Публікації

 1. В.І. Вернадський та В.Г. Короленко: у поєднанні доль і поглядів / Самородов В.М., Кигим С.Л., Ольховська Л.В.; за заг.ред. В.М. Самородова. – Полтава: РВВ ПДАА, 2013.
 2. Самородов В., Кигим С., Ольховська Л. Дивні генеалогічні сюрпризи родоводу В.І. Вернадського та В.Г. Короленка // Край. – 2013. – №107(113). – Березень. – С.11-13.
 3. Самородов В., Кигим С. Володимир Вернадський: до слави Полтави причетний // Вечірня Полтава. – 2013. – №11. – 13 березня. – С.1,6.
 4. Самородов В., Кигим С., Ольховська Л. Споріднені долі геніїв // Зоря Полтавщини. – 2013. – 12 березня. – С.5.
 5. Самородов В., Кигим С. Професійне зростання Володимира Вернадського на Полтавщині // Село Полтавське. – 2013. – №10. – 14 березня. – С.13.
 6. Самородов В., Кигим С. Володимир Вернадський: з Полтавою пов’язаний навічно // Нова газета по – полтавськи, 2013. – 7 лютого. – 5 березня. – С.5.
 7. Самородов В.М., Кигим С.Л. Полтавські штрихи біографії Володимира Вернадського // Світ довкілля. Кременчуцький міський екологічний бюлетень. – Березень 2013. – вип. 24. – С.25 - 26.
 8. Кигим С.Л. На шляху до ноосфери // Світ довкілля. Кременчуцький міський екологічний бюлетень. – Березень 2013. – вип. 24. - С.27.
 9. Самородов В.М., Кигим С.Л., Ольховська Л.В. В.І. Вернадський та В.Г. Короленко: невідомі сторінки родоводу // Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського. Матеріали науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2013. – С.22-27.
 10. Самородов В.М., Кигим С.Л. Полтавщина в життєвому просторі Володимира Вернадського // Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І.Вернадського. Матеріали науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. М.В.Гриньової. – Полтава: Астрая, 2013. – С. 27-30.
 11. Самородов В.М., Кигим С.Л. Полтавські віхи біографії В.І. Вернадського // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали VІІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 21 трав. 2013 р., м.Київ / НААН, ННСГБ; редкол: В.А. Вергунов (голова), О.Є. Тарабрін, Ю.А. Горбань [та ін.]. – К., ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – С.22-26.
 12. Самородов В.М., Кигим С.Л., Ольховська Л.В. В.І. Вернадський та В.Г. Короленко: видатні сучасники, родичі та однодумці // Принадність Вашого слова та імені безмежна у часі (до 160-річчя від дня народження В.Г. Короленка): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю ). – Полтава, 2013. – С.95-103.
 13. Самородов В.М., Кигим С.Л. Шлях творчий та славний: науково - організаційна діяльність Володимира Вернадського на Полтавщині // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Вчення В.І. Вернадського і сучасність» присвяченої 150 – річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського, 27-29 травня 2013 року. – С.132 – 136.
 14. Самородов В.М., Кигим С.Л., Ольховська Л.В. Володимир Вернадський та Володимир Короленко: паралелі родоводу та життя // Наукові записки Полтавського літературно-меморіального музею В.Г. Короленка. – Полтава: Дивосвіт, 2013. – Вип.2. – С.139-150.
 15. Самородов В.М., Кигим С.Л., Ольховська Л.В. Володимир Вернадський та Володимир Короленко: паралелі родоводу та життя // АгроЕКО, 2013. – № 8 (217). – 26 липня. – С.7.
 16. Старченко В.І., Кигим С.Л., Халимон О.В., Вільмовська О.О. Родючість полтавських чорноземів: 120 – річна ретроспектива // ХV Міжнародна науково - практична конференція «Ідеї академіка В.І.Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів»: Матеріали конференції – Кременчук : КрНУ імені Михайла Остроградського, 2013. – С.4–7 (разом із Никифоровим В.В., Алексєєвою Т.М., Пащенко Т.В.).
 17. Халимон О.В. Ювілей Полтавського міського парку // Світ довкілля. – 2012. – № 21. – Березень. – С. 30-32.
 18. Халимон О.В. Маловідомі сторінки біографії ботаніка Федора Курінного // Край. – 2012. – № 97 (103). Травень. – С. 21-22.
 19. Вільмовська О.О. Музейна екскурсія як важлива складова викладання природничих дисциплін у вищих навчальних закладах (на прикладі діяльності співробітників науково-дослідного відділу природи Полтавського краєзнавчого музею) // Організаційно-педагогічні основи екскурсійної роботи вчителя природничих дисциплін / За редакцією М.В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2012. – С. 64-66.
 20. Вільмовська О.О. «Шафранові» схили околиць села Божкове Полтавського району // Край. – 2012. – 97 (103). – Травень. – С. 15.
 21. Вільмовська О.О. Десять років разом із музеєм // Навколишнє середовище і здоров’я людини // Матеріали V Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Полтава: Скайтек, 2012. – С. 244-245.
 22. Кигим С. Маловідоме про Шишацьке оточення В.І.Вернадського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VII / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С.428-437.
 23. Халимон О.В. Маловідомі сторінки біографії ботаніка Федора Курінного // Край. – 2012. – №97 (103) – Травень. –– С. 21-22.
 24. Халимон О.В. Раритетні види в колекції Полтавського міського парку // Край. – 2012. – №96 (102). – Квітень. – С. 10-11.
 25. Халимон О.В. Ювілей Полтавського міського парку // Світ довкілля – 2012. – Випуск 21. – Березень. – С. 30-32.
 26. Халимон О.В. Найбільший парк Полтавщини // Международные чтения, посвящённые 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова: Материалы конференции, 15-18 мая 2012 года. – К., 2012. – С. 73-76.
 27. Халимон О.В. Дендрологічні дослідження ботаніка С.О. Іллічевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VII. / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С. 110-122.
 28. Халимон О.В. Федір Курінний: епізоди життя та наукової творчості // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VII. / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С. 437-446.
 29. Вільмовська О.О. Найнеобхідніший мінерал планети (до 150 - річчя від дня народження В.І.Вернадського) // Пирятинські екологічні читання. Матеріали Всеукраїнської екологічної науково-практичної конференції. 11 травня 2012 р. м.Пирятин – Полтава, 2012. – С.44-46.
 30. Вільмовська О.О. Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область, Лохвицький район / Полт.краєзн. муз.; В.А. Андрієць, А.С. Ароян, В.В. Бережна та ін.; голов. ред. кол.: Ю.В. Волошин, А.М. Киридон, В.В. Кривошея та ін.; [упорядн., наук. ред. В.О. Мокляк]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. – С.34, 35, 161, 169, 188, 195, 230, 245, 251, 252, 301, 334 (разом із Бережною В.В.).
 31. Вільмовська О.О., Старченко В.І. Анотований список гнізд птахів нідологічної колекції Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Вип. VII / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2012. – С.62-110.
 32. Кигим С.Л. 165 років від дня народження видатного натураліста, геніального мислителя В.В. Докучаєва // Край. – 2011. – №82(88). – Лютий. – С. 20 – 21.
 33. Гавриленко І.Н., Кигим С.Л. Участь В.І. Вернадського в дослідженнях поселення палеолітичної людини в Гінцях // Біосфера. Міждисциплінарний науковий та прикладний журнал з проблем пізнання та збереження біосфери та використання її ресурсів, Санкт-Петербург, 2011. – Т.3. – №2. – С. 276 – 293.
 34. Кигим С.Л. Ювілей визначного вченого, педагога і краєзнавця // Край. – 2011. – №88(94). – Серпень. – С. 20-21.
 35. Кигим С.Л. До славного ювілею разом із музейниками //Зізнання і визнання. Віктор Самородов. Збірка статей / Укладачі: О.М. Байрак, Г.П. Грибан. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 64 – 67.
 36. Халимон О.В. Наймолодший парк м. Полтави // Край. – 2011. – №81(87). – Січень. – С. 12.
 37. Халимон О.В. Дослідник степового землеробства // Край. – 2011. – №83(89). – Березень. – С. 20–21.
 38. Халимон О.В. Свято жайворонка // Край. – 2011. - №85(91). – Травень. – С. 4.
 39. Халимон О.В. Наукова діяльність ботаніка Федора Курінного у Полтавському інституті народної освіти // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVIII Каришинські читання (Полтава, 26–27 травня 2011 р.). Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 52–55.
 40. Вільмовська О.О. Вода! Ти не маєш ні смаку, ні запаху, ти є саме життя // Край. – 2011. – №81(87). – Січень. – С. 4.
 41. Вільмовська О.О. 40 років від дня смерті Миколи Івановича Гавриленка // Край. – 2011. – № 82 (88). – Лютий. – С. 21–22.
 42. Вільмовська О.О. Висачківський пагорб – унікальна геологічна пам’ятка природи Полтавщини // Світ довкілля. – 2011. – №18. – Березень. – С. 26.
 43. Вільмовська О.О. Осушення боліт Полтавської губернії, як один із шляхів поліпшення стану водойм краю