Публікації

 1. Кондратенко Т. К., Кузьменко Н. В. Клинкова зброя періоду Другої світової війни в експозиції Полтавського краєзнавчого музею «Полтавщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. 6. -Полтава: Дивосвіт, 2011 – С.397-408.
 2. Лугова Л., Луговий Р., Ткаченко О. До історії вивчення археологічної спадщини В.М.Щербаківського (за матеріалами розкопок на Переяславщині) // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». [зб. наук. статей]. – Переяслав-Хмельницький: Вид-ня НІЕЗ «Переяслав», 2011. – Вип 5(7). – С. 163-172.
 3. Ткаченко О.М., Заїка А.Г., Супруненко О.Б., Шерстюк В.В. Археологічний комплекс Михайлівка (Брусія) І, ур.Брусія // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Диканський район /упорядн., наук. ред. В.О.Мокляк/ – Полтава: ТОВ “АСМІ ”, 2011. – С.172-174.
 4. Парасочка О. Г. Пам'ять про земляка // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. VІ. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 493-495.
 5. Шумейко Н. М. З нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. VI. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 495-500.
 6. Кондратенко Н. Г. Збірка фотодокументів полтавського краєзнавчого музею з теми «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років». Ч. І // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. VІ. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 457-485.
 7. Старченко В. І., Кузьменко Н. В. Свідок героїчної епохи // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 228-242.
 8. Кондратенко Т.К. Печатки у довоєнній колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 500-512. – (Разом з Н. Кузьменко)
 9. Берзой В.М. Фонд М.В. Гоголя у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 536-550. – (Разом з Н. Кондратенко).
 10. Шумейко Н.М. Гоголівська тема у творчості художника Євгена Путрі (з нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 573-578.
 11. Кондратенко Н.Г. Фонд М.В. Гоголя у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 536-550. – (Разом з В. Берзой).
 12. Кондратенко Т.К., Кузьменко Н. В. Печатки у довоєнній колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 500-512.
 13. Луговий Р., Ткаченко О. Курганний могильник // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Решетилівський район /упорядн., наук. ред. В.О.Мокляк/ – Полтава: ТОВ “АСМІ ”, 2010. – С.64.
 14. Парасочка О. Г. З досвіду реставрації музейних предметів // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: Полтавський літератор, 2010. – С. 555-559.
 15. Шумейко Н.М. Гоголівська тема у творчості художника Євгена Путрі (з нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 573-578.
 16. Кондратенко Н. Г., Берзой В.М. Фонд М.В. Гоголя у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 536-550.
 17. Кондратенко Т.К. Зброя періоду Полтавської битви 1709 року в колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл.. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 123-132.
 18. Кондратенко Т.К. Методичні рекомендації щодо створення, організації обліку музейних предметів і діяльності музеїв недержавної форми власності / Упорядники: Сидоренко М.П., Мокляк В.О., Кондратенко Т.К., Супрун Т.Ю. – Полтава: Дивосвіт, 2009. – 152 с.
 19. Кондратенко Т.К. [Виставка «Відроджені скарби Полтавщини»…] // Відроджені скарби Полтавщини: Каталог виставки. – [Харків]: Фотостудія «Палітра», 2009. – С. 1.
 20. Берзой В. М. Фонд «Події Північної війни. Полтавська битва» у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 140-163. – (Разом з Н. Кондратенко)
 21. Парасочка О.Г. Музейні предмети розповідають // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 138-140.
 22. Ткаченко О. М. Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора. - Київ - Полтава, 2009. - Ч. 2. - 132 с. - (у співавторстві).
 23. Ткаченко О.М. Гончарні вироби кінця XVII–початку XVIII століття з Полтави // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотека «Часи козацькі». – Вип. 18. – К., 2009. – С. 57-63. – (Разом із В. Яремченком).
 24. Шумейко Н.М. Святкування 200-річчя Полтавської битви очима В.Г. Короленка // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 109-114.
 25. Устименко О. В. Історія пам'ятника захисникам полтавської фортеці і коменданту Келіну в фотодокументах // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол. Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 133-138.
 26. Кондратенко Н.Г. Святкування 200-річчя Полтавської битви очима В.Г. Короленка // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл.. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 109-114. – (Разом з Н. Шумейко).
 27. Кондратенко Н.Г. Фонд «Події Північної війни. Полтавська битва» у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл.. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 140-163. – (Разом з В. Берзой).
