Експозиція

Сучасна експозиція відділу, відкрита в 1993 р., знайомить із природними умовами та ресурсами Полтавщини, з історією дослідження природи краю, питаннями охорони навколишнього природного середовища.

Автори експозиції – науковці відділу: С. Л. Кигим, О. В. Халимон, Т. К. Кондратенко, В. І. Балабай; художники: Г. С. Комаров, М. А. Амельков, В. А. Гусєв, О. В. Гусєва, Б. О. Виноградов (комбінат декоративно-оформлювального мистецтва Спілки художників Росії), В. Д. Кобцев (Полтавський художній фонд); фотограф і реставратори музею: В. І. Кожем'якін, М. С. Березовий, А. Ф. Гайдай.

Експозиція першого залу подає загальну географічну характеристику, знайомить з геологічною будовою та мінерально-сировинними ресурсами області, з історією дослідження природи історичної Полтавщини; другого залу – розповідає про рельєф, кліматичні умови, фенологічні особливості краю. Експозиція третього залу знайомить із ґрунтами та водними ресурсами. Перші дослідження ґрунтів Полтавщини провела в 1888–1894 роках експедиція під керівництвом професора В. В. Докучаєва. Репрезентовано унікальні експонати – зразки ґрунтів, зібрані учасниками експедиції, польовий журнал, наукова звітність, меморіальні речі В. В. Докучаєва. В залі демонструється слайдофільм «Академік В. І. Вернадський» (режисер Е. Р. Варьонов, фотограф-художник В. Т. Аваков).

У четвертому залі показано рослинний і тваринний світ за формаціями: листяні та хвойні ліси, болота, луки. Зал озвучений фонограмою співу птахів.

Експозиція п'ятого залу знайомить із розвитком рослинництва і тваринництва, діяльністю науково-дослідних сільськогосподарських установ та питаннями охорони навколишнього природного середовища. Матеріали окремої вітрини залу присвячені діяльності українського зоолога, музеєзнавця М. І. Гавриленка. Експонуються тушки птахів з колекції вченого, наукові праці, епістолярна спадщина.

В залі демонструється відеофільм «Господарі чи діти природи?» про природно-заповідний фонд області (режисер і оператор Д. М. Старіков) та «Раритети флори Полтавщини» (автор проекту – доктор біологічних наук, професор О. М. Байрак).

У 2005 році експозицію залу поповнив новий розділ – постійнодіюча виставка «Метелики Полтавщини», на якій репрезентовано 120 видів лускокрилих нашого краю, в т. ч. – 16 раритетних. Автори колекції – ентомологи-аматори С. К. Безуглий (м. Гадяч) та полтавець С. В. Кротенко.