет Київ. ун-ту культури; [за ред. проф. О. Д. Тягунова]. – Полтава : Вид. дім «Синергіс», 2008. – С. 20–23.

116. Професор з європейським світоглядом (до 90-ліття від дня смерті Федора Вовка) / Галина Галян // Полтавська громада. — м. Полтава. — 2008. — № 22 (40). — 20 червня. – С. 10.

117. Натхнення черпав на шишацьких пагорбах (до днів пам’яті Федора Кричевського) / Галина Галян // Полтавська громада. — м. Полтава. — 2008. — № 30. — 8 серпня. – С. 10.

118. Українська американка (про К. Кричевську) / Галина Галян // Полтавська громада. — м. Полтава. — 2008. — № 34. — 5 вересня. – С. 4; продовження: № 35. — 12 вересня. – С. 4.

119. Катерина Кричевська-Росандіч (до 80-ліття від дня народження) / Галина Галян // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток: зб. наук. ст. у двох т. / УК ПОДА; ПКМ; [редкол.: Волошин Ю. В., Годзенко В. Д., Киридон А. М. та ін.]. –Полтава : Дивосвіт, 2008. – Вип. ІV. – Кн. 2. – С. 66–79.

120. Галян Галина. Перелік наукових та науково-популярних публікацій завідувачки етнографічного відділу Полтавського краєзнавчого музею станом на 31.12.2006 р.: бібліографія, автобібліографія / Галина Галян // Там само. – С. 305–315.

2010

121. Про маловідому, але визначну особистість української культури, – К. В. Мощенка / Галина Галян // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ; [редкол.: Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О. та ін.]. – Полтава : Полтавський літератор, 2010. – Вип. V. — С. 401–423.

2011

122. Мистецькі особливості Полтавщини у новітню добу / Галина Галян // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ; [редкол.: Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2011. – Вип. VІ. – С. 128–136.

123. Українське народне мистецтво. Серія V. Писанка: буклет / Галина Галян, авт.-упорядн., комп’ют. набір та макет / УК ПОДА; ПКМ. – Полтава, 2011. – 16 с.: іл.

124. Обрядово-праздничная культура в экспозиции Полтавского краеведческого музея / Галина Галян // Праздники и обряды как феномены этнической культуры: материалы Санкт-Петербургских этнографических чтений. — Спб. : ИПЦ СПУЦТД, 2011. – С. 425–428.

2012

125. Історія української писанки / Галина Галян // Свобода. — м. Нью-Йорк (США). — 2012. — 30 березня. — № 3. — П’ятниця. — С. 4.

126. Українське народне мистецтво. Серія 1. Дереворізьба: буклет / Галина Галян, авт.-упорядн., комп’ют. набір та макет / УК ПОДА; ПКМ. – Полтава : Дивосвіт, 2012. — 12 с.: іл.

127. Спомин про майстра (В. А. Біляк, 1924-1995) / Галина Галян // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ; [редкол.: Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – С. 447–453.

128. Вишиті вироби в збірці Полтавського краєзнавчого музею / Галина Галян // Там само. – С. 518–531.

2013

129. Дім Василя Кричевського як вияв національної ідентичності (до 140-річчя від дня народження В. Кричевського) / Галина Галян // Край. — м. Полтава. — 2013. — № 106 (112). — Лютий. – С. 11–12.

130. Кость Мощенко – маловідома, але визначна постать української культури / Галина Галян // Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності: доп. та повідомл. Міжнародної наук. конф., Львів, 25–27 вер. 2013 р. / Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. – Львів, 2013. — С. 546–559.

131. Традиційність полтавського художника та викладацька діяльність у вищій школі [Про П. Волика]/ Галина Галян // Вища школа. — К., 2013. — № 12. – С. 62–71.

132. Сторінки музейного життя / Галина Галян // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ; [редкол.: Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2013. — Вип. VIIІ. – С. 398–411.

133. Писанко, ти символ України! / Галина Галян // Феномен писанки в сучасному культурно-освітньому просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 25–26 квітня 2013 р. / Мін-во освіти і науки України; ПОДА, УК; ПНПУ ім. В. Г. Короленка; Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти ім. М. Остроградського; ПКМ ім. В. Кричевського; Відд. культ. Карлів. РДА. — Полтава, 2013. — С. 39–51. — В електрон. варіанті.

134. Текст для екскурсії-монологу у залах № 1–3, 5 на 50 хвилин, порядок і хронометраж відео-картинки для телерадіокомпанії «Лтава», 2 телепередачі про етномистецьку експозицію ПКМ / Галина Галян // Науковий архів ПКМ ім. В. Кричевського.

2014

135. Етнологічна складова Полтавського краєзнавчого музею / Галина Галян // Пам’ятки України. — К., 2014. — № 8. — Серпень. – С. 40–45.

136. Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського: живописно-графічний пласт другої половини ХХ – поч. ХХІ ст. / Галина Галян // Образотворче мистецтво. — К., 2014. — № 2. – С. 74–77.

137. Рец.: Лекція О. Устименко «Будинок Полтавського земства – визначна пам’ятка української архітектури поч. ХХ століття» / Галина Галян // Науковий архів ПКМ ім. В. Кричевського. — 2 арк.

2015

138. Із листів Олекси Ізарського до Катерини Кричевської / Галина Галян // Рідний край. — Полтава, 2014. — № 2 (31). – С. 189–192.

139. Писанкові мотиви у творчості професійних художників / Галина Галян // Феномен писанки в сучасному культурно-освітньому просторі: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 3 квітня 2015 р. / Мін-во освіти і науки України; ПОДА, УК; ПНПУ ім. В. Г. Короленка; Полтав. обл. ін-т післядипл. освіти ім. М. Остроградського; ПКМ ім. В. Кричевського; Відд. культ. Карлів. РДА. – Полтава, 2015. — С. 39–46. — В електрон. варіанті.

140. Історія килима з Каліфорнії / Галина Галян // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ ім. В. Кричевського; [редкол.: Волошин Ю. В., Киридон А. М., Кондратенко Т. К. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2014 [2015]. – Вип. ІХ. – С. 589–593.

141. Етноекспедиції Полтавщиною та розвідки у 1990-х рр. / Галина Галян // Там само. – С. 476–511.

142. Автентичний фольклор Полтавщини / Галина Галян // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ ім. В. Кричевського; [редкол.: Волошин Ю. В., Киридон А. М., Кондратенко Т. К. та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – Вип. Х. – С. 415–423.

143. Опішнянський гончар Іван Білик / Галина Галян // Там само. – С. 381–390: 7 світл.

2016

144. Розповіді про мистецьку родину Кричевських: культурологічні нариси / Галян Галя / ПКМ ім. В. Кричевського. — Полтава : ТОВ «АСМІ», 2016. — 89 с.: іл.

145. Козацька тема в образотворчому мистецтві / Галина Галян // Полтавіка. Полтавська Енциклопедія у 12 томах / Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради; [гол. ред. О. А. Білоусько]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015 [2016]. – Т. 9: Образотворче та декоративне мистецтво, кн. 1: А-Л / [упоряд. тому: О. А. Білоусько, Ю. О. Самойленко, В. М. Ханко]. – С. 597–598.

146. Полтавіка. Полтавська Енциклопедія у 12 томах / Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради; [гол. ред. О. А. Білоусько]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015 [2016]. – Т. 9: Образотворче та декоративне мистецтво, кн. 1: А-Л / [упоряд. тому: О. А. Білоусько, Ю. О. Самойленко, В. М. Ханко]. – 755 с., іл., схеми. — У скл. кол. авт.

147. Полтавіка. Полтавська Енциклопедія у 12 томах / Центр дослід. іст. Полтавщ. Полт. обл. ради; [гол. ред. О. А. Білоусько]. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015 [2016]. – Т. 9: Образотворче та декоративне мистецтво, кн. 2: М-Я / [упоряд. тому: О. А. Білоусько, Ю. О. Самойленко, В. М. Ханко]. – 859 с., іл., схеми. — У скл. кол. авт.

2019

К. Кричевська-Росандіч. Листи з Америки / Галина Галян, упорядник, автор передмови, післямови; Полт. краєзн. музей ім. В. Кричевського. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019. – 16 с.: іл.

Світлана Пасічна. Шлях у мистецтві: [культурологічні нариси]. / авт. Г. Галян; Полт. Краєзнавчий музей ім. В. Кричевського. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019. – 16 с.: іл.

Екскурс до глиняного посуду українського історичного Лівобережжя в експозиції Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського / Г. Галян // Полтавський краєзнавчий музей: маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Збірник наукових статей. Випуск. XIV. – 2019

Образи Олекси Нечипоренка / Галина Галян // Образотворче мистецтво. - № 3, 2019. – С. 112-113.

Подробиці життя Катерини Кричевської із листування Василя та Олени Кричевських / Г. Галян // Полтавський краєзнавчий музей: маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Збірник наукових статей. Випуск. XIV. – 2019

Про презентацію. «Книга листів» / Г. Галян // Вечірня Полтава. - № 46. – 13 лист. – 2019. – С. 13

Творче довголіття Тані Осадци (про відому писанкарку Америки українського походження) / Г. Галян // Полтавський краєзнавчий музей: маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Збірник наукових статей. Випуск. XIV. – 2019

Федір Кричевський (до 140-річчя від дня народження) / Г. Галян // Полтавське село. - Травень, 2019.

Шлях у мистецтві / Галина Галян // Образотворче мистецтво. - № 2, 2019. – С. 88-92

Публікації Ірини Олексіївни Власенко.