 28. Кондратенко Т.К. Зброя періоду Полтавської битви 1709 року в колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл.. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 123-132.
 29. Кондратенко Т.К. Методичні рекомендації щодо створення, організації обліку музейних предметів і діяльності музеїв недержавної форми власності / Упорядники: Сидоренко М.П., Мокляк В.О., Кондратенко Т.К., Супрун Т.Ю. – Полтава: Дивосвіт, 2009. – 152 с.
 30. Кондратенко Т.К. [Виставка «Відроджені скарби Полтавщини»…] // Відроджені скарби Полтавщини: Каталог виставки. – [Харків]: Фотостудія «Палітра», 2009. – С. 1.
 31. Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О., Мироненко К.М., Ткаченко О.М., Шерстюк В.В., Яремченко В.А. Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора. - Київ - Полтава, 2009. - Ч. 2. - 132 с.
 32. Ткаченко О.М., Яремченко В. А. Гончарні вироби кінця XVII–початку XVIII століття з Полтави // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотека «Часи козацькі». – Вип. 18. – К., 2009. – С. 57-63.
 33. Яремченко В., Ткаченко О. Гончарні горни кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття з Полтави // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип.18. – С.57-63.
 34. Парасочка О.Г. Музейні предмети розповідають // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 138-140.
 35. Шумейко Н.М., Кондратенко Н. Г. Святкування 200-річчя Полтавської битви очима В.Г. Короленка // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 109-114.
 36. Кондратенко Н. Г., Берзой В. М. Фонд «Події Північної війни. Полтавська битва» у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 140-163.
 37. Кондратенко Т.К. Особисті печатки відомих полтавців із колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 221-228. – (Разом з Н. Кузьменко).
 38. Кондратенко Т.К. Церковні печатки з колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 22-27. – (Разом з Н. Кузьменко).
 39. Кондратенко Т.К. Трофей у подарунок: (експонат із колекції зброї Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 259-264. – (Разом з Н. Кузьменко, О. Тітковим).
 40. Берзой В.М. Розвиток колгоспного господарства Шишацького району до 1941 р. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 353-354.
 41. Берзой В.М. Партизанський підпільний рух на Шишаччині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) (наукова довідка) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 490-496.
 42. Парасочка О.Г. Чарівний світ порцеляни Івана Віцька: Інформаційна довідка // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 268-271.
 43. Парасочка О.Г. З досвіду реставрації музейних предметів // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 555-559.
 44. Старченко В.І. Залишки викопних оленів у збірці Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 228-242. – (Разом із А. Лавріненко).
 45. Ткаченко О.М. Вивчення археологічних об'єктів козацького часу у Полтаві (за матеріалами досліджень 2007 року по вул. Конституції, 13) // Археологічний літопис Лівобережної України. - 2008. - № 1-2. - С. 110-116.
 46. Шумейко Н.М. З нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 264-268.
 47. Кондратенко Т.К. Особисті печатки відомих полтавців із колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 221-228. – (Разом з Н. Кузьменко).
 48. Кондратенко Т.К., Кузьменко Н. В. Церковні печатки з колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 22-27.
 49. Кондратенко Т.К., Кузьменко Н. В., Тітіков О. В. Трофей у подарунок: (експонат із колекції зброї Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 259-264.
 50. Парасочка О.Г. Чарівний світ порцеляни Івана Віцька: Інформаційна довідка // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 268-271.
 51. Берзой В.М. Розвиток колгоспного господарства Шишацького району до 1941 р. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 353-354.
 52. Берзой В.М. Партизанський підпільний рух на Шишаччині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) (наукова довідка) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 490-496.
 53. Старченко В.І. Залишки викопних оленів у збірці Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 228-242. – (Разом із А. Лавріненко).
 54. Ткаченко О.М. Знахідка Боспорського статера на селищі Сердюки-1 у Поворсклі // Археологічний літопис Лівобережної України. - 2006. - № 2. - С. 100-103.
 55. Устименко О.В. Твори М. Бутовича в колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2005 р. - Полтава: Дивосвіт, 2006. - С. 491-506.
 56. Устименко О.В. Малюнки М. Бутовича до поеми І.П. Котляревського із колекційної збірки Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2004 р. - Полтава: Дивосвіт, 2005. — С. 655-660.