Співробітники відділу


Барська Ганна Михайлівна (1964 р. н.) – завідувач відділу. Закінчила ПДПУ ім. В.Г.Короленка у 1986 р., отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «історія та суспільствознавство», за кваліфікацією – «вчитель історії та суспільствознавства».  Працює в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського з 1987 року,  з 1991 року – завідуючою відділом дожовтневого періоду.
Г.М.Барська є автором та співавтором наукових концепцій побудови розділів експозиції: «Полтавська комсомольсько-молодіжна підпільна група «Нескорена Полтавчанка»», «Полтавщина в 19 – на поч. 20 ст. », тематичних структур, тематико-експозиційних планів діючої та нової експозицій, більше 100 виставок, наукових довідок та статей, проспектів екскурсій, путівників, текстів лекцій.
Індивідуальна наукова тема: «Полтавщина у складі Малоросійського генерал-губернаторства (1802 - 1856 рр.)».


Васецька Олеся Миколаївна (1981 р. н.) – старший науковий співробітник. Навчалася у Полтавському державному педагогічному університеті ім. В.Г Короленка та здобула кваліфікацію вчителя історії і географії, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.
З 2003 року працює у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Фахово займається науковою темою «Спортивна слава Полтавщини». Історія розвитку спортивних досягнень краю представлена Васецькою О., як куратором та автором наукових концепцій, на тематичних виставках «Спортивна слава Полтавщини» та «На крутих віражах долі. З історії автомотоспорту Полтавщини», що проходили у музеї в 2018 – 2020 рр.
Працює в туристичній галузі міста Полтави з 2007 року. Нагороджена відділом з питань туризму і курортів Полтавської облдержадміністрації за 3 місце у номінації «Кращий екскурсовод» Регіонального професійного конкурсу працівників туристичної галузі «Туристична гостинність Полтавщини» у 2012 році.
Індивідуальна наукова тема: «Спортивна слава Полтавщини».

 
Замура Олена Юріївна (1985 р. н.) – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, (диплом з відзнакою). Протягом 2009 – 2012 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі історії України ПДПУ імені В.Г. Короленка.
У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Смертність сільського населення Переяславсько-Бориспільської єпархії у середині ХVІІІ ст. (на прикладі сіл Баришівської, Басанської та Бориспільської протопопій)». Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 6 березня 2013 р. їй надали вчений ступінь кандидата історичних наук, спеціальність 07.00.01 «Історія України».
Працює у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського з січня 2014 р. Стипендіат Канадського інституту українських студій (KIUS) Альбертського університету. Автор монографії «Великий шаленець: смерть і смертність в Гетьманщині ХVІІІ ст.» (2014 р.) та понад 20 публікацій з проблем історичної демографії Гетьманщини, джерелознавства та гендерних студій.
Індивідуальна наукова тема: «Демографічні характеристики населення Полтавщини ХVІІІ-ХIХ ст.»


Яремченко Віталій Андрійович (1977 р.н.) – старший науковий співробітник. У 2000 р. закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. У 2002 р. закінчив магістратуру при Полтавському державному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка за спеціальністю «Історія». З 2003 р. працює у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Коло наукових інтересів: історія, археологія, географія, краєзнавство. Досліджує історію краю за часів козацтва. Автор багатьох наукових статей та публікацій на історичну і краєзнавчу тематику.
Індивідуальна наукова тема: «Козацтво на Полтавщині, кінець ХVІ – ХVІІІ ст.».


Калашник Любов Василівна (1957 р. н.) – науковий співробітник. Закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна у 1985 р. за спеціальністю «історія», кваліфікацією – «викладач історії та суспільствознавства». Працює в  музеї з 1981 року.
Нею була написана наукова довідка «Торгівля та ярмарки м. Полтави на поч.XIX ст.» (2008 р.), лекція «Розвиток чумацтва на Полтавщині в XIX на поч. XX ст.», проводилася робота над написанням інформаційних довідок про видатних діячів Полтавщини для комп’ютерної програми. Займається комплектуванням фондів, проводить екскурсії по відділу. Бере участь у проведенні тематичних заходів, співпрацює з засобами масової інформації.
Індивідуальна наукова тема: «Розвиток торгівлі на Полтавщині в XIX – на поч. XXст.».