Експедиції

Проводяться з метою збору гербарію, зоологічних, геолого-мінералогічних і палеонтологічних колекцій, проведення фенологічних спостережень, фотографування ландшафтів Полтавщини та об’єктів природи, обстеження стану заповідних об’єктів і територій для підготовки наукових довідок до Зводу пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Результати фіксуються у польовому щоденнику.

2009 р. 

Січень. Обстежено стан Полтавського міського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення (сел. Яківці, м. Полтава).

Червень. Обстежено екологічний стан, флору і фауну Бутової гори – геологічної пам’ятки природи та Воскобійницького ботанічного заказника (Шишацький район).

2010 р. 

Геологічні експедиції (разом з кандидатом геолого-мінералогічних наук В. О. Кривошеєю).

Квітень. Досліджено відслонення пісків Полтавської серії на правому березі р. Ворскли в околицях с. Нижні Млини (Полтавський район).

Червень. Обстежено кар’єр Висачківського соляного пагорба – геологічної пам’ятки природи (Лубенський район).

Вересень. Обстежено стан вікового дерева дуба звичайного – ботанічної пам'ятки природи (смт Велика Багачка).

2011 р.

Серпень-вересень. Вивчено видовий склад парку «Дендрарій Держсортомережі» (Огуївський парк) – пам’ятки садово-паркового мистецтва (с. Огуївка, Машівський район). Разом із Н. О. Стецюк – к.б.н., зав. кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, О. В. Абасовою – викладачем дендрології Полтавського аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії.

2012 р.

Червень. Обстежено унікальну в природному відношенні ділянку Придніпров’я – регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні», досліджено біорізноманіття острова Шеломань, який входить до його складу. Разом із директором РЛП, доктором біологічних наук В. В. Никифоровим.

2013 р.

Травень-серпень. Продовжено вивчення видового складу парку «Дендрарій Держсортомережі» (Огуївський парк).

Червень. Виїзд до Шишацького району (с. Михайлики) на науково-практичний семінар «Від ноосфери В. І. Вернадського до агросфери С. С. Антонця». Під час його роботи, разом із іншими учасниками були обстежені території – пам’ятні місця перебування В. І. Вернадського на Шишаччині.

Липень-серпень. Обстежено вікові дерева м. Полтави та території Яківчанського лісу. Разом із студентами Полтавської державної аграрної академії.

Серпень. Досліджено сучасний стан Розсошанського лісового масиву, ботанічної пам’ятки природи «Козацькі дуби» (Полтавський район). Обстежено місця виходу на денну поверхню річок Кобищаної та Очеретяної на території кутку Кобищани (м. Полтава), вивчено їх екологічний стан. Разом із Н. В. Кузьменко – ст. наук. співробітником науково-дослідного експозиційного відділу новітньої історії; Н. К. Торяник – краєзнавцем, зав. музеєм Полтавської ЗОШ № 8 імені П. Мирного, вчителем молодших класів; О. Б. Наконечною – вчителем біології Полтавської ЗОШ № 8 імені П. Мирного.

Жовтень. Виїзд до м. Хорол (Полтавська область) на науково-практичний семінар з нагоди відкриття Хорольського ботанічного саду – заповідного об’єкту загальнодержавного значення. Разом із О. М. Байрак – д.б.н., директором центру заповідної справи, рекреації та екологічного туризму Державної екологічної академії післядипломної освіти; В. М. Самородовим – доцентом ПДАА; О. П. Ткаченко – в. о. начальника управління екології та природних ресурсів у Полтавській області.

2014 р.

Квітень. Обстежено Розсошанський лісовий масив у весняний період для збору гербарію первоцвітів (с. Розсошенці, Полтавський район), природно-заповідні об’єкти Шишацького району: «Говтва» – ландшафтний заказник, «Стінка» – заповідне урочище, Бутова гора – геологічна пам’ятка природи (територія колишньої садиби В. І. Вернадського), «Озерище» – загальнозоологічний заказник, «Берези» – заповідне урочище, вікові дуби у с. Яреськи.

Травень. Продовжено вивчення видового складу парку «Дендрарій Держсортомережі» (Огуївський парк). Обстежено заповідні території та об’єкти Оржицького району: «Тарасенківський» – ентомологічний заказник та заповідне урочище «Загать», «Плехівський» – гідрологічний заказник загальнодержавного значення та одинадцять заповідних територій та об’єктів Козельщинського району.

Серпень. м. Полтава (куток Кобищани). Обстежено басейн річки Чорна (сучасний екологічний стан, місця витоку, стан берегів) разом із Н. К. Торяник.

Жовтень. Обстежено гору Пивиху – ландшафтний заказник та Устимівський дендропарк – об’єкт загальнодержавного значення (Глобинський район). Разом із кандидатами геолого-мінералогічних наук В. О. Кривошеєю та В. М. Закалюжним.

