Співробітники відділу

Клочко Валентина Володимирівна. У 1981 р. закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка. У музеї працює з 1981 р. на посаді молодшого наукового співробітника, з 1986 р. – старшого наукового співробітника, з 1993 р. – провідного наукового співробітника, з 2001 р. – завідувачки відділу історії ХХ століття, що перейменований у науково-дослідний експозиційний відділ новітньої історії. Теми наукових досліджень: історія краю в ХХ – ХХІ століттях; внесок видатних полтавців у вітчизняну та світову культуру.

Кузьменко Наталія Вікторівна. У 1995 р. закінчила історичний факультет Харківського національного університету імені Василя Каразіна. У тому ж році поступила на роботу до Полтавського краєзнавчого музею (тепер – імені Василя Кричевського) на посаду екскурсовода. З 1998 р. – науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу новітньої історії. Теми наукових досліджень: «Полтавщина у роки Української революції 1917-1921 років», «Полтавщина у 1920-1930-ті роки», «Друга світова війна 1939-1945», музеєзнавство, загальне краєзнавство, туристичне краєзнавство.

Вільховик Ольга Василівна. У 2008 р. закінчила історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», у 2014 р. – аспірантуру за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2018 р. захистила дисертацію на тему «Трансформація світогляду червоноармійців на території радянської України: політичний, економічний, соціальний аспекти (1917-1920-ті роки)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. У музеї працює з 2018 р. на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника науково-дослідного експозиційного відділу новітньої історії. Теми наукових досліджень: «Військове будівництво 1917–1930-х рр. на території радянської України», «Створення та розвиток об’єднаних територіальних громад в Полтавській області».

Кушнір Леонід Леонідович. У 1991 р. закінчив географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Географія». У 2002 р. захистив дисертацію на тему «Регіоналізація економічних процесів як закономірність розвитку ринкового господарства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У музеї працює з 2019 р. на посаді наукового співробітника науково-дослідного експозиційного відділу новітньої історії. Тема наукових досліджень: «Національно-визвольні змагання 1917–1923 рр. на Полтавщині».

Усенко Владислав Миколайович. У 1998 р. закінчив Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Українська мова і література, німецька мова», у 2003 р. – Харківський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». У музеї працює з 2019 р. на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника науково-дослідного експозиційного відділу новітньої історії. Теми наукових досліджень: економіка Полтавщини; історія освіти і науки краю; видатні постаті Полтавщини.