Про відділ

Експонати з історичної тематики почали надходити до Природничо-історичного музею з часу його заснування (1891 р.). У 1902 р. музей був розділений на два відділи — природничо-історичний та культурно-історичний. У 1920 р. до складу Центрального Пролетарського музею Полтавщини, разом з іншими, увійшов історико-етнографічний відділ з підвідділами: історичним, славетних полтавців, українського селянського побуту, панського побуту, українського народного мистецтва, народознавства, промислового мистецтва, фольклору й мови, хорово-музичним та ткацтва з майстернею. З 1950 р. відділ історії почав працювати на правах окремого і отримав назву дореволюційного, пізніше — історії дореволюційного періоду. У 1950 р. на посаду завідуючого відділом призначили відомого археолога Г. О. Сидоренко, яка очолювала відділ до 1981р.

У різний час у відділі працювали: Ф. Ф. Сквірська, У. А. Жила, Е. І. Литвиненко, Є. Я. Мовчан, Г. М. Величко (працювала науковим співробітником та зав. відділом), Г. М. Перепелиця, С. П. Юренко, В. С. Мирний, О. Г. Парасочка, Л. В. Калашник, С. Л. Борисенко, О. В. Коваленко, В. О. Петрович.

У формуванні історичної колекції, яка створювалась разом з етнографічною та археологічною, брали участь меценати К. М. Скаржинська, П. П. Бобровський, значний внесок зробили етнографи та археологи І. А. Зарецький, М. Ф. Біляшівський, К. В. Мощенко, археолог і мистецтвознавець В. М. Щербаківський та інші. Серед документального та речового фонду історичної колекції музею є унікальні експонати, меморії. Серед них особисті речі представників козацької старшини, письменників, лікарів, видатних діячів Полтавщини, універсал І. Мазепи, грамота за підписом К. Розумовського тощо, багато виробів з металу, глини, дерева, скла, тканин, шкіри. Представлені скульптурні роботи, твори живопису. Історичні експонати розміщені в експозиції музею, представлені на виставках.

У 1990-х роках ХХ ст. була проведена реекспозиція відділу. Автори: В. О. Мокляк, Г. М. Барська, Е. І. Литвиненко. Художники: В. І. Побоков, А. О. Гонтар, І. А. Гонтар, Л. І. Гусак, О. Л. Подрєзов, М. І. Кудря, С. І. Чухліб. Фотограф: М. О. Радченко.

З жовтня 2007 р. відділ носить назву — науково-дослідний відділ пізнього середньовіччя та нової історії.