2015 р.

Квітень. Обстежено стан флори та фауни території археологічних розкопок, що проводилися в урочищі «Могили» (с. Сторожове, Чутівський район).

Травень. Обстежено ландшафтний заказник «Олегова балка» Карлівського району. Разом із Н. О. Стецюк – к.б.н., доцентом, докторантом Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

Липень. Обстежено Яківчанський ліс на території Полтавського міського парку (с. Яківці), Разом із М. Л. Шлафером – директором Полтавського міського парку, О. В. Абасовою – викладачем аграрно-економічного коледжу ПДАА.

2016 

Червень. Обстежено заповідні територі та об’єкти місцевого значення Карлівського району: «Дуби черешчаті» – ботанічна пам’ятка природи, «Красноперівка» – ландшафтний заказник, «Академія» – комплексна пам’ятка природи, «Капусник» – ботанічний заказник, «Климівський» – ландшафтний заказник. Разом із С. К. Безуглим – лепідоптерологом-аматором.

2017 р.

Червень. Обстежено ботанічний заказник «Рожаївський» (с. Рожаївка, Полтавський район).

Липень-листопад. Дослідження інтродуцентів Полтавського міського парку, Корпусного саду, парку «Петровський», парку «Перемога» з метою визначення їх придатності для створення насаджень різного цільового призначення. Разом із С. А. Лось – к.с.-г.н., зав. лабораторією селекції Українського науково-дослідного інституту лісівництва та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, Є. С. Грибович – аспірантом Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, викладачем спецдисциплін Лубенського лісового коледжу.

Жовтень. Вивчення особливостей росту та розвитку сортів тополь на резервній території «Дендрарію Держсортомережі» (Огуївський парк) – пам’ятки садово-паркового мистецтва (Машівський район). Разом із Л. О. Тарасовою – к.с-г.н., ст. наук. співробітником Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, Л. П. Щук  – к.б.н., доцентом кафедри садово-паркового господарства Білоцерківського національного аграрного університету.

Жовтень. Виїзд до с. Омельник Кременчуцького району на відкриття «Художньо-портретної галереї академіка В. І. Вернадського», як складової екологічної стежини. Разом із В. М. Самородовим – доцентом ПДАА, В. М. Губарем – кандидатом архітектури, першим проректором Полтавського інституту економіки і права, головою Благодійного фонду В. І. Вернадського.

2018 р.

Квітень. Обстеження стану Полтавського міського парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення (сел. Яківці, м. Полтава).

Квітень. Обстеження стану Рожаївського ботанічного заказника (околиці с. Рожаївка Полтавського р-ну).

Квітень. Участь в інформаційно-просвітницькому турі «Академік В.І. Вернадський: життя та діяльність на Полтавщині» (ознайомлення з об’єктами Шишацького р-ну, пов’язаними з ім’ям вченого).

Травень. Дослідження видового складу рослинного і тваринного світу заповідних об’єктів Чутівського р-ну: Іскрівського лісового заказника, комплексної пам’ятки природи «Грушеві могили», ботанічного заказника «Чутівські степи», ландшафтного заказника «Лизняна балка».

Травень. Обстеження територій Полтавського та Єристівського гірничо-збагачувальних комбінатів (методичний виїзд у складі туристичної групи, м. Горішні Плавні).

Червень. Обстеження околиць сіл Погребняки і Мирони Семенівського рну на наявність видів ряду Лускокрилих. Ознайомлення з методикою нічного лову метеликів.

Серпень. Визначення видового складу дерев і чагарників дитячого табору «Джерело» (с. Клюсівка Новосанжарського р-ну).

Вересень. Обстеження заповідних об’єктів і територій Полтавського р-ну: Куликівського парку– пам’ятки садово-паркового, Вільхівщанського ландшафтного заказника, гідрологічної пам’ятки «Криниця Петра І». У с. Степанівка ознайомились з роботою лабораторії Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України.

Вересень. Обстеження заповідних територій Машівського р-ну: ландшафтного заказника «Усть-Лип’янка», ботанічного заказника «Михайлівська балка» та загальнозоологічного заказника «Руський Орчик».

Жовтень. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 5-и річчю Хорольського ботанічного саду (м. Хорол).

Жовтень. Участь у засіданні круглого столу, присвяченого 125-и річчю Устимівського дендропарку (с. Устимівка Глобинського р-ну).

2019 р.

Червень. Обстеження стану та видового біорізноманіття заповідних об’єктів Машівського р-ну: ботанічного заказника «Дикунова балка», парку «Дендрарій Держсортомережі». Разом із к. б. н. Н. О. Смоляр (Стецюк).

Вересень. Обстеження стану вікових дерев та вивчення видового складу дерев і чагарників парку імені І.П. Котляревського (м. Полтава).

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01

proroda expedition01 proroda expedition01