Публікації

 1. Мала батьківщина Олеся Гончара. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. /Редкол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: Полтавський літератор, 2010.
 2. Трикутники долі. Листи з фронту Сергія Володимировича Дейліди. /Ред. кол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.В. Кривошея та ін.; упорядник Н.В. Кузьменко. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – 144 с., іл. – (Сер. «Вони визволяли Батьківщину», вип. 2).
 3. Кузьменко Н. Трикутники солдатської долі Сергія Володимировича Дейліди. // Трикутники долі. Листи з фронту Сергія Володимировича Дейліди. /Ред. кол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.В. Кривошея та ін.; упорядник Н.В. Кузьменко. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. – С. 9-13.
 4. Кузьменко Н. Тема Полтавської битви 1709 року в радянській пропаганді періоду визволення м. Полтави від німецько-фашистських загарбників восени 1943 року. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. /Редкол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: Полтавський літератор, 2010. – С. 229-238.
 5. Кондратенко Т., Кузьменко Н. Печатки у довоєнній колекції Полтавського краєзнавчого музею.// Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. /Редкол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: Полтавський літератор, 2010. – 500-512.
 6. Кондратенко Т.К., Кузьменко Н.В. Зброя періоду Полтавської битви 1709 року в колекції Полтавського краєзнавчого музею. //Полтавська битва 1709 року: погляд крізь призму трьох століть. 1709-2009: Збірник наукових праць. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 123-132.
 7. Кузьменко Н., Шумейко Н. Лист до голови ВУЦВК (з фондів Полтавського краєзнавчого музею). // Полтавська Петлюріана. Число 7. Матеріали восьмих Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 23 травня 2006 року. – Полтава, 2009. – С. 96-99.
 8. Кузьменко Н. Штрихи до біографії інтелігента. // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам'ять. /Уклад. В.М. Самородов, С.Л. Кигим; наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 23-26.
 9. Кондратенко Т., Кузьменко Н. Особисті печатки відомих полтавців із колекції Полтавського краєзнавчого музею. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІV. Книга 2. /Редкол.: Ю.В. Волошин, В.Д. Годзенко, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: 2008. – С. 221-228.
 10. Кузьменко Н., Кондратенко Т. Церковні печатки з колекції Полтавського краєзнавчого музею. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІV. Книга 2. /Редкол.: Ю.В. Волошин, В.Д. Годзенко, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: 2008. – С. 22-27.
 11. Кузьменко Н., Кондратенко Н., Тітков О. Трофей у подарунок (експонат із колекції зброї Полтавського краєзнавчого музею). // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІV. Книга 2. /Редкол.: Ю.В. Волошин, В.Д. Годзенко, А.М. Киридон, В.О. Мокляк та ін. – Полтава: 2008. – С. 259-264.