Публікації

АНДРІЄЦЬ Валентина Андріївна

Нар. 19.11.1956 р. у м. Полтава. 1965 р. закінчила Полтавську середню школу № 21. 1970 – історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка. Пацювала у Професійно-технічному училищі № 23 м. Полтава. З 10 вересня 1976 р. – у Полтавському краєзнавчому музеї на посадах молодшого наукового, наукового, старшого та провідного наукового співробітника, завідуючого відділом.

1989

Досвід і проблеми підготовки «Зводу пам’яток історії та культури на Полтавщині // VI Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доповідей і повідомлень. – К., 1989. – С. 552 – 554.

1994

Про виявлення, охорону та збереження пам’яток періоду Другої світової війни на Полтавщині // Третя Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства: Матеріали. – Полтава, 1994. – С. 244 – 247. – (Разом з Г. Г. Журавель).

1995

Історико-філологічний факультет у Полтаві // Виявлення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині: Матеріали конференції (1917 – 1920 рр.). – Полтава, 1995. – С. 106 – 110.

Перший рік діяльності Українського народного університету в Полтаві // Виявлення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині: Матеріали конференції (1917 – 1920 рр.).-Полтава, 1995. – С. 113 – 116.

Матеріали до історії Полтавської гімназії ім. І. П. Котляревського // Виявлення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині: Матеріали конференції (1917 – 1920 рр.).-Полтава, 1995. – С. 126 – 128.

1996

До визначення найменувань військових з’єднань та частин, що брали участь в оборонних боях на Полтавщині у серпні – вересні 1941 року // Безсмертя подвигу народу: Матеріали наукової конференції до 55-річчя з дня початку Великої Вітчизняної війни.- Полтава, 1996. – С. 21 – 26. – (Разом з Г. Г. Журавель).

1997

Роль культурно-просвітницьких товариств Полтавщини в збереженні історико-культурної спадщини краю (1917 – 1919 рр.) // Національна революція в Україні: Правда і вигадки. Доповіді науково-теоретичної конференції. 80-річчю національної революції в Україні присвячується. – Полтава, 1997. – С. 101 – 102. – (Разом з Г. Г. Журавель).

Проблеми дослідження та охорони пам’яток періоду другої світової війни на Полтавщині // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура»: Наукові доповіді та повідомлення). Ч. І. – К.-Харків: Рідний край, 1997. – С. 329 – 331. – (Разом з Г. Г. Журавель).

1998

Довга пам’ять війни: (Дослідження пам’яток Другої світової війни на Полтавщині) // Четверта Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства: Матеріали до 825-річчя з часу першої літописної згадки міста Полтави та 1100-річчя появи перших поселень на її території. – Полтава, 1998. – С. 39 – 41. – (Разом з Г. Г. Журавель).

До питання історії формування колекції релігійного мистецтва в Полтавському музеї губернського земства ( 1906 – 1920) // Історія релігій в Україні: Матеріали VIII міжнародного круглого столу, (Львів, 11 – 13 травня 1998 року) . – Львів: «Логос», 1998. – С.97 – 98. – (Разом з Г. П. Білоус, Г. Г. Журавель).

1999

Дослідження пам’яток 2-ої світової війни на Полтавщині // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Вип. 8. – К.: Рідний край, 1999. – С. 136 – 138. – (Разом з Г. Г. Журавель).

2000

До вивчення участі в оборонних боях 300 стрілецької дивізії в серпні – жовтні 1941 року // Подвигу народному жити у віках: Матеріали науково-практичної конференції 19 квітня 2000 р. – Полтава, 2000. – С. 18 – 26. – (Разом з Г. Г. Журавель).

«Культурне життя Полтавщини під опікою «визволителів…»: Інформація крайового проводу організації українських націоналістів // Подвигу народному жити у віках: Матеріали науково-практичної конференції 19 квітня 2000 р. –Полтава, 2000. – С. 18 – 26. – (Разом з Г. Журавель, В. Мокляком).

2002

Увічнення пам’яті жертв голодомору на Полтавщині // До 70-річчя голодомору в Україні 1932 – 1933 років: Матеріали наукової конференції. –Полтава, 2002. – С. 69 – 75. – (Разом з Г. Г. Журавель).

Сьогодні згадалося… // Сільські новини (смт. Чутово). – 2002. – 8 травня.

