Наукова робота

Серед пріоритетних видів діяльності, що здійснюють співробітники відділу ― наукова робота: дослідження музейних колекцій, підготовка і публікація статей, довідок, участь у конференціях та міжмузейних проектах.

Так, у 2013 р. співробітники відділу фондів взяли участь відразу у трьох значних міжмузейних проектах. До 75-річчя Національного науково-дослідного реставраційного центру України у Національному музеї Т. Г. Шевченка була відкрита виставка «Минуле, врятоване для майбутнього: відроджені святині національного історико-культурного надбання» (22 травня – 4 жовтня 2013), на якій були представлені 5 музейних предметів, відреставрованих фахівцями Харківської філії ННДРЦУ. Спільно з Національним культурно-мистецьким та музейним комплексом «Мистецький Арсенал» був реалізований Всеукраїнський виставковий проект «Grand and Great/Велике і Величне», присвячений 1025-річчя хрещення України-Руси (23 липня – 23 вересня 2013), де презентувалися 25 предметів з музейної колекції. До 110-ї річниці відкриття пам’ятника І. П. Котляревському в Полтаві, спільно з Полтавським художнім музеєм (галереєю мистецтв) імені Миколи Ярошенка, Полтавським літературно-меморіальним музеєм І.П. Котляревського був втілений міжмузейний виставковий проект «Історія однієї фотографії», підсумком якого стало видання однойменного каталогу.

У 2016 р., у рамках проекту «Музей+», була проведена виставкова акція «ЕкспоМ» («Експонат місяця»), присвячена 125-річчю від дня заснування музею. Для проекту зберігачі відібрали дванадцять цікавих експонатів з основної експозиції музею та детально розповіли про їх побутування, особливості функціонування і музейну «біографію».

У 2017 р. значним проектом відділу стала ретроспективна виставка «Між минулим і майбутнім», на якій були представлені надходження до різних груп зберігання за останні п’ять років. Підсумували проект виданням однойменного каталогу.

2018 р. позначений виставкою «Дивовижний схід: мистецькі й історичні реліквії з народознавчих колекцій музею» та випуском набору поштових листівок «До 110-річчя Будинку Полтавського губернського земства».

У 2019 р. спільно з Полтавським художнім музеєм (галереєю мистецтв) імені Миколи Ярошенка до 100-річчя від дня його заснування був втілений проект «Скарби палацу Кочубеїв».

Співробітники відділу презентують підсумки своїх наукових досліджень на різноманітних наукових конференціях:

- Міжнародна наукова конференція «Полтавський краєзнавчий музей: в ретроспективі археологічних досліджень» (до 100-річчя археологічного відділу Полтавського краєзнавчого музею та 125-річчя від дня народження М.Я. Рудинського). м. Полтава. 19-21 вересня 2012 р.

- XХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні». м. Київ. 2012 р.

- ІІ Міжнародний конгрес «Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст». м. Полтава. 2013 р.

- ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні». м. Київ. 20-21 березня 2013 р.

- ХV Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І.Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів». м. Кременчук. 07-08 червня 2013 р.

- ІІ Міжнародна конференція, присвячена 155-річчю з дня народження Марії Башкірцевої. м. Полтава. 2013 р.

- Науково-практична конференція на честь 170-річчя від дня народження В. В. Докучаєва, м. Полтава, 1 березня 2016 р.

- Х Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам'яток історії та культури: традиції, інновації». м. Київ, 24 – 27 травня 2016 р.

- Регіональна наукова конференція, присвячена пам’яті українського музейника та археолога, зачинателя археологічного вивчення Посулля Федора Івановича Камінського (1845-1891). м. Лубни, 12-13 травня 2016 р.

- Наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 90-річчю від дня народження Б.Г. Возницького. м. Дубно Рівненької області, 21 квітня 2016 р.

- ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України». м. Глухів Сумської області, 25-27 травня 2016 р.

- Друга міжнародна зброєзнавча конференця у м. Київ, 16-18 травня 2016 р.

- Міжнародна наукова конференція з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського. м. Коломия, 6-8 жовтня 2016 р.

- XХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні». м. Київ, 23-24 березня 2016 р.

- Перша наукова конференція «Мачуська земля: минуле та сучасність». с. Мачухи Полтавського р-ну. 7 жовтня 2016 р.

- Всеукраїнська наукова конференція «Історична музейна справа». м. Київ, 2016 р.

- Наукова конференція «Хорольщина: від давнини до сьогодення» присвячена 100-річчю Хорольського районного краєзнавчого музею. м. Хорол. 26 квітня 2017 р.

- Наукова конференція «До 150-річчя від дня народження С.К. Кульжинського». м. Лубни, 11-12 травня 2017 р.

- Національний науковий реставраційно-консерваційного симпозіум «Актуальні проблеми збереження гончарної спадщини України (консервація, реставрація, експонування)». Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 24-26 травня 2017 р.

- ХVІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сіверщина в історії України». м. Глухів, 31 травня – 02 червня 2017 р.

- Наукова конференція, присвячена 130-річчю від дня народження М. Я. Рудинського. м. Полтава. 2017 р.

- V Всеукраїнська науково-практична конференція «Музей як візуальний текст культури», м. Черкаси, 05-06 вересня 2017 р.

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейні читання пам’яті М. Біляшівського і Д. Щербаківського». 16 листопада 2017 р.

- Міжнародна науково-практична конференція «Мастацкія вырабы магнацкіх мануфактур ХVІІ – першай палові ХІХ ст. у музейних калекцыях». м. Мір, Білорусь, 23 листопада 2017 р.

- Міжнародна наукова конференція з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського. м. Коломия. 2017 р.

- Друга наукова конференція «Мачуська земля: минуле та сучасність». с. Мачухи Полтавського р-ну 6 жовтня 2017 р.

- Другі наукові читання «Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка». м. Полтава, 2018 р.

- XХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні», м. Київ, 21-22 березня 2018 р.

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція з історії зброї та озброєнь. м. Київ, 12-15 червня 2018 р.

- XV науково-практичний семінар «Охорона та дослідження пам’яток археології». м. Полтава, 2018 р.

- Наукова конференція «Старожитності й давня історія Кременчука». м. Кременчук, 15-16 серпня 2018 р.

- ХV науково-практичний семінар, присвячений 100-річчю від дня народження українського музейника й археолога, завідувача відділу Полтавського краєзнавчого музею Галини Олексіївни Сидоренко (1918-1983). м. Полтава, 18 липня 2018 р.

- Наукова конференція «Лубенський краєзнавчий музей: історія, досвід, перспективи» до 100-річчя Лубенського краєзнавчого музею. м. Лубни, 18-19 вересня 2018 р.

- Треті наукові читання «Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка». м. Полтава, 2019 р.

- Міжнародна наукову конференцію, присвячена 50-ти річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України «Музей просто неба в соціокультурному просторі». м. Київ, 19-20 квітня 2019 р.

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Місія музею ХХІ століття». м. Полтава, 14-15 травня 2019 р.

- ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сіверщина в історії України». м. Глухів Сумської області, 30 травня – 01 червня 2019 р.

- Наукова конференція «Петлюріана: Дев'яті Петлюрівські читання». м. Полтава, 24 травня 2019 р.

Співробітники відділу – автори статей до наукового видання «Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область». Зокрема, ними досліджені та описані цікаві археологічні об’єкти.