Експозиція

Сучасна експозиція відділу, відкрита в 1993 р., знайомить з природними умовами та ресурсами Полтавщини, з історією дослідження природи краю, питаннями охорони навколишнього природного середовища.

Автори експозиції – науковці відділу: С. Л. Кигим, О. В. Халимон, Т. К. Кондратенко, В. І. Балабай; художники: Г. С. Комаров, М. А. Амельков, В. А. Гусєв, О. В. Гусєва, Б. О. Виноградов (комбінат декоративно-оформлювального мистецтва Спілки художників Росії), В. Д. Кобцев (Полтавський художній фонд); фотограф і реставратори музею: В. І. Кожем'якін, М. С. Березовий, А. Ф. Гайдай. Автори часткової реекспозиції – наукові співробітники відділу: О.О. Шиян, Л.В. Чеботарьова; художники: В.І. Побоков, Т.Г. Клименко; фотограф С.В. Харченко.

Експозиція першого залу подає загальну географічну характеристику, знайомить з геологічною будовою та мінерально-сировинними ресурсами області, з історією дослідження природи історичної Полтавщини; другого залу – розповідає про рельєф, кліматичні умови, фенологічні особливості краю. Експозиція третього залу знайомить з ґрунтами та водними ресурсами. Перші дослідження ґрунтів Полтавщини провела в 1888–1894 рр. експедиція під керівництвом професора В. В. Докучаєва. Репрезентовано унікальні експонати – зразки ґрунтів, зібрані учасниками експедиції, польовий журнал, наукова звітність, меморіальні речі В. В. Докучаєва. В залі демонструється відеоролик «Академік В.І. Вернадський». У четвертому залі показано рослинний і тваринний світ за формаціями: листяні та хвойні ліси, болота, луки. Зал озвучений фонограмою співу птахів. Експозиція п'ятого залу знайомить з розвитком рослинництва і тваринництва, діяльністю науково-дослідних сільськогосподарських установ і питаннями охорони навколишнього природного середовища. Матеріали окремої вітрини залу присвячені діяльності українського зоолога, музеєзнавця М. І. Гавриленка. Експонуються тушки птахів з колекції вченого, наукові праці, епістолярна спадщина, фотовідбитки.

В залі демонструється відеофільм «Господарі чи діти природи?» про природно-заповідний фонд області (режисер і оператор Д. М. Старіков) та «Раритети флори Полтавщини» (автор проекту – доктор біологічних наук, професор О. М. Байрак).

У 2005 р. експозицію залу поповнив новий розділ – постійнодіюча виставка «Метелики Полтавщини», на якій репрезентовано 120 видів лускокрилих нашого краю. Автори колекції – ентомологи-аматори С. К. Безуглий (м. Гадяч) та полтавець С. В. Кротенко. У 2018 р. проведено часткову реекспозицію залів № 1 і № 2: вміщено кольорові світлини, доповнено геологічну і палеонтологічну колекції.