2003

Виявлення пам’яток Другої світової війни на Полтавщині (до 60-річчя визволення Полтавщини від німецько-фашистських загарбників) // Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії. Архіви і документальна спадщина Полтавщини: Минуле, сучасне, перспективи (1903 – 2003). – Полтава, 2003. – С. 203 – 207.

Повідомив медальйон // Полтавський вісник. – 2003. – № 15 (647). – 11 квітня. – С. 5.

Звістка від матері через 60 років // Полтавський вісник. – 2003. – № 19 (651). – 9 травня. – С. 5.

2004

Місця партизанської слави та увічнення пам’яті партизан на території Полтавської області // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2001 – 2003 рр.: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Полтава: «Дивосвіт», 2004. – С. 397 – 407. – (Разом з Г. Журавель).

Визволення Полтави та області від німецько-фашистських загарбників // Край. – 2004. – № 5 (8). – С. – 9. – (Разом з Н. В. Кузьменко).

2005

Полтавщина: Історичний нарис / Редколегія Б. В. Год, В. Н. Жук, М. І. Лахижа та ін.; Авт. Колектив Б. В. Год, О. Б. Супруненко, К. М. Мироненко, ... В. А. Андрієць та ін. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – 592 с., іл. – (У складі колективу авторів).

Визволення території Полтавської області від німецько-фашистських загарбників // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2004 р. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – С. 154 – 166. – (Разом з Н. Кузьменко).

Пам’ятники бережуть пам’ять: До 60-річчя Перемоги //Зоря Полтавщини. – 2005. – № 8 (20445). – 18 січня. – С. 2.

Як зруйнувати цю стіну байдужості? // Зоря Полтавщини. – 2005. – 9 лютого. – № 21 (20458). – С. 3. – (Разом з Г. Г. Журавель).

2006

Хроніка боїв за визволення населених пунктів Полтавської області від німецько-фашистських загарбників воїнами 1-го механізованого Красноградського корпусу // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. – Полтава: «Дивосвіт», 2006. – С. 363 – 372. – Разом з Г. Г. Журавель).

2007

Пам’ять землі Полтавської // Край. – 2007. – № 39 (45). – липень. – С. 4 – 5. – (Разом з В.О. Мокляком).

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Новосанжарський район / Авт. Тексту В. А. Андрієць, І. М. Гавриленко, А. В. Гейко, О. П. Єрмак, Г. П. Зпїка, С. Л. Кигим, М. І. Лахижа, В. О. Мокляк, Г. М. Некрасова, О. О. Нестуля, В. А. Павленко. – Полтава: Дивосвіт, 2007, 178 с., іл. – (У складі колективу авторів).

2008

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Комсомольська міська рада / Редколегія: І. Ф. Близнюк, П. В. Ворона, В. Д. Годзенко та ін.; Упоряд., наук. ред. О. Б. Супруненко; Авт.: В. А. Андрієць, Ю. Ю. Башкатов, В. В. Бережна та ін. – К.-Полтава: Полтавський літератор, 2008. – 148 с., іл. + 4 л. вкл. – (У складі колективу авторів).

2010

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Великобагачанський район / Упорядк. підгот. до друку та передм. В. О. Мокляк; Автори статей: В. А. Андрієць, М. В. Бака, М. Г. Бехтер та ін.. – Полтава: ТОВ «Полтавський літератор», 2010. – 204 с., іл. – (У співавторстві).

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Решетилівський район / Упорядк. Наук. ред. В. О. Мокляк; Автори статей: В. А. Андрієць, Г. І. Галян, І. І. Діптан та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – 214 с., іл. – (У співавторстві).

2011

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Диканський район / Упорядк., наук. ред. В. О. Мокляк; Автори статей: В. А. Андрієць, В. М. Бака, Т. А. Бобровський та ін.. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 360 с., іл. – (У співавторстві).

2012

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Лохвицький район / В. А. Андрієць, А. С. Ароян, В. В. Бережна та ін.; Редколегія: Ю. В. Волошин, А. М. Киридон, В. В. Кривошея та ін.; Упоряд., підгот до друку В. О. Мокляка. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 440 с., іл.

