Публікації

Клочко В.В.

Будинок редакції газети «Розгорнутим фронтом», в якій працювали Гончар Олесь та Юренко Олесь // Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Козельщинський район. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – С. 92-94.
До проблеми побудови виставки «Народ мій є! Народ мій завжди буде!». До 80-річчя від дня народження В. Симоненка (1935-1963) // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: зб. наук. ст. – Вип. ХІІ. – Полтава: Дивосвіт, 2017. – С. 348-359.
Полтавщина в Українській революції. Національно-визвольні змагання 1920-1923 років (тематична екскурсія) // Полтавщина в Українській революції 1917-1921 рр.: зб. наук.  ст. – Полтава: Дивосвіт, 2017. – С. 126-144.
Передмова // Шик М.М. Афганістан очима хірурга. Кандагар 1987-1988 рр.: документальна повість. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019. – С. 4-5.  

Кузьменко Н.В.

Петлюріана Полтавського краєзнавчого музею // Полтавська Петлюріана. Вип. 4: Матеріали п’ятих петлюрівських читань. – Полтава, 2001. – С. 210-214.
Не пропадет ваш скорбный труд и душ высокое стремленье // Нова Полтава. – 2002. – 2 жовтня.
Визволення Полтави та області від німецько-фашистських загарбників // Край. – 2004. – № 5 (8). – С. 9. (Разом із Андрієць В.А.).
Славні імена // Край. – 2004. – № 5 (8). – С. 16-17.
Врятовані з полум’я // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України»: (До 115-річниці М.І. Гавриленка). – Полтава, 2004. – С. 34-37.
До питання пошуку нових форм музейної роботи // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2001 – 2003 рр. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. – Полтава: «Дивосвіт», 2004. – С. 86-89.
Василь Олексійович Волков, Олександр Якович Орлов, Григорій Михайлович Тютюнник, Олександр Філіксимович Мальцев, Микола Костянтинович Зеров, Семен Панасович Венгеров, Микола Іванович Гнойовий, Кирило Іванович Осьмак // Край. – 2005. – № 12 (18), квітень. – С. 18-20. – (Рубрика «Славні імена»).
Олександр Іванович Ковінька (Ковінько), Опанас Георгійович Сластьон (Сластіон), Василь Миколайович Верховинець (Костів), Василь Андрійович Симоненко, Оксана Омелянівна Мешко, Ісак Осипович Дунаєвський // Край. – 2005. – № 9 (15). – січень. – С. 16-18. – (Рубрика «Славні імена»).
Мокрицький Аполлон Миколайович, Францевич Іван Микитович, Васько Олександр Федорович // Край. – 2005. – № 16 (220. – серпень. – С. 21-22.
Дмитро Костянтинович Зеров, Олександр Панасович Потебня, Володимир Олександрович Щепотьєв // Край. – 2005. – № 17 (23). – вересень. – С. 21-22. – (Рубрика «Славні імена»).
У Полтавському краєзнавчому музеї… // Край. – 2005. – № 14 (20), червень. – С. 4.
Музеї – переможці // Край. – 2005. – 17 (23), вересень. – С. 4.
Славні імена: Яворницький (Еварницький) Дмитро Іванович; Федір Іванович Камінський // Край. – 2005. – № 19 (25). – С. 22.
Невідомі фотографії і малюнки Стана М. А. періоду Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.) з родинного архіву сім’ї Дейлід // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. – Полтава: «Дивосвіт», 2006. – С. 377-384.
Церковні печатки з колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 22-27. – (Разом з Т. К. Кондратенко).
Особисті печатки відомих полтавців із колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 221-228. – (Разом з Т. К. Кондратенко).
Трофей у подарунок: (експонат із колекції зброї Полтавського краєзнавчого музею) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. IV. Кн. 2. – Полтава: «Дивосвіт», 2008. – С. 259-264. – (Разом з Т. К. Кондратенко, О. В. Тітковим).
Зброя періоду Полтавської битви 1709 року в колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавська битва 1709 року погляд крізь призму трьох століть / Ред. Кол. Волошин Ю.В., Годзенко В.Д., Киридон А.М. та ін.; Відп. Ред. Мокляк В.О. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 123-132. – (Разом з Т.К. Кондратенко).
Штрихи до біографії інтелігента // Природознавець Микола Гавриленко: Епоха та пам’ять / Укл. Самородов В.М., Кигим С.Л.; Наук. Ред М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 21-26.
На шляху до гетьманських столиць // Край. – 2009. – № 63 (69), липень. – С.11-12.
Лист до Голови ВУЦВК (з фондів Полтавського краєзнавчого музею).// Полтавська Петлюріана. Число 7. Матеріали восьмих Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 23 травня 2006 року. – Полтава, 2009. – С. 96-99.
