Публікації

Кондратенко Тамара Костянтинівна

2008

Кондратенко Т.К., Кузьменко Н.В. Особисті печатки відомих полтавців із колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 221-228.

Кондратенко Т.К., Кузьменко Н.В. Церковні печатки з колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 22-27.

Кондратенко Т.К., Кузьменко Н.В., Тітков О.В. Трофей у подарунок (експонат із колекції зброї Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 259-264.

2009

Кондратенко Т.К. Зброя періоду Полтавської битви 1709 року в колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл.. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 123-132.

Кондратенко Т.К. Методичні рекомендації щодо створення, організації обліку музейних предметів і діяльності музеїв недержавної форми власності / Упорядники: Сидоренко М.П., Мокляк В.О., Кондратенко Т.К., Супрун Т.Ю. – Полтава: Дивосвіт, 2009. – 152 с.

Кондратенко Т.К. [Виставка «Відроджені скарби Полтавщини»…] // Відроджені скарби Полтавщини: Каталог виставки. – [Харків]: Фотостудія «Палітра», 2009. – С. 1.

2010

Кондратенко Т.К., Кузьменко Н.В. Печатки у довоєнній колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 500-512.

2011

Кондратенко Т. К., Кузьменко Н. В. Клинкова зброя періоду Другої світової війни в експозиції Полтавського краєзнавчого музею «Полтавщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. 6. -Полтава: Дивосвіт, 2011 – С.397-408.

2013

Барська Г.М., Кондратенко Т.К. Ялинкові прикраси в музейній колекції // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 546-550.

Кондратенко Т.К, Прохватіло Р.В. До питання створення постійно діючої виставки «Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого музею ХVІ-поч. ХХ століття» (наукова концепція) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 556-561.

Кондратенко Н.Г., Кондратенко Т.К. Іспанські мотиви у колекції зброї Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 389-398.

Кондратенко Т.К, Прохватіло Р.В., Кондратенко Н.Г. Нагородна клинкова зброя Російської імперії ХІХ-початку ХХ століть у колекційній збірці Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 416-431.

2014

Барська Г.М., Кондратенко Т.К. Вшанування пам’яті великого Кобзаря // Край. ― 2014. ― № 121 (127). ― С. 6-7.

Фесик К.Б., Кондратенко Т.К., Барська Г.М., Кондратенко Н.Г. Створення та промоція музейного продукту: досвід організації міжмузейного виставкового проекту «Історія однієї фотографії» до 110-річниці відкриття пам’ятника І.П. Котляревського в Полтаві // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. ― Полтава: Дивосвіт, 2014. ― С. 562-571.

Фесик К.Б., Кондратенко Т.К., Барська Г.М., Кондратенко Н.Г. Проспект екскурсії по виставці «Історія однієї фотографії» до 110-річниці відкриття пам’ятника І.П. Котляревського в Полтаві (виставкова зала Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. ― Полтава: Дивосвіт, 2014. ― С. 571-582.

2015

Кондратенко Т.К., Прохватіло Р.В. Морська холодна зброя ХІХ-початку ХХ ст.. у колекційній збірці зброї Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського// Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск Х. ― Полтава: Дивосвіт, 2015. ― С. 532-544.

Кондратенко Т.К., Сулима О.С. Кремнієвий пістоль «щурячий хвіст» // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск Х. ― Полтава: Дивосвіт, 2015. ― С. 544-550.

2016

Кондратенко Т.К., Сулима О.С. Культурні цінності Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського у вирі Другої світової війни // Лицар ордена культури. Матеріали наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження Б.Г. Возницького (м. Дубно, 21 квітня 2016 р.). ― Рівне: Дятлик М., 2016. ― С. 85-91.

Кондратенко Т. К., Кондратенко Н. Г., Клименко Т.Г. До питання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в музеї // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових праць. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Вип. ХІ. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 266-275.

Кондратенко Т. К., Сулима О. С. Свідок «свята української інтелігенції // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2016. — Вип. ХІ. — С. 337-346.

Кондратенко Т. К., Сулима О. С. Османські пістолі із Західної Європи // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2016. — Вип. ХІ. — С. 365-370.

2017

Кондратенко Н. Г., Сулима О. С., Кондратенко Т. К. Між минулим і майбутнім… Виставка нових надходжень до фондового зібрання та відреставрованих музейних предметів: каталог. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 6 с.

Кондратенко Т. К. Український наїв хорольського митця // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. ст. та мат-лів конф. / Відп. ред. О. Б. Супруненко. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 150-153.

Кондратенко Т. К., Кондратенко Н. Г. Про роботу фондово-закупівельної комісії музею // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. — С. 294 – 299.

Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. Німецька піхотна офіцерська шпага зразка 1889 р. (до питання переатрибуції окремих зразків холодної зброї із колекційної збірки Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського) // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. — С. 458 – 464.

Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. Про зразки вогнепальної зброї з Лубенського музею Катерини Скаржинської // Старожитності Посулля. ― К.: Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. ― С. 101-108.

Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. Дві кремінні мисливські рушниці ХVІІІ століття з маєтку князя Кочубея на Полтавщині // Михайло Рудинський і Полтавський музей. — Полтава: Дивосвіт, 2017. – С.79 – 85.

Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського: історія створення та перспективи розвитку / Історія давньої зброї. Дослідження 2016: збірник наукових праць / Упоряд. Д. Тоїчкін; Ред. кол.: М. Ф. Дмитрієнко (голова), Г. В. Боряк, Д. В. Тоїчкін, В. В. Томoзов, М. М. Хорасані, В. М. Прокопенко, Я. О. Іщенко. HAH України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2017. − С. 338 – 343.

Кондратенко Т. К., Старченко В. І., Чеботарьова Л. В. Положення про Гербарій Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2017. ― С. 334-342.

Кондратенко Т. К., Кондратенко Н. Г., Сулима О. С. Виставкова акція «ЕкспоМ: невідоме про відоме» // Музейний простір. – 2017. – № 1.

Кондратенко Т. К., Кондратенко Н. Г., Сулима О. С. Інформація про Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського // Музейний простір. ― № 1. ― 2017. ― Вклейка.

Кондратенко Н. Г., Сулима О. С., Кондратенко Т. К. Між минулим і майбутнім… Виставка нових надходжень до фондового зібрання та відреставрованих музейних предметів: каталог. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 6 с.

2018

Кондратенко Н. Г., Кондратенко Т. К. Реставрація і консервація музейних предметів у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2018. – С. 489-501.

Кондратенко Н. Г., Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. Кремінні мисливські рушниці XVIII – поч. ХІХ ст. зі зброярської збірки ПКМВК // Тези доповідей ІІІ міжнародної зброєзнавчої конференції. – К., 2018. – С. 46-49.

Кондратенко Т.К., Сулима О.С., Прохватіло Р. В. До проблеми наповнення зброярськими артефактами проектованого історико-культурного заповідника «Українське державотворення» // Село Жуки — Батьківщина літописця Самійла Величка». — К.–Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. — С. 116–122.

2019

Кондратенко Т.К., Кондратенко Н.Г. Мисливська аркебуза XVII – XVIIIст. // Село Жуки – Батьківщина Самійла Величка: збірник матеріалів Третьої наукової конференції. – К. - Полтава, 2019. – С. 113-119.

Кондратенко Т.К., Кондратенко Н.Г. Зброярські скарби Кочубеїв // Сіверщина. Збірник наукових статей ХVІІІ Всеукраїнської науково-практична конференції. м. Глухів Сумської області. – Випуск 12. – Глухів-Київ: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. – С. 408-412.

Кондратенко Т.К., Кондратенко Н.Г. Наган: зміна експозиційного вектора // Полтавська Петлюріана-8. Полтава: Дивосвіт, 2019. – С. 145-149.

 

Ткаченко Олександр Михайлович

2006

Ткаченко О.М. Знахідка Боспорського статера на селищі Сердюки-1 у Поворсклі // Археологічний літопис Лівобережної України. - 2006. - № 2. - С. 100-103.

2008

Ткаченко О.М. Вивчення археологічних об'єктів козацького часу у Полтаві (за матеріалами досліджень 2007 року по вул. Конституції, 13) // Археологічний літопис Лівобережної України. - 2008. - № 1-2. - С. 110-116.

2009

Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О., Мироненко К.М., Ткаченко О.М., Шерстюк В.В., Яремченко В.А. Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора. - Київ - Полтава, 2009. - Ч. 2. - 132 с.

Ткаченко О.М., Яремченко В. А. Гончарні вироби кінця XVII–початку XVIII століття з Полтави // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотека «Часи козацькі». – Вип. 18. – К., 2009. – С. 57-63.

Яремченко В., Ткаченко О. Гончарні горни кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття з Полтави // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип.18. – С.57-63.

Ткаченко О. М. Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора. - Київ - Полтава, 2009. - Ч. 2. - 132 с. - (у співавторстві).

Ткаченко О.М. Гончарні вироби кінця XVII–початку XVIII століття з Полтави // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотека «Часи козацькі». – Вип. 18. – К., 2009. – С. 57-63. – (Разом із В. Яремченком).

2010

Луговий Р., Ткаченко О. Курганний могильник // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Решетилівський район /упорядн., наук. ред. В.О.Мокляк/ – Полтава: ТОВ “АСМІ ”, 2010. – С.64.

2011

Лугова Л., Луговий Р., Ткаченко О. До історії вивчення археологічної спадщини В.М.Щербаківського (за матеріалами розкопок на Переяславщині) // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». [зб. наук. статей]. – Переяслав-Хмельницький: Вид-ня НІЕЗ «Переяслав», 2011. – Вип 5(7). – С. 163-172.

Ткаченко О.М., Заїка А.Г., Супруненко О.Б., Шерстюк В.В. Археологічний комплекс Михайлівка (Брусія) І, ур.Брусія // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Диканський район /упорядн., наук. ред. В.О.Мокляк/ – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – С.172-174.

2013

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Гадяцький район / Упорядник В.О. Мокляк. ― Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. ― 846 с.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Пирятинський район / Упорядник В.О. Мокляк. ― Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. ― 412 с.

Ткаченко О.М., Яремченко В.А. Глиняний посуд ХVІІ –ХVІІІ століть з міщанського житла м. Полтави // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр.. Вип. 22. Ч. І. ― К.-Нікополь, 2013. ― С. 109-115.

2015

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Оржицький район / Упорядник В.О. Мокляк. ― Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. ― 399 с.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район / Упорядник В.О. Мокляк. ― Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. ― 542 с.