2015

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Оржицький район / Полт. краєзн. музей; Андрієць В. А., Боровський В. І., Верещака В. М. та ін.; ред.. кол. тому. Волошин Ю. В., Киридон А. М., Кондратенко Т. К. та ін..; [упорядн. наук. ред.. та передм.. Мокляка В. О.]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – 400 с., іл.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район / Полт. краєзн. музей; Андрієць В. А., Бутенко Є. П., Василенко Г. В. та ін..; ред. кол. тому. Волошин Ю. В., Киридон А. М., Кондратенко Т. К. та ін..; [упорядн. наук. ред. Мокляка В. О., вступ. стаття Мокляка В. О., Супруненка О. Б.]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015.

2016

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред., передм. В. О. Мокляка, О. Б. Супруненка; кол. авт.]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015 [2016]. – 538 с.: 300 іл. – Джер. та літ.: С. 346–362 та у тексті. – (У складі авторів).

Нацистський окупаційний режим на Полтавщині (система примусового утримання та знищення військовополонених та цивільного населення німецькою окупаційною владою): Довідник. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2016 с., [8] арк.. іл. – (Разом з Мокляком В.О.).

2017

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Чорнухинський район / [упоряд. В. О. Мокляк; підг. до друку і редаг. В. О. Мокляка, О. Б. Супруненка; передм. В. О. Мокляка, О. Б. Супруненка, В. В. Приймака, І. Ю. Бикова; авт. статей: В. А. Андрієць, І. Ю. Биков, С. І. Бочарова та ін.]; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМВК. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 396 с.: 350 іл.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Шишацький район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк, редаг. археол. частини та передм. В. О. Мокляка, О. Б. Супруненка]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 400 с.: 290 іл.

У складі редколегії:

1995

Виявлення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині: Матеріали конференції (1917 – 1920 рр.). –Полтава, 1995. – 176 с.

1995

Книга пам’яті України. Полтавська область. Т. 1: м. Полтава. – Полтава: «Полтавський літератор», 1995. – 468 с.

Книга пам’яті України. Полтавська область. Т. 2: Великобагачанський район. Гадяцький район. – Полтава: «Полтавський літератор», 1995. – 788 с.

Книга пам’яті України. Полтавська область. Т. 3: Глобинський район. Гребінківський район. – Полтава: «Полтавський літератор», 1995. – 656 с.

1996

Гладыш К. В., Цирульник Е. З. Полтава. Памятники еврейской культуры: (Историко-архитектурный очерк). – [1-е изд.]. – Полтава, 2002. – 88 с., ил.

Гладыш К. В., Цирульник Е. З. Полтава. Памятники еврейской культуры: (Историко-архитектурный очерк). – [2-е изд.]. – Полтава, 2002. – 88 с., ил.

Книга пам’яті України. Полтавська область. Т. 4: Диканський район. Зіньківський район. Карлівський район. – Полтава: «Полтавський літератор», 1996. – 968 с.

Книга пам’яті України. Полтавська область. Т. 5: Кобеляцький район. Котелевський район. – Полтава: «Полтавський літератор», 1996. – 798 с.

Книга пам’яті України. Полтавська область. Т. 6: Місто Комсомольськ. Місто Кременчуг. Кременчуцький район. – Полтава: «Полтавський літератор», 1996. – 562 с.

1997

Книга пам’яті України. Полтавська область. Т. 10: Полтавський район. Решетилівський район. Семенівський район. – Полтава: «Полтавський літератор», 1997. – 1056 с.

1998

Книга пам’яті України. Полтавська область. Т. 7: Лохвицький район. Лубенський район. – Полтава: «Полтавський літератор», 1998. – 868 с.

Книга пам’яті України. Полтавська область. Т. 8: Машівський район. Місто Миргород. Миргородський район. – Полтава: «Полтавський літератор», 1998. – 736 с.

Книга пам’яті України. Полтавська область. Т. 9: Новосанжарський район. Оржицький район. Пирятинський район. – Полтава: «Полтавський літератор», 1998. – 800 с.

Книга пам’яті України. Полтавська область. Т. 11: Хорольський район. Чорнухинський район. Чутівський район. Шишацький район. – Полтава: «Полтавський літератор», 1998. – 940 с.

2006

Щербаківський В. Українське мистецтво / Редкол. серії Андрієць В. А., Білоус Г. П, Волошин Ю. В. та ін. – Полтава: «Дивосвіт», 2006. – 146 с. – (Серія: Наукова спадщина Полтавщини. Вип. 2.).

