Наукова робота

Головними завданнями науково-дослідного відділу природи на сучасному етапі є вивчення природних умов і ресурсів Полтавщини та питань, пов'язаних з їх охороною; виявлення, обстеження та каталогізація пам'яток природи області та інших природних об'єктів; вивчення діяльності науково-дослідних сільськогосподарських установ, природоохоронних установ, інших організацій, які займаються дослідженням природних ресурсів області та їх охороною; збір, дослідження та систематизація матеріалів з історії вивчення природи краю та діяльності вчених-природознавців, створення і поповнення їх музейних фондів; пропаганда музейними засобами знань про природу Полтавщини та її охорону (проведення тематичних і оглядових екскурсій, читання лекцій, організація виставок з колекційної збірки музею, проведення масових заходів).

Науково-дослідна робота відділу здійснюється шляхом проведення експедицій та екскурсій зі збору експонатів та інформації; наукової інвентаризації експонатів; складання картотек і каталогів; формування наукового архіву; написання статей, текстів лекцій, наукових довідок, проспектів екскурсій, методичних розробок; ведення польового щоденника; складання тематичних структур і тематико-експозиційних планів.

Відділ має тісні контакти з різними закладами, установами, організаціями України, зокрема: Інститутом архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, Інститутом ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького (м. Харків), Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН, Полтавською державною сільськогосподарською дослідною станцією імені М. І. Вавилова, Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, Музеєм природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; навчальними закладами – Полтавською державною аграрною академією, Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та іншими з питань проведення наукових конференцій, підготовки та видання матеріалів, влаштування виставок, здійснення інших спільних проектів, обміну інформацією та досвідом, тощо.