Наукова робота

Головними завданнями науково-дослідного відділу природи на сучасному етапі є вивчення природних умов і ресурсів Полтавщини та питань, пов'язаних з їх охороною; виявлення, обстеження та каталогізація пам'яток природи області та інших природних об'єктів; вивчення діяльності науково-дослідних сільськогосподарських установ, природоохоронних закладів, інших організацій, які займаються дослідженням природних ресурсів області та їх охороною; збір, дослідження та систематизація матеріалів з історії вивчення природи краю та діяльності вчених-природознавців, створення і поповнення їх музейних фондів; пропаганда музейними засобами знань про природу Полтавщини та її охорону (проведення тематичних і оглядових екскурсій, читання лекцій, організація виставок з колекційної збірки музею, проведення масових заходів).

Науково-дослідна робота відділу здійснюється шляхом проведення експедицій та екскурсій по збору експонатів та інформації; наукової інвентаризації експонатів; складання картотек і каталогів; формування наукового архіву; написання текстів лекцій, наукових довідок, проспектів екскурсій, методичних розробок; ведення польового щоденника; складання тематичних структур і тематико-експозиційних планів.