Співробітники відділу

Сиволап Наталія Миколаївна – завідувач сектору пам’яткознавства
Лавріненко Алла Анатоліївна – старший науковий співробітник
Головко Людмила Андріївна – науковий співробітник
Скирда Олег Анатолійович – науковий співробітник
Лимар Олександр Сергійович – науковий співробітник