2017

Ткаченко О. М., Яремченко В. А. Полтавські кахлі з гончарної майстерні рубежу XVII – XVIII ст. (за матеріалами досліджень 2007 р.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : Зб. наук. праць / О. М. Титова (відпов. ред.), Біляєва С. О., Виногродська Л. І. [та ін.]; Наук.-досл. центр «Часи козацькі», Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, Істор.-культ. ас-ція «Україна – Туреччина», Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – Вип.26. – С.139-144.

Ткаченко О. М., Яремченко В. А. Печатка Родзянок з фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / Відп. ред. О. Б. Супруненко. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 94-98.

Ткаченко О., Гейко А., Рейда Р., Сапегін С. Історія досліджень Володимиром Грінченком прогонянського могильника скіфського часу біля села Мачух у 1925 році. Мачуський збірник [Текст]: [зб. наук. праць]. Вип. І. Над чумацьким шляхом / [За ред. А. Гейка]; Мачухівський краєзнавчий музей. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – С.119-124.

Ткаченко О. М., Луговий Р. С. Місцезнаходження І, ранній залізний вік (археол.) / Пришиб, с. Шишацька об’єднана селищна територіальна громада // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Шишацький район / Ред. кол.: Волошин Ю.В., Гаврилюк Н.О., Киридон А.М., та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ»; 2017 – С. 231–232.

Ткаченко О. М., Луговий Р. С. Місцезнаходження ІІ, епоха бронзи (археол.) / Пришиб, с. Шишацька об’єднана селищна територіальна громада // Звод пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Шишацький район / Ред. кол.: Волошин Ю.В., Гаврилюк Н.О., Киридон А.М., та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ»; 2017 – С. 232.

 

Парасочка Олександра Григорівна

2008

Парасочка О.Г. Чарівний світ порцеляни Івана Віцька: Інформаційна довідка // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 268-271.

2009

Парасочка О.Г. Музейні предмети розповідають // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 138-140.

2010

Парасочка О. Г. З досвіду реставрації музейних предметів // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: Полтавський літератор, 2010. – С. 555-559.

2011

Парасочка О. Г. Пам'ять про земляка // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. VІ. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 493-495.

2014

Парасочка О.Г. Кахлі ХVІІІ ст. із зібрання Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. ― Полтава: Дивосвіт, 2014. ― С. 640-651.

2015

Парасочка О.Г. Авторські роботи В.О. Омеляненка з фондів Полтавського краєзнавчого музею іені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск Х. ― Полтава: Дивосвіт, 2015. ― С. 550-566.

2016

Пісцова М., Парасочка О. Формування збірки народного взуття у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського // Сучасний контент: музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи. Матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия, 6-8 жовтня 2016 р.). – Коломия: Вік, 2016. – С. 265-269.

Парасочка О. Авторські роботи В.О.Омеляненка з фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2016. — Вип. Х. – С. 550-566.

2017

Парасочка О. Г., Кондратенко М. Д. З історії різьблення Полтавщини. Хорольський майстер М. І. Клепач // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. ред. та мат-лів конф. / Відп. ред. О. Б. Супруненко. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 126-129.

Парасочка О. Г., Кондратенко М. Д. Українська народна глиняна іграшка Лубенського музею К. М. Скаржинської у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Старожитності Посулля. Пам’яті С. К. Кульжинського (1867 – 1943): збірник наукових праць. ― К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 109 ― 118.

Парасочка О. Г. Люльки в музейній колекції // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІ. – Полтава: «Дивосвіт», 2017. – С. 464 – 475.

Парасочка О. Г., Власенко І. О. Культова дрібна металева пластика (хрести, ікони, складні) в колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІ. – Полтава: «Дивосвіт», 2017. – С. 419 ― 432.

Парасочка О. Г., Пісцова М. П. З історії розвитку шевського кустарного промислу на Полтавщині // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІ. – Полтава: «Дивосвіт», 2017. – С.278 – 293.

2018

Кондратенко М. Д., Парасочка О. Г. З історії формування колекції української народної глиняної іграшки Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.(кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІІ. – Полтава: «Дивосвіт», 2018. – С.342-348.

Власенко І., Парасочка О. Кіотні хрести як частина колекції культової металевої пластики Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІі. – Полтава: «Дивосвіт», 2018. – С. 33-341.

Парасочка О. Творчі особистості Полтавщини // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІІ. – Полтава: «Дивосвіт», 2018. – С.361-369.

 

Старченко Віра Іванівна

2008

Старченко В.І., Лавріненко А.А. Залишки викопних оленів у збірці Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 228-242.

2011

Старченко В. І., Кузьменко Н. В. Свідок героїчної епохи // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 228-242.

2013

Вільмовська О.О., Старченко В.І. Анотований список гнізд птахів нідологічної колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2013. ― С. 62-110.

Кигим С.Л., Халимон О.В., Вільмовська О.О., Никифирович В.В., Алексєєва Т.М., Пащенко Т.В., Старченко В.І. Родючість Полтавських чорноземів: 120-річна перспектива // ХV Міжнародна науково-практична конференції «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів». ― Кременчук: КрНУ імені М. Остроградського, 2013. ― С. 4-7.

