Публікації

 1. Яремченко В. Натільні хрести XVII-XVIII ст. з Полтавщини (з надходжень до Полтавського краєзнавчого музею у 2009 р.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». – Випуск 19. – К., 2010. – С. 94-95.
 2. Яремченко В., Ткаченко О. Скляний посуд ІІ пол. ХVІІІ – поч. ХІХ ст. з міщанського житла м. Полтави (за матеріалами досліджень 2007 р.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». – Випуск 19. – К., 2010. – С. 100-105.
 3. Яремченко В. Миргородський полк у Північній війні (1700–літо 1708 рр.) // Полтавська битва 1709 року: Погляд крізь призму трьох століть. – Полтава: «АСМИ», 2009. – С. 85-93.
 4. Яремченко В. Миргородський полк у Північній війні (осінь 1708 – 1709 рр.) // Край. – Полтава, 2009. – №67 (73), листопад.
 5. Яремченко В. Миргородський полк у Північній війні (осінь 1708–1709 рр.) // Полтавська битва 1709 р. в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2009. – С. 311-319.
 6. Яремченко В., Ткаченко О. Гончарні горни кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття з Полтави // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». – Випуск 18. – К., 2009. – С. 57-63.
 7. Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О., Мироненко К.М., Ткаченко О.М., Шерстюк В.В., Яремченко В.А. Дослідження посаду літописної Лтави: Інститутська гора. – Київ-Полтава, 2009.
 8. Яремченко В. Герби полтавських полковників Павла Герцика та Федора Жученка на дзвонах кін. XVII–поч. XVIII ст. // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІV. Книга І / Редкол.: Волошин Ю.В., Годзенко В.Д., Киридон А.М. та ін.. – Полтава: Дивосвіт, 2008. – С. 425-427.
 9. Яремченко В., Луговий Р., Ткаченко О. Скляні вироби з Полтавської фортеці за матеріалами розкопок 2005 р. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». – Випуск 17. – К., 2008. – С. 99-105.
 10. Коваленко О., Луговий Р., Яремченко В., Верещака В. Гончарні горни ХVІІІ ст. з Решетилівки // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». – Випуск 17. – К., 2008. – С. 119-124.
 11. Ткаченко О., Яремченко В. Вивчення археологічних об’єктів козацького часу у Полтаві (за матеріалами досліджень 2007 р. по вул. Конституції, 13) // Археологічний літопис Лівобережної України. Ч. 1-2. – 2008.