Про відділ

Експонати з історичної тематики почали надходити до Природничо-історичного музею з часу його заснування (1891 р.). У формуванні музейної збірки брали участь меценати К.М. Скаржинська, П.П. Бобровський, значний внесок зробили етнографи та археологи І.А. Зарецький, М.Ф. Біляшівський, К.В. Мощенко, М.Я. Рудинський, археолог і мистецтвознавець В.М. Щербаківський та інші відомі діячі української науки. З 1950 р. відділ історії почав працювати на правах окремого і отримав назву дореволюційного, пізніше — історії дореволюційного періоду. З 2016 р. відділ носить назву — науково-дослідний експозиційний відділ пізнього середньовіччя та нової історії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

За майже вікову історію існування науковцями відділу було зроблено чимало для становлення і розвитку історичного краєзнавства, популяризації наукових знань, видання наукових студій. Стараннями багатьох поколінь нукових співробітиків були створені значні історичні колекції, що включали унікальні реліквії: «Пересопницьке Євангеліє», церковні старожитності, колекцію стародруків, пам’ятки козацької доби, серед яких містилася видатна святиня – дзвін «Кизи-Кермен» 1695 р., меморії, особисті речі представників козацької старшини, письменників, лікарів, видатних діячів Полтавщини ХІХ – поч. ХХ ст., металева пластика, кераміка, твори образотворчого мистецтва.

У різний час у відділі працювали: відомий археолог Г.О. Сидоренко, Ф.Ф. Сквірська, У.А. Жила, Е.І. Литвиненко, Є.Я. Мовчан, Г.М. Величко, Г.М. Перепелиця, С.П. Юренко, В.С. Мирний, О.Г. Парасочка, Л.В. Калашник, С.Л. Борисенко, О.В. Коваленко, В.О. Петрович.

Музейні зали історії Полтавщини ХVII – поч. ХХ ст. викликають великий інтерес у відвідувачів музею. Від початку 1990-х років експозиція відділу постійно змінюється, доповнюється новими експонатами. Над її оновленням працюють наукові співробітники та художники: В.О. Мокляк – заступник директора з наукової роботи, Г.М. Барська – завідувач науково-дослідного відділу, Е.І. Литвиненко, В.І. Побоков, А.О. Гонтар, І.А. Гонтар, Л.І. Гусак, О.Л. Подрєзов, М.І. Кудря, С.І. Чухліб. 11 жовтня 2019 р. перед святом Покрови Пресвятої Богородиці було відкрито нову експозицію зали №9 «Полтавщина у ХІV-ХVІІ ст.» (автор наукової концепції: В.О. Мокляк), у якій представлені нові надходження до музейної збірки.

Працівниками відділу розробляються наукові теми: «Утворення Полтавської губернії. Полтава – губернський центр», «Скульптура в колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського» (зав. відділу Г.М. Барська), «Козацтво на Полтавщині» (старший науковий співробітник В.А. Яремченко), «Розвиток торгівлі на Полтавщині» (науковий співробітник Л.В. Калашник), «Полтавські дворянські роди (ХІХ – поч. ХХ ст.)» (старший науковий співробітник О.М. Васецька), «Демографічні характеристики населення Полтавщини ХVІІІ-ХIХ ст.» (старший науковий співробітник, кандидат історичних наук О.Ю. Замура).

Наукові співробітники відділу беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних конференціях, освітніх програмах «Музей – школі» та «Музей – вузу», є авторами наукових, науково-популярних статей, історичних досліджень, монографій.

Щороку до Шевченківських та Гоголівських днів (березень-квітень), до Дня Всеукраїнського козацтва (жовтень), віднедавна – щорічних святкувань до дня народження козацького літописця Самійла Величка (лютий-березень), ювілеїв видатних полтавців створюються виставки. Працівниками відділу проводяться науково-масові заходи: тематичні екскурсії, вікторини, квести, демонструються науково-популярні фільми.

Відділ співпрацює з ЦОДПА та ДП НДЦ «ОАСУ» Інституту археології України. Співробітники відділу брали участь в охоронних розкопках у м.Полтаві та Полтавській області у 2005-2016 рр., займаються обробкою та публікацією археологічних матеріалів XVII-XIX ст.

Запрошуємо до участі освітні заклади міста та області.

Наукові співробітники відділу проводять значну збиральницьку роботу та поповнюють музейну збірку експонатами.