2016

Старченко В.І., Сулима О.С. Чоловічі сорочки у колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи. Матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия, 6-8 жовтня 2016 р.). ― Коломия: Вік, 2016. ― С. 278-284.

Старченко В. І., Халимон О. В. Гербарій С. О. Іллічевського у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського (каталог) // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових праць. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Вип. ХІ. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 275-294.

Старченко В. І., Пісцова М. П. Формування колекції вибійчаних тканин у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових праць. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Вип. ХІ. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 301-314.

2017

Кондратенко Т. К., Старченко В. І., Чеботарьова Л. В. Положення про Гербарій Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2017. ― С. 334-342.

Кондратенко Н. Г. Старченко В. І. Родинні рушники із Хорольського краю // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. ред. та мат-лів конф. / Відп. ред. О. Б. Супруненко. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 114-118.

Старченко В. І., Сулима О. С. Збірка поясів Данила Щербаківського у колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Сіверщина в історії України: зб. наук. ст. ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Глухів, 31.05 – 02.06.2017). – Вип. 10. – К.; Глухів: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 460-464.

Старченко В. І., Сулима О. С. Серветки ХVІІІ-ХІХ століть з колекції К. М. Скаржинської // Старожитності Посулля. ― К.: Центр памʼяткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. ― С. 90-100.

Старченко В. І., Сулима О. С. «Яреськівська експедиція» 1921 року // Михайло Рудинський і Полтавський музей: зб. наук. пр. ― Полтава: Дивосвіт, 2017. ― С. 112-119.

Старченко В. І., Чеботарьова Л. В. Петрографічні і мінералогічні матеріали фірми «Krantz in Bonn» (Німеччина) у музейній збірці К. М. Скаржинської // Старожитності Посулля. Пам’яті С. К. Кульжинського (1867-1943): збірник наукових праць. – К.: ЦП НАНУ та УТОПІК, 2017. – С. 75-82.

Кондратенко Т. К., Старченко В. І., Чеботарьова Л. В. Положення про Гербарій Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2017. ― С. 334-342.

Кондратенко Н. Г., Старченко В. І. Родинні рушники із Хорольського краю // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. ред. та мат-лів конф. / Відп. ред. О. Б. Супруненко. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 114-118.

Пісцова М. П., Старченко В. І. Дискосні покрівці з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2017.

2018

Старченко В. І., Сулима О. С. Східні навіювання // Сіверщина. Збірник наукових статей ХVІІ Всеукраїнської науково-практична конференції. м. Глухів Сумської області, 31 травня – 02 червня 2018 р. — Глухів-К.: Центр памʼяткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. — С. 444–447.

 

Кондратенко Наталія Григорівна

2009

Кондратенко Н.Г., Шумейко Н.М. Святкування 200-річчя Полтавської битви очима В.Г. Короленка // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл.. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 109-114.

Кондратенко Н.Г., Берзой В.М. Фонд «Події Північної війни. Полтавська битва» у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл.. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 140-163.

2010

Кондратенко Н.Г., Берзой В.М. Фонд М.В. Гоголя у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 536-550.

2011

Кондратенко Н.Г. Збірка фотодокументів полтавського краєзнавчого музею з теми «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років». Ч. І // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. VІ. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 457-485.

2013

Кондратенко Н.Г., Кондратенко Т.К. Іспанські мотиви у колекції зброї Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2013. ― С. 389-398.

Кондратенко Т.К, Прохватіло Р.В., Кондратенко Н.Г. Нагородна клинкова зброя Російської імперії ХІХ-початку ХХ століть у колекційній збірці Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 416-431.

Кондратенко Н.Г., Устименко О.В. Збірка фотодокументів Полтавського краєзнавчого музею «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років» Частина 2 // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 431-463.

2014

Фесик К.Б., Кондратенко Т.К., Барська Г.М., Кондратенко Н.Г. Створення та промоція музейного продукту: досвід організації міжмузейного виставкового проекту «Історія однієї фотографії» до 110-річниці відкриття пам’ятника І.П. Котляревського в Полтаві // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. ― Полтава: Дивосвіт, 2014. ― С. 562-571.

Фесик К.Б., Кондратенко Т.К., Барська Г.М., Кондратенко Н.Г. Проспект екскурсії по виставці «Історія однієї фотографії» до 110-річниці відкриття пам’ятника І.П. Котляревського в Полтаві (виставкова зала Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. ― Полтава: Дивосвіт, 2014. ― С. 571-582.

Клименко Т.Г., Кондратенко Н.Г. Відроджений свідок воєнного лихоліття: з досвіду реставрації музейної кераміки // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. ― Полтава: Дивосвіт, 2014. ― С. 594-601.

Кондратенко Н.Г. Стеблій Р.А. Настільний годинник «Japy Fréres» із довоєнної збірки Полтавського краєзнавчого музею: до питання реставрації та переатрибутації // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. ― Полтава: Дивосвіт, 2014. ― С. 610-619.

Кондратенко Н.Г. Японська душа в музейному зібранні // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. ― Полтава: Дивосвіт, 2014. ― С. 601-610.

2015

Клименко Т.Г., Кондратенко Н.Г. З досвіду атрибуції та реставрації «ботанічної» порцеляни у колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск Х. ― Полтава: Дивосвіт, 2015. ― С. 497-506.