2007

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Новосанжарський район / Авт. Тексту В. А. Андрієць, І. М. Гавриленко, А. В. Гейко, О. П. Єрмак, Г. П. Зпїка, С. Л. Кигим, М. І. Лахижа, В. О. Мокляк, Г. М. Некрасова, О. О. Нестуля, В. А. Павленко. – Полтава: Дивосвіт, 2007, 178 с., іл.

2008

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Комсомольська міська рада / Редколегія: І. Ф. Близнюк, П. В. Ворона, В. Д. Годзенко та ін.; Упоряд., наук. ред. О. Б. Супруненко; Авт.: В. А. Андрієць, Ю. Ю. Башкатов, В. В. Бережна та ін. – К.-Полтава: Полтавський літератор, 2008. – 148 с., іл. + 4 л. вкл.

2010

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Великобагачанський район / Упорядк. підгот. до друку та передм. В. О. Мокляк; Автори статей: В. А. Андрієць, М. В. Бака, М. Г. Бехтер та ін.. – Полтава: ТОВ «Полтавський літератор», 2010. – 204 с., іл.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Решетилівський район / Упорядк. Наук. ред. В. О. Мокляк; Автори статей: В. А. Андрієць, Г. І. Галян, І. І. Діптан та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – 214 с., іл.

2011

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Диканський район / Упорядк., наук. ред. В. О. Мокляк; Автори статей: В. А. Андрієць, В. М. Бака, Т. А. Бобровський та ін.. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 360 с., іл.

2012

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Лохвицький район / В. А. Андрієць, А. С. Ароян, В. В. Бережна та ін.; Редколегія: Ю. В. Волошин, А. М. Киридон, В. В. Кривошея та ін.; Упоряд., підгот до друку В. О. Мокляка. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – 440 с., іл.

2015

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Оржицький район / Полт. краєзн. музей; Андрієць В. А., Боровський В. І., Верещака В. М. та ін.; ред.. кол. тому. Волошин Ю. В., Киридон А. М., Кондратенко Т. К. та ін..; [упорядн. наук. ред.. та передм.. Мокляка В. О.]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – 400 с., іл.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район / Полт. краєзн. музей; Андрієць В. А., Бутенко Є. П., Василенко Г. В. та ін..; ред. кол. тому. Волошин Ю. В., Киридон А. М., Кондратенко Т. К. та ін..; [упорядн. наук. ред. Мокляка В. О., вступ. стаття Мокляка В. О., Супруненка О. Б.]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015.

2016

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред., передм. В. О. Мокляка, О. Б. Супруненка; кол. авт.]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015 [2016]. – 538 с.: 300 іл. – Джер. та літ.: С. 346–362 та у тексті.

2017

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Чорнухинський район / [упоряд. В. О. Мокляк; підг. до друку і редаг. В. О. Мокляка, О. Б. Супруненка; передм. В. О. Мокляка, О. Б. Супруненка, В. В. Приймака, І. Ю. Бикова; авт. статей: В. А. Андрієць, І. Ю. Биков, С. І. Бочарова та ін.]; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМВК. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 396 с.: 350 іл.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Шишацький район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк, редаг. археол. частини та передм. В. О. Мокляка, О. Б. Супруненка]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 400 с.: 290 іл.

 

Сиволап Наталія Миколаївна

Наукові публікації

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Решетилівський район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. ‒ С. 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 55, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 103, 108, 113, 116, 117, 121, 122, 129, 130, 132, 133, 138, 139, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Великобагачанський район. ‒ Полтава: «Полтавський літератор», 2010. ‒ С. 27, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 72, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 107, 110, 111, 120, 121, 122, 126, 128, 129, 131, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 155, 156.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Лохвицький район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. ‒ С. 73, 146, 338.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Гадяцький район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. ‒ С. 129, 152, 167, 247, 262, 268, 276, 289, 306, 319, 322, 343, 345, 379, 398, 417.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Пирятинський район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. ‒ С. 79, 201, 204, 217, 260.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Семенівський район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. ‒ С. 61, 70, 90, 170, 177, 187, 208, 234.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Глобинський район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. ‒ С.74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 103, 104, 105, 108, 109, 116, 127, 129, 132, 133, 134, 136, 137, 142, 145, 159, 160, 162, 163, 165, 171, 177, 185, 186, 192, 194, 195, 196, 206, 215, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 237, 240, 241, 244, 253, 254, 258, 264, 268, 272, 274, 275, 280, 281, 282, 283, 285, 288, 290, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 320, 321, 349, 350, 351, 354, 356, 357. 359, 362, 365, 366, 375, 377, 380, 381, 386, 388, 393, 397, 398, 400, 404, 406, 407.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Оржицький район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. ‒ С. 57. 65, 67, 71,72, 89, 90, 92, 93, 96, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 154, 155, 181, 184, 185, 187, 190, 193, 194, 197, 208, 209, 210, 215, 221, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 245, 259, 263, 264, 265, 273, 275, 276, 277, 278, 286, 287, 288, 294, 296, 297.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. ‒ С. 170, 179, 187, 246, 256, 281, 339, 343, 373, 381, 383.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Шишацький район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. ‒ С. 152, 213.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Чорнухинський район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. ‒ С. 4, 123, 134.