Трикутники долі: Листи з фронту Сергія Володимировича Дейліди / Ред. кол. Ю. В. Волошин, А. М. Киридон, В. В. Кривошея та ін.; Упорядкування та підгот до друку Н. В. Кузьменко. – Полтава: ТОА «АСМІ», 2010. – 144 с., іл. – (Серія «Вони визволяли Батьківщину». Вип. 2.).
Тема Полтавської битви 1709 р. в радянській пропаганді періоду визволення м. Полтави від німецько-фашистських загарбників восени 1943 р. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 230-239.
Печатки у довоєнній колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. V. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 502-514. – (Разом з Т. К. Кондратенко).
Клинкова зброя періоду Другої Світової війни в експозиції Полтавського краєзнавчого музею «Полтавщина в роки Великої Вітчизняної війни» 1941 – 1945 років» // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. VI. – Полтава: «Дивосвіт», 2011. – С. 397-407. – (Разом з Т. К. Кондратенко).
Свідок героїчної епохи // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. VI. – Полтава: «Дивосвіт», 2011. – С. 268-273. – (Разом з В. І. Старченко).
Відновлення фондової колекції Полтавського краєзнавчого музею в 1943 – 1949 рр. // Проблеми музеєзнавства, збереження та відновлення історичної пам’яті (до 85-річчя Харківської державної академії культури та 25-річчя відкриття першого в Україні музейного відділення ХДАК): матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 14 – 15 трав. 2014 р. / [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. – Х.: ХДАК, 2014. – С. 45-46.
Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Оржицький район / Полт. краєзн. музей; Андрієць В. А., Боровський В. І., Верещака В.М. та ін.; ред. кол. тому: Волошин Ю. В., Киридон А. М., Кондратенко Т.К. та ін.; [упорядн. наук. ред. та передм. Мокляка В. О]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – 400 с., іл.
Морозко Т.С. Спогади / Упорядкування, передм. та прим Н.В. Кузьменко. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – 88[8] с., іл. – (Серія «Друга світова війна в документах і матеріалах. Вип. 1).
Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Шишацький район / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ; [упорядн., наук. ред. В. О. Мокляк, редаг. археол. частини та передм. В. О. Мокляка, О. Б. Супруненка]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 400 с.: 290 іл.
Директор, якого не було. Штрих до історії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / Н. В. Кузьменко // Полтавщина в Українській революції 1917 – 1921 рр.: збірник наукових праць / Ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Мокляк В. О.  (наук. ред.), Супруненко О. Б. (відп. ред.)та ін. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – С. 65-68.
Незвичайна справа полтавських «підписчиків» (за матеріалами архіву СБУ) / Кузьменко Н. В. // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєнавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей. Вип. ХІІІ / Департ. Культури і туризму Полт. ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол. Бабенко Л.Л., Вождаєнко В.В., Гаврилюк Н.О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О.Б.; наук. ред. Мокляк В.О.]. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 688 с., іл. + ХІІ кол. вкл. – С. 151-157.
Інформаційно-просвітницький тур «Полтавський період Симона Петлюри» / Кузьменко Н.В. // Полтавська Петлюріана – 8: Матеріали дев’ятих Петлюрівських читань / [ред. кол.: Бабенко Л. Л., Мокляк В. О. (наук. ред.), Супруненко О.Б. (гол. редкол.) та ін.]; ЦП НАН України і УТОПІК; ДКіТ Полтав. ОДА; Полтав. обл. об’єд. Всеукр. Т-ва «Просвіта» імені Тараса Шевченка; ДАПО; ПКМ імені Василя Кричевського. – Полтава: Дивосвіт, 2019. – Число 8. – С. 5-14.
Багатовимірність особистості професора-рослинника Григорія Помаленького (1896-19??) / Кузьменко Н.В., Самородов В.Н. // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали XIV Всеукраїнської конференції молодих вчених та спеціалістів, Київ, 17 трав. 2019 / НААН, ННСГБ. Рада молодих вчених НААН [та ін.]; уклад. В.А. Вергунов, А.С. Білоцерківська, Х.М. Дмитрієва; редкол.: В.А. Вергунов (голова ) [та ін.]. – К.: КОМПРИНТ, 2019. – С. 139-145.

Вільховик О.В.