Колекція єпитрахилей Полтавського краєзнавчого музею / Власенко Ірина // Полтавські єпархіальні відомості. – Полтава, 2003. – число 9. – 287 с. – С. 187-211.

Кость Мощенко і Полтавський краєзнавчий музей / Власенко Ірина // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей 2001-2003 рр.: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2004. — 427 с. — С. 37-42

М. О. Олеховський. Музейна і педагогічна діяльність / Власенко Ірина // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей 2001-2003 рр.: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2004. — 427 с. — С. 61-66.

Ікони на дереві в колекції Полтавського краєзнавчого музею (каталог) / Власенко Ірина // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2005. — 790 с. — С. 615-655.

Духовні пастирі Полтавського регіону / Власенко І. // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2008. — Вип. ІV. — Книга 2. — 468 с. — С. 33-49.

Колекція літургійного шитва в збірці Полтавського краєзнавчого музею (збори Костя Мощенка, Вадима й Данила Щербаківських) / Власенко І., Пісцова М. // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2012. — Вип. VII. – 660 с. – С. 550-556.

Один із плеяди духовних пастирів / Власенко І. // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2012. — Вип. VII. – 660 с. – С. 383-388.

Колекція рушників у збірці Полтавського краєзнавчого музею (фонд Костя Мощенка, Вадима й Данила Щербаківських) / Власенко І., Пісцова М. // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2013. — Вип. VIII. – 384 c. – С. 382-389.

Модерн і творчість відомих керамістів (твори Федора Чирвенка, Сидора Чирвенка і Василя Поросного у колекції Полтавського краєзнавчого музею) / Власенко І. // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2014. — Вип. ІХ. – 584 с. – С. 582-589.

Розвиток прядіння і ткацтва на Полтавщині. Ткані вироби в колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / Власенко І. // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2015. — Вип. Х. — 659 с. — С. 406-415.

Поруч ХVIII ст. з містечка Остап’є Хорольського повіту (збори Костя Мощенка) / Власенко І. О. // Хорольщина: від давнини до сьогодення. До сторіччя Хорольського районного краєзнавчого музею. — Київ-Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. —159 с. — С.86-89.

Колекція культової дрібної металевої пластики Лубенського музею Катерини Скаржинської у збірці Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / Власенко І. О., Парасочка О. Г. // Старожитності Посулля: зб. наук. праць. Пам’яті С. К. Кульжинського (1867 — 1943). — К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. — 183 с. — С. 83-90.

Зразки літургійного шитва з Яреськівської (1921 р.) та Кременчуцької (1922 р.) експедицій М. Я. Рудинського / Власенко І. О., Пісцова М. П. // Михайло Рудинський і Полтавський музей: зб. наук. праць. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — 191 с. — 120-124.

Культова дрібна металева пластика (хрести, ікони, складні) в колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / Власенко І. О., Парасочка О. Г. // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. — 626 с. — С. 419-432.

Зразки дрібної культової металопластики з лубенським родоводом / Власенко І. О., Прхватіло Р. В. // Старожитності Посулля: зб. наук. праць. 100 років Лубенському краєзнавчому музею імені Г. Я. Стеллецького. — К.: Центр памяткознавства НАН України та УТОПІК, 2018. — 251 с. — С. 187-193.

Кіотні хрести як частина колекції культової металевої пластики Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / Власенко І. О., Парасочка О. Г. // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Збірник наук. статей. — Полтава: Дивосвіт, 2018. — Вип. ХІІІ. — 675 с. — С. 336-342.

Будинок Полтавського губернського земства – видатна пам’ятка українського модерну: буклет / І. О. Власенко; ПКМ імені Василя Кричевського. – Полтава, 2019. – 12 с., іл.

Вотуми як частина колекції церковних старожитностей ПКМВК / І. О. Власенко, О. Г. Парасочка // Полтавський краєзнавчий музей: маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Збірник наукових статей. Випуск. XIV. – 2019

Пам’ятки художнього кахлярства (з історичних колекцій музею і нових надходжень). Каталог виставки // Полтавський краєзнавчий музей: маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Збірник наукових статей. Випуск. XIV. – 2019

Реліквії з маєтку Кочубеїв / Власенко І. О., Парасочка О. Г. // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня заснування Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка «Місія музею ХХІ століття», 14 – 15 травня 2019 р. / під. Ред С. І. Бочарової. – Полтава: ФОП Говоров С. В., 2019. – С. 184-189.

Публікації Катерина Андріївни Штепи

Той, хто поєднав минуле з сучасним (до 110-річчя Пошивайла Гаврила Нечипоровича) / Штепа К. А., Парасочка О. Г. // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня заснування Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка «Місія музею ХХІ століття», 14 – 15 травня 2019 р. / під. Ред С. І. Бочарової. – Полтава: ФОП Говоров С. В., 2019. – С. 189-197