Кондратенко Н.Г. Стеблій Р.А. Французькі інтерʼєрні годинники ХVІІІ-ХІХ ст. у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського: до питання атрибуції, реставрації, збереження та експонування // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск Х. ― Полтава: Дивосвіт, 2015. ― С. 506-521.

Кондратенко Н.Г. Японський меч типу «катана» із зібрання Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск Х. ― Полтава: Дивосвіт, 2015. ― С. 521-532.

2016

Кондратенко Н.Г. Годинник французького майстра з колекції К.М.Скаржинської // Старожитності Посулля. ― К.: Центр памʼяткознавства НАН України та УТОПІК, 2016. ― С. 91-94

Кондратенко Н.Г., Сулима О.С. Мистецька спадщина в сучасному культурному просторі міського середовища: виставкова акція «ЕкспоМ» у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського // Сіверщина в історії України. ― № 9. ― 2016. ― С. 570-575.

Кондратенко Н.Г., Стеблій Р.А. До питання атрибуції та збереження інтер'єрних годинників у музеї // Матеріали Х Міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам'яток історії та культури: традиції, інновації». ― 2016.

Кондратенко Н.Г., Сулима О.С. Мистецька спадщина в сучасному культурному просторі міського середовища: виставкова акція «ЕкспоМ» у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського // Сіверщина в історії України. ― № 9. ― 2016. ― С. 570-575.

Кондратенко Т. К., Кондратенко Н. Г., Клименко Т.Г. До питання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в музеї // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових праць. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Вип. ХІ. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 266-275.

Кондратенко Н. Г. Ніж типу «танто»: до питання атрибуції японської коротко клинкової холодної зброї із зібрання Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових праць. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Вип. ХІ. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 294-301.

Кондратенко Н. Г., Клименко Т. Г. Вироби Києво-Межигірської фаянсової фабрики у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових праць. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Вип. ХІ. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 327-337.

Кондратенко Н. Г., Стеблій Р. А. Колекція швейцарських кишенькових годинників у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових праць. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Вип. ХІ. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 314-320.

2017

Кондратенко Т. К., Кондратенко Н. Г. Про роботу фондово-закупівельної комісії музею // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. — С. 294 – 299.

Кондратенко Н. Г. Старченко В. І. Родинні рушники із Хорольського краю // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. ред. та мат-лів конф. / Відп. ред. О. Б. Супруненко. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 114-118.

Кондратенко Н. Г. Постать Івана Українця у контексті діяльності Миргородської художньо-промислової школи імені М. В. Гоголя (за матеріалами з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського) // Сіверщина в історії України: зб. наук. ст. ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Глухів, 31.05 – 02.06.2017). – Вип. 10. – К.; Глухів: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 471-474.

Кондратенко Н. Г. Діяльність Миргородської художньо-промислової школи імені М.В.Гоголя та її відображення у з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Art Museum: минуле і сьогодення: збірник наукових статей. – Чернігів: ЧОХМ, 2017. — С. 106 – 116.

Кондратенко Н. Г. Збірка виробів Києво-Межигірської фаянсової фабрики з музею К. М. Скаржинської // Старожитності Посулля. Пам’яті С. К. Кульжинського (1867-1943): збірник наукових праць. – К.: ЦП НАНУ та УТОПІК, 2017. – С. 118-126.

Кондратенко Н. Г. Французький годинник з кочубеївського маєтку // Михайло Рудинський і Полтавський музей: зб. наук. пр. – Полтава: Дивосвіт, 2017. – С. 86 – 93.

Кондратенко Н. Г., Клименко Т. Г. До питання атрибуції та реставрації виробів Миргородської художньо-промислової школи імені М.В.Гоголя з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. — С. 445 – 458.

Кондратенко Н. Г. Соняхи із гострим лезом: до питання атрибуції японської короткоклинкової холодної зброї із зібрання Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. — С. 432 – 440.

Кондратенко Н. Г., Берзой В. М., Устименко О. В. Збірка фотодокументів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського «Друга світова війна». Частина 3 // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. — С. 408 – 419.

Кондратенко Н. Г. Кишенькові годинники з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського у контексті укладання плану реставрації музейних предметів // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. — С. 385 – 395.

Кондратенко Т. К., Кондратенко Н. Г., Сулима О. С. Виставкова акція «ЕкспоМ: невідоме про відоме» // Музейний простір. – 2017. – № 1.

Кондратенко Т. К., Кондратенко Н. Г., Сулима О. С. Інформація про Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського // Музейний простір. ― № 1. ― 2017. ― Вклейка.

Кондратенко Н. Г., Сулима О. С., Кондратенко Т. К. Між минулим і майбутнім… Виставка нових надходжень до фондового зібрання та відреставрованих музейних предметів: каталог. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 6 с.

2018

Кондратенко Н. Г. Поезія великих форм: керамічні миски Івана Гладиревського із зібрання Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Сіверщина. Збірник наукових статей ХVІІІ Всеукраїнської науково-практична конференції. м. Глухів Сумської області. – Випуск 11. – Глухів-Київ: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – С. 430 – 434.

Кондратенко Н.Г., Кондратенко Т.К. Реставрація і консервація музейних предметів у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2018. – С. 489-501.

Кондратенко Н.Г., Клименко Т.Г. Іван Гладиревський: атрибуція та реставрація кухликів із колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2018. – С. 510-513.

Кондратенко Н.Г. Зразок культового конвісарства козацьких часів // Село Жуки – Батьківщина літописця Самійла Величка». – К.-Полтава: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – С. 123 – 128.

Кондратенко Н.Г. Забуте мистецтво конвісарства // Відомості Полтавської єпархії. – 2018. – Вересень. – С. 11.

Кондратенко Н.Г., Кондратенко Т.К., Прохватіло Р.В. Кремінні мисливські рушниці XVIII – поч. ХІХ ст. зі зброярської збірки ПКМВК // Тези доповідей ІІІ міжнародної зброєзнавчої конференції. – К., 2018. – С. 46-49.

Кондратенко Н.Г. Спис ярі – гість з острова Танегасіма // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІV. ― Полтава: Дивосвіт, 2018. – С. 444-452.

Кондратенко Н.Г. Зібрання кахлів Івана Гладиревського у колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Сіверщина. Збірник наукових статей ХІХ Всеукраїнської науково-практична конференції. м. Глухів Сумської області. – Випуск 12. – Глухів-Київ: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. – С. 427 – 432.

2019

Кондратенко Т. К., Кондратенко Н. Г. Мисливська аркебуза XVII – XVIIIст. // Село Жуки – Батьківщина Самійла Величка: збірник матеріалів Третьої наукової конференції. – К. - Полтава, 2019. – С. 113-119.

Кондратенко Т. К., Кондратенко Н. Г. Зброярські скарби Кочубеїв // Сіверщина. Збірник наукових статей ХVІІІ Всеукраїнської науково-практична конференції. м. Глухів Сумської області. – Випуск 12. – Глухів-Київ: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. – С. 408-412.

Кондратенко Т.К., Кондратенко Н.Г. Наган: зміна експозиційного вектора // Полтавська Петлюріана-8. Полтава: Дивосвіт, 2019. – С. 145-149.

 

Сулима Оксана Сергіївна

2013

Сулима О.С. З бабусиної скрині //Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 198-209.

2014

Фесик К.Б., Сулима О.С. Квітка у камені // Пам’ятки України. ― № 6. ― 2014. ― С. 20-25.

Шумейко Н.М., Сулима О.С. Навчальні заклади Полтавської губернії на поштових листівках початку ХХ століття // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. ― Полтава: Дивосвіт, 2014. ― С. 651-666.

2015

Шумейко Н.М., Сулима О.С. Поштові листівки-карикатури часів Першої світової війни (із зібрання Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск Х. ― Полтава: Дивосвіт, 2015. ― С. 566-588.

Кондратенко Т.К., Сулима О.С. Кремнієвий пістоль «щурячий хвіст» // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск Х. ― Полтава: Дивосвіт, 2015. ― С. 544-550.

Сулима О.С. Планида мистецьких творів зібрання К. М. Скаржинської // Старожитності Посулля. ― К.: Центр памʼяткознавства НАН України та УТОПІК, 2016. ― С. 88-90.

2016

[Сулима О.С.] Архитектурный шедевр в стиле модерн // Royal property. ― № 4-5. ― 2016. ― С. 40-41.

Старченко В.І., Сулима О.С. Чоловічі сорочки у колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи. Матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия, 6-8 жовтня 2016 р.) ― Коломия: Вік, 2016. ― С. 278-284.

Кондратенко Н.Г., Сулима О.С. Мистецька спадщина в сучасному культурному просторі міського середовища: виставкова акція «ЕкспоМ» у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського // Сіверщина в історії України. ― № 9. ― 2016. ― С. 570-575.

Кондратенко Т.К., Сулима О.С. Культурні цінності Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського у вирі Другої світової війни // Лицар ордена культури. Матеріали наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження Б.Г. Возницького (м. Дубно, 21 квітня 2016 р.). ― Рівне: Дятлик М., 2016. ― С. 85-91.

Кондратенко Т. К., Сулима О. С. Свідок «свята української інтелігенції // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2016. — Вип. ХІ. — С. 337-346.

Кондратенко Т. К., Сулима О. С. Османські пістолі із Західної Європи // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. — Полтава: Дивосвіт, 2016. — Вип. ХІ. — С. 365-370.

2017

Шумейко Н. М., Сулима О. С. Місто Хорол на поштівках ХХ століття (з фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського) // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / Відп. ред. О. Б. Супруненко. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 101-106.

Шумейко Н. М., Сулима О. С. Підручники Педагогічного бюро Полтавської губернської народної управи у колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Михайло Рудинський і Полтавський музей: зб. наук. пр. ― Полтава: Дивосвіт, 2017. ― С. 42-50.

Сулима О. С. Старченко В. І. «Яреськівська експедиція» 1921 року // Михайло Рудинський і Полтавський музей: зб. наук. пр. ― Полтава: Дивосвіт, 2017. ― С. 112-119.

Шумейко Н. М., Сулима О. С. Вітальні поштівки початку ХХ століття у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (Частина І) // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. – С. 392 – 408.

Сулима О. С. Діяльність Полтавського губернського земства зі збереження традиційного вишивального промислу // Art museum: минуле і сьогодення: зб. наук. ст. — Чернігів, 2017. — С. 121-134.

Сулима О. С. Новий музейний контент: виставкова акція «ЕкспоМ» (концепція) // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. — С. 378–385.

Сулима О. С. Старченко В. І. Збірка поясів Данила Щербаківського у колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Сіверщина в історії України: зб. наук. ст. ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Глухів, 31.05 – 02.06.2017). – Вип. 10. – К.; Глухів: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 460-464.

Сулима О. С. Старченко В. І. Серветки ХVІІІ-ХІХ століть з колекції К. М. Скаржинської // Старожитності Посулля. ― К.: Центр памʼяткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. ― С. 90-100.

Сулима О.С. Газета «Більшовик» як джерело до історії Української революції // Полтавщина в роки революції 1917–1921 рр. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — С. 81–88.

Кондратенко Н. Г., Сулима О. С., Кондратенко Т. К. Між минулим і майбутнім… Виставка нових надходжень до фондового зібрання та відреставрованих музейних предметів: каталог. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 6 с.

[Кондратенко Т.К., Кондратенко Н.Г., Сулима О.С.] Інформація про Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського // Музейний простір. ― № 1. ― 2017. ― Вклейка.

Кондратенко Т.К., Сулима О.С., Кондратенко Н.Г. Виставкова акція «ЕкспоМ»: невідоме про відоме // Музейний простір. ― 2017. ― № 1.

2018

До 110-річчя Будинку Полтавського губернського земства. Набір поштових листівок / Упорядник та автор тексту О.С. Сулима. — Полтава: АСМІ, 2018. — 16 арк.

Кондратенко Т.К., Сулима О.С., Прохватіло Р.В. До проблеми наповнення зброярськими артефактами проектованого історико-культурного заповідника «Українське державотворення» // Село Жуки — Батьківщина літописця Самійла Величка». — К.–Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. — С. 116–122.

Сулима О.С., Шумейко Н.М. Філокартичний слід села Жуки // Село Жуки — Батьківщина літописця Самійла Величка». — К.–Полтава: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. — С. 128–131.

Старченко В.І., Сулима О.С. Східні навіювання // Сіверщина. Збірник наукових статей ХVІІ Всеукраїнської науково-практична конференції. м. Глухів Сумської області, 31 травня – 02 червня 2018 р. — Глухів-К.: Центр памʼяткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. — С. 444–447.

Шумейко Н.М., Сулима О.С. Вітальні поштівки кінця ХІХ – початку ХХ століття із колекції ПКМВК (Частина ІІ) // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2018. — Вип. ХІІІ. – С. 464–488.

Сулима О.С., Шумейко Н.М. Кременчуцькі види Дніпра на поштівках ХХ ст. з фондів Полтавського краєзнавчого музеюімені Василя Кричевського // Старожитності та історія Кременчука. — К., Полтава, Кременчук: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. — С. 190–199.

2019

Сулима О.С. «Придворні серветки» Ярославської Великої мануфактури з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Мастацкія вырабы магнацкіх мануфактур ХVІІ – першай палові ХІХ ст. у музейних калекцыях: аспекты даследавання матэрыяльнай культуры Беларусі: матэрыялы міжнар. навук.-практ. конф. (Мірскі замок, 23 ліст. 2017 г.). ― Мір: Музей «Замкаві комплекс «Мір», 2019. ― С. 98–105.

Сулима О.С. Народна картина «Козак Мамай»: втрачена музейна цінність» // Сіверщина в історії України. ― Глухів-К., 2019. ― Вип. 12. ― С. 412–416.

Сулима О.С. Пістолі без прикрас // Село Жуки ― Батьківщина Самійла Величка: збірник матеріалів Третьої наукової конференції. ― К.–Полтава, 2019. ― С. 106–113.

Сулима О.С. «А що перший празник – святеє Рождество…» // Відомості Полтавської єпархії. ― 2019. ― № 1 (205). ― С. 10.

Сулима О.С. Лист Симона Петлюри з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавська Петлюріана-8. – Полтава: Дивосвіт, 2019. ― С. 38-45.

 

Шумейко Наталія Миколаївна

2008

Шумейко Н.М. З нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 264-268.

2009

Шумейко Н.М., Кондратенко Н.Г. Святкування 200-річчя Полтавської битви очима В.Г. Короленка // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В.О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 109-114.

2010

Шумейко Н.М. Гоголівська тема у творчості художника Євгена Путрі (з нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 573-578.

2011

Шумейко Н.М. З нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. VI. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 495-500.

2013

Мокляк В.О., Шумейко Н.М. Твори П.П. Коршун у збірці Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 473-480.

2014

Шумейко Н.М., Сулима О.С. Навчальні заклади Полтавської губернії на поштових листівках початку ХХ століття // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. ― Полтава: Дивосвіт, 2014. ― С. 651-666.

2015

Шумейко Н.М., Сулима О.С. Поштові листівки-карикатури часів Першої світової війни (із зібрання Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск Х. ― Полтава: Дивосвіт, 2015. ― С. 566-588.

2016

Шумейко Н. М. Олівцем і пензлем художника-фронтовика (Серія портретів героїв-фронтовиків Володимира Павлюченка у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського) // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових праць. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Вип. ХІ. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 225-230.

2017

Шумейко Н. М., Сулима О. С. Місто Хорол на поштівках ХХ століття (з фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського) // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / Відп. ред. О. Б. Супруненко. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 101-106.

Шумейко Н. М., Сулима О. С. Підручники Педагогічного бюро Полтавської губернської народної управи у колекції Полтавського краєзнавчого музею імені василя Кричевського // Михайло Рудинський і Полтавський музей: зб. наук. пр. ― Полтава: Дивосвіт, 2017. ― С. 42-50.

Шумейко Н. М., Сулима О. С. Вітальні поштівки початку ХХ століття у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (Частина І) // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. – С. 392 – 408.

Шумейко Н. М., Сулима О. С. Місто Хорол на поштівках ХХ століття (з фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського) // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / Відп. ред. О. Б. Супруненко. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 101-106.

2018

Шумейко Н.М. Документальна спадщина Олеся Гончара у зібранні ПКМВК // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2018. — Вип. ХІІІ. – С. 415–443.

Сулима О.С., Шумейко Н.М. Філокартичний слід села Жуки // Село Жуки — Батьківщина літописця Самійла Величка». — К.–Полтава: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. — С. 128–131.

Шумейко Н. М., Сулима О. С. Вітальні поштівки кінця ХІХ – початку ХХ століття із колекції ПКМВК (Частина ІІ) // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2018. — Вип. ХІІІ. – С. 464–488.

Сулима О.С., Шумейко Н.М. Кременчуцькі види Дніпра на поштівках ХХ ст. з фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Старожитності та історія Кременчука. — К., Полтава, Кременчук: Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. — С. 190–199.

 

Берзой Валентина Миколаївна

2008

Берзой В.М. Партизанський підпільний рух на Шишаччині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) (наукова довідка) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 490-496.

Берзой В.М. Розвиток колгоспного господарства Шишацького району до 1941 р. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. IV. Кн. 1. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 353-354.

2009

Берзой В.М., Кондратенко Н.Г. Фонд «Події Північної війни. Полтавська битва» у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Управ. Культ. Полт. обл. держ. адм., Полт. краєзн. музей; редкол.: Мокляк В. О. (відп. ред.) та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 140-163.

2010

Берзой В.М., Кондратенко Н.Г. Фонд М.В. Гоголя у Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 536-550.

2013

Берзой В.М. Уродженці Шишаччини на фронтах та у трудовому тилу Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. ― Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 236-240.

2014

Берзой В.М. Сторінки історії госпіталю «1346» у роки Великої вітчизняної війни (1941-1945 рр.) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. ― Полтава: Дивосвіт, 2014. ― С. 392-401.

2015

Берзой В.М. Люди-легенда: Сидір Артемович Ковпак у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск Х. ― Полтава: Дивосвіт, 2015. ― С. 390-398.

2016

Берзой В. М. Т. Г. Шевченко у фондів фотоматеріалів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових праць. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Вип. ХІ. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 132-141.

2017

Кондратенко Н. Г., Берзой В. М., Устименко О. В. Збірка фотодокументів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського «Друга світова війна». Частина 3 // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — Вип. ХІІ. — С. 408 – 419.

Берзой В.М. ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів»в в колекційній збірці Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. мат-лів конф. ― К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. ― С. 137–143.

 

Лугова Любов Миколаївна

2011

Лугова Л., Луговий Р., Ткаченко О. До історії вивчення археологічної спадщини В.М.Щербаківського (за матеріалами розкопок на Переяславщині) // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». [зб. наук. статей]. – Переяслав-Хмельницький: Вид-ня НІЕЗ «Переяслав», 2011. – Вип 5(7). – С. 163-172.

Лугова Л., Луговий Р., Ткаченко О. До історії вивчення археологічної спадщини В.М.Щербаківського (за матеріалами розкопок на Переяславщині) // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». [зб. наук. статей]. – Переяслав-Хмельницький: Вид-ня НІЕЗ «Переяслав», 2011. – Вип 5(7). – С. 163-172.

2013

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Пирятинський район / Упорядник В.О. Мокляк. ― Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. ― 412 с.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Семенівський район / Упорядник В.О. Мокляк. ― Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. ― 395 с.

2015

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Оржицький район / Упорядник В.О. Мокляк. ― Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. ― 399 с.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район / Упорядник В.О. Мокляк. ― Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. ― 542 с.

2016

Луговий Р.С., Коваленко О.В., Лугова Л.М. Розкопки Ф.І. Камінського 1881 і 1882 рр. на Замковій горі у Лубнах // Старожитності Посулля. ― К.: Центр памʼяткознавства НАН України та УТОПІК, 2016. ― С. 32-42.

Лугова Л.М., Мельникова І.С. матеріали розкопок Ф.І. Камінського у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (за матеріалами виставки у м. Лубни) // Старожитності Посулля. ― К.: Центр памʼяткознавства НАН України та УТОПІК, 2016. ― С. 72-75.

2017

Лугова Л. М., Луговий Р. С. Археологічні пам’ятки Хорольського району // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / Відп. ред. О. Б. Супруненко. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 39-45.

Опубліковано 92 статті енциклопедично-довідкового характеру про археологічні пам’ятки Шишацького району (в т. ч.: 1-разом з Гавриленком І. М., Луговим Р.С.; 2- разом з Луговим Р.С.; 40-разом з Мельниковою І. С.). Лугова Л. М.