Повстанський рух в Україні як наслідок більшовицьких перетворень на селі та його вплив на селянський соціум  / О. В. Вільховик // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / ред. кол. : В. А. Смолій, А. І. Кузьмінський, С. Ю. Наумов та ін. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2009. – С. 286–290.
Явище дезертирства в Червоній армії на території України (кін.1918 – поч. 1920-х рр.)  / О. В. Вільховик // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. : Історія, Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 583– 584. – С. 161–166.
Червоне козацтво у встановленні радянської влади в Україні  / О. В. Вільховик // Гуржіївські історичні читання : збірник 6 наукових праць / ред. кол. : В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 5. – С. 233–235.
Особливості мобілізації до Червоної армії на території України (кінець 1918 – початок 1920-х років)  / О. В. Вільховик // Історична пам’ять. – Вип. № 33. – 2015. – С. 68–76.
Роль демобілізованих червоноармійців у формуванні радянської свідомості українського населення  / О. В. Вільховик // Грані. – 2013. – № 11 (103) листопад. – С. 36–41.
Культурно-пропагандистська робота в Червоній армії як основний метод впливу на червоноармійців  / О. В. Вільховик // Грані. – 2013. – № 12 (104) Грудень. – С. 118–123.
Причины и последствия недовольства красноармейцев политикой популизма большевиков в начале 1920-х гг.  / О. В. Вільховик // Modern Science – Moderni veda. – Praha. – Ceska republika, Nemoros. – 2015. – № 2. – Р. 113–119. Опубліковані праці апробаційного характеру
Форми пропагандистського впливу на свідомість українців у лавах Червоної армії  / О. В. Вільховик // «The First International conference on scientific development in Europe». Proceedings of the Congress (December 23, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna. – 2014. – Р. 47–52.
Більшовицькі засоби ідеологічного впливу на українське селянство у 1920-х роках: до питання оцінки їх діяльності  / О. В. Вільховик // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (Чернівці, 27–28 листопада 2009 р.) : тези / наук. ред. О. В. Добржанський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 80–81. 7
Головні чинники формування світогляду червоноармійців у 1920-х роках  / О. В. Вільховик // Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки : пошуки, роздуми, знахідки». Луганськ, 29 квітня 2009 р. – Луганськ, 2008. – С. 25–27.
Передумови трансформації соціальної поведінки українського селянства на початку 1920-х років  / О. В. Вільховик // Збірник матеріалів ХІ студентської наукової конференції історичного факультету. Квітень 2008 року. – Полтава : АСМІ, 2008. – С. 75–78.
Більшовицька антирелігійна пропаганда у середовищі червоноармійців у 1920-х роках  / О. В. Вільховик // Держава і церква в новітній історії України / збірник статей за матеріалами ІV Всеукраїнської наукової конференції «Держава і церква в новітній історії України» (21– 22 листопада 2012 року). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 123–128.
Вплив культурно-пропагандистської діяльності більшовиків на формування свідомості червоноармійців у 20-х роках ХХ століття  / О. В. Вільховик // Сьомі Богданівські читання : матеріали Всеукраїнської наукової конференції : зб. наук. пр. / редкол. : О. Драч, К. Івангородський, А. Касян та ін. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2013. – С. 254–259.
Матеріальне забезпечення червоноармійських частин на території України (початок 1920-х рр.)  / О. В. Вільховик // Аркасівські читання. Україна в контексті історичного розвитку Східної Європи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 квітня 2015 р.). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 109–112.
Мобілізація до Червоної армії на території України: агітаційно-пропагандистський аспект  / О. В. Вільховик // Придніпровські соціально-гуманітарні читання, матер. ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2014 р.) : у 4-х ч. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 4. – С. 39–42.
Комуністична освіта як один із інструментів нівелювання червоноармійського світогляду у 1918–1920 рр.  / О. В. Вільховик // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Всеукр. наук. конф., 17–18 берез. 2016 р. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – С. 108–115.
Більшовицька преса як джерело вивчення військового будівництва на території радянської України в першій половині 1920-х років  / О. В. Вільховик // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи», м. Полтава, 23 листопада 2016 р. / редкол. : І. Г. Передерій, А. А. Соляник та ін. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – С. 239 –243.
Антирелігійна діяльність радянської влади у Червоній армії (1917–1920-ті рр.)  / О. В. Вільховик // Держава і Церква в новітній історії України / Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії України» (25– 26 жовтня 2017 року). – Полтава : ПП «Астрая» – 2017. – С. 256–262.

Кушнір Л.Л.

Образ Симона Петлюри крізь призму листування з Миколою Шумицьким (1921–1924 рр.)  / Л.Л. Кушнір // Полтавська Петлюріана – 8: матеріали дев’ятих Петлюрівських читань / [ред. кол.: Бабенко Л.Л., Мокляк В.О., (наук. ред.), Супруненко О.Б. (гол. редкол.) та ін.]. – Полтава: Дивосвіт, 2019. – Число 8. – С. 20-30.
Вітчизняна демографічна криза з погляду політекономії  / Л.Л. Кушнір // Проблеми економіки. – 2019. – № 1. – C. 141-148.

Усенко В.М.

Чутівщина: від давнини до сьогодення: Зб. наук. праць. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – 182 с. (Упорядник, редактор).
Брід Буцького в історії України // Чутівщина: від давнини до сьогодення: Зб. наук. праць. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – С. 144-147.
Історія народної освіти в Гряковому в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами «Отчетов Полтавской уездной земской управы») // Чутівщина: від давнини до сьогодення: Зб. наук. праць. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – С. 44-49.