Барська Г., Сиволап Н. Борис Мартос ‒ один із активних державотворців, фундатор української кооперації / Н. М. Сиволап // Полтавщина в Українській революції 1917-1921 рр.: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Мокляк В. О. (наук. ред.), Супруненко О. Б. (відп.ред.) та ін]. ‒ Полтава: Дивосвіт, 2017. ‒ С.59.

Сиволап Н. М. Увічнення пам’яті видатних земляків у с. Вишняки Хорольського району // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / Ред. кол.: Н. О. Гаврилюк, Л. О. Гріффен, А. М. Івахненко; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Хорол. район. краєзн. музей. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 118.

Барська Г. М., Сиволап Н. М. Лубенськими шляхами Т. Г. Шевченка // Старожитності Посулля. 100 років Лубенському краєзнавчому музею імені Г. Я. Стеллецького (1918 ‒ 2018): збірник наукових праць / Центр памʼяткознавства НАН України і УТОПІК; Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Управл. культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; ЛКМ імені Г. Я. Стеллецького; [відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Бабенко Л. Л., Біляєва С. О., Васюк С. С. та ін.]. – К: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2018. – С. 165.

Сиволап Наталія. Славні трудівники сіл Жуки і Тахтаулове / Н. М. Сиволап // «Село Жуки ‒ батьківщина літописця Самійла Величка». ‒ Київ – Полтава: ЦП НАН України і УТОПІК, 2019. ‒ С. 163.

Олена Пчілка та Полтавщина / Г.М.Барська, Н.М.Сиволап // Полтавський краєзнавчий музей : Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ХІV. ― Полтава: «Арбуз», 2019. ― С. 301-308.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Котелевський район / Н. М. Сиволап // Упорядк., ред., підг. до друку О. Б. Супруненка; вступ. ст. А. М. Скирди, О. Б. Супруненка,                        О. В. Халимон, І. Ю. Бикова та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – С. 509, 584.

Скирда (уроджена Наговіцина) Антоніна Миколаївна

Наукові публікації

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Гадяцький район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. ‒ С. 63, 68, 69, 71, 72, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 131, 132, 133, 137, 140, 145, 149, 150, 153, 154, 155, 165, 168, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 200, 203, 204, 205, 207, 216, 217, 218, 220, 224, 225, 231, 233, 234, 239, 244, 245, 248, 257, 259, 260, 261, 266, 268, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 286, 287, 288, 290, 291, 296, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 318, 322, 323, 324, 329, 330, 331, 333, 334, 337, 339, 342, 344, 345, 349, 350, 351, 362, 363, 365, 370, 371, 376, 377, 380, 381, 386, 389, 390, 394, 395, 397, 399, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 414, 417, 424, 425, 426, 433, 438.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Семенівський район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. ‒ С. 78, 116, 219, 232.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Глобинський район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. ‒ С. 109, 146, 173.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. ‒ С. 208, 366, 388.

Скирда О., Скирда А. Загинув на Полтавській землі.// Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – Вип. ХІ. – С. 103-107.

Скирда А. Процес декомунізації на прикладі Хорольського району // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / Ред. кол.: Н. О. Гаврилюк, Л. О. Гріффен, А. М. Івахненко; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Хорол. район. краєзн. музей. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 143-150.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Шишацький район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. ‒ С. 150, 180, 196, 216, 223, 235, 284.

Скирда А., Скирда О., Лимар О. Увічнення памʼяті учасників Української революції 1917-1921 рр. на Полтавщині. // Полтавщина в Українській революції 1917-1921 рр.: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Мокляк В. О. ( наук. ред.), Супруненко О. Б. (відп.ред.) та ін]. ‒ Полтава: Дивосвіт, 2017. ‒ С.59 - 64.

Звід памʼяток історії та культури України: Полтавська область. Чорнухинський район. ‒ Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. ‒ С. 144, 152, 161, 223.

Скирда О., Скирда А. Українець ‒ «Родоначальник русского романа» / О. А. Скирда, А. М. Скирда // На зламі двох століть / Ред.-упоряд. Л. І. Щибря. ‒ Словʼянськ: Вид-во «Друкарський двір», 2018. ‒ С. 115-122.

Андрієць В., Скирда А., Супруненко О. Будинок Більської школи як памʼятка історії // Феномен Більського городища ‒ 2018: Памʼяті П. Я. Гавриша (1956-2018): збірник наук. праць / Ред. кол.: В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко, О. Б. Супруненко (відп. ред.) та ін. / ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; ІКЗ «Більськ». ‒ Харків; Котельва: Майдан, 2018. ‒ С. 207-212.

Скирда А., Скирда О. Початкова освіта у с. Жуки наприкінці XIX ‒ на поч. XX ст. / А. М. Скирда, О. А. Скирда // «Село Жуки ‒ батьківщина літописця Самійла Величка». ‒ Київ – Полтава: ЦП НАН України і УТОПІК, 2019. ‒ С. 146.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Котелевський район / Упорядк., ред., підг. до друку О. Б. Супруненка; вступ. ст. А. М. Скирди, О. Б. Супруненка, О. В. Халимон,                                І. Ю. Бикова та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – С. 22, 118, 164, 165, 230, 236, 239, 240, 245, 246, 248, 249, 251, 253, 257, 259, 260, 262, 265, 266, 268, 269, 276, 280, 281, 286, 288, 295, 461, 463, 465, 467, 469, 470, 473, 474, 485, 487-489, 510, 511, 513, 515, 517, 522, 524, 534, 538, 543, 544, 573, 574, 588, 593, 599-603, 612, 614-616, 618, 625, 626, 637, 644, 656, 657, 661-664, 666, 982.

Лимар Олександр Сергійович

Наукові публікації

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Глобинський район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. – С. 207, 238, 351, 352.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Оржицький район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – С. 138.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – С.378.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Чорнухинський район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – С. 155, 156.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Шишацький район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – С. 95, 98, 103, 107, 110, 115, 120, 122, 123, 126, 127, 130, 146, 150, 156, 157, 161, 164, 165, 180, 181, 186, 189, 194, 196, 197, 198, 202, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 241, 243, 244, 248, 251, 256, 257, 260, 262, 265, 266, 276, 277, 280, 284, 285, 287, 289, 291, 293, 294, 296, 299, 300.

Лимар О.С. Червоний терор на Мусіївщині // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / Ред. кол.: Н. О. Гаврилюк, Л. О. Гріффен, А. М. Івахненко; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Хорол. район. краєзн. музей. – К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – С. 129-133.

Лимар О., Скирда О., Скирда А. Увічнення пам’яті учасників Української революції 1917 – 1921 рр. на Полтавщині // Полтавщина в Українській революції 1917-1921 рр.: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Мокляк В. О. (наук. ред.), Супруненко О. Б. (відп.ред.) та ін]. ‒ Полтава: Дивосвіт, 2017. ‒ С. 118-125.

Лимар О. С. Старообрядництво у Кременчуці та посаді Крюкові: історія і сьогодення // Старожитності та історія Кременчука: Збірник наукових праць. ― Київ; Полтава; Кременчук: ЦП НАН України і УТОПІК, 2018. ― С. 173-181.

Лимар О. Уродженці с. Жуки – учасники Першої світової війни 1914 – 1918 рр. // Село Жуки – батьківщина літописця Самійла Величка. Збірник матеріалів Третьої наукової конференції. ― Київ; Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2019. ― С. 153-162.

Лимар О. С. Антиукраїнська сутність Тимчасового робітничо-селянського уряду України // Полтавська Петлюріана – 8: матеріали дев’ятих Петлюрівських читань. – Полтава: Дивосвіт, 2019. – С. 89-95.

Лимар О.С. Увічнення пам’яті жертв червоного терору на території Мусіївської сільської ради Хорольського району Полтавської області // Сіверщина. Збірник наукових статей ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Глухів Сумської області. – Випуск 12. – Глухів-Київ: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. – С. 61 – 64.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Котелевський район / Упорядк., ред., підг. до друку О. Б. Супруненка; вступ. ст. А. М. Скирди, О. Б. Супруненка, О. В. Халимон, І. Ю. Бикова та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – С. 276, 497, 512, 513.

Подано до друку:

Увічнення пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. на Чутівщині (до матеріалів наукової конференції «Чутівщина: від давнини до сьогодення» (25.04.2018 року).

Нестуля Людмила Анатоліївна

Публікації

Нестуля Л. А. Тетяна Горицвіт: у природі всі є рівноправними носіями вищої цінності – життя. (Творчість полтавської письменниці Тетяни Горицвіт). – Відомості Полтавської Єпархії. – 2019. – № 1. – С. 11 – 12.

Нестуля Л. А. Просто Господь надихнув: роби!... (Творчість полтавського фотохудожника Короткова В.). – Відомості Полтавської Єпархії. – 2019. – № 3. – С. 10 – 11.

Нестуля Л. А. Корни рода Могил. (До 400-річчя з часу заснування Мгарського монастиря). – Відомості Полтавської Єпархії. – 2019. – № 4. – С. 6.

Нестуля Л. А. Дари вдячності. ( Виставка вотумів у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського). – Відомості Полтавської Єпархії. – 2019. – № 6. – С. 9.

Нестуля Л. А. Пам’ятки культури: на перетині захоплення і поваги. ( Інтерв’ю з директором Всеукраїнського центру охорони пам’яток Титовою О.). – Відомості Полтавської Єпархії. – 2019. – № 6. – С. 12 – 13.

Нестуля Л. А. Лубенський Мгарський Спасо-Преображенський монастир. (Вступ до публікації статті Астряба М.). – Відомості Полтавської Єпархії. – 2019. – № 7. – С. 9.

Нестуля Л. А. Путівник у лабіринтах історії. (Інтерв’ю з археологом, етнографом Векленком В.) – Відомості Полтавської Єпархії. – 2019. – № 8. – С. 6 – 7.

Нестуля Л. А. Православна сторінка в історії полтавського козацтва. – Відомості Полтавської Єпархії. – 2019. – № 10. – С. 6.

Нестуля Л. А. У кромки видимого мира. Заметки об одном концерте. – Відомості Полтавської Єпархії. – 2019. – № 11. – С. 12 -13.

Нестуля Л. А. Діти відчувають правду, бо їхні душі ще чисті. (Інтерв’ю з керівником дитячо-юнацької театральної студії «Ну і дітки» Лабзовою Л.) – Відомості Полтавської Єпархії. – 2019. – № 9. – С. 10 – 12.

Рецензування монографії Самородова В. М., Кигим С. Л., Ольховської Л. В. «В. І. Вернадський та В. Г. Короленко: у поєднанні доль і поглядів // Біологія та екологія. – 2019. – Т. 5. – № 1 . – С. 125 - 127.

Укладання і підготовка до друку сімейного альбому родини Родзянок (перша половина XIX ст.) спільно з старшим науковим співробітником Чернігівського історичного музею Половніковою С. О.

Підготовка до друку статті Скирди О. А. Таємниця полкового прапора. – Відомості Полтавської Єпархії. – № 11. – С. 9.

Підготовка до публікації історичного нарису Астряба М. Г. про Скаржинську К. М. Наше время принадлежит не нам, а всем, кому в нас нужда. – Відомості Полтавської Єпархії. – № 11. – С. 16 - 17.

Підготовка до друку статті Сулими О. С. А що перший празник – святеє Рождество… Традиція різдвяної і новорічної листівки. – Відомості Полтавської Єпархії. – № 1. – С. 10.

Головко Людмила Андріївна

Наукові публікації

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – С. 111, 137, 169, 187, 198, 202, 261, 265, 270, 275, 280, 290, 299, 309, 317, 323, 355, 362, 379, 392.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Шишацький район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – С. 145, 149, 164, 178, 185, 215, 217, 220, 256, 286, 289.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Чорнухинський район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – С. 152, 153, 275.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Котелевський район / Упорядк., ред., підг. до друку О. Б. Супруненка; вступ. ст. А. М. Скирди, О. Б. Супруненка, О. В. Халимон, І. Ю. Бикова та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – С. 249, 276, 277, 658.

Подано до друку:

Увічнення пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. на Чутівщині (до матеріалів наукової конференції «Чутівщина: від давнини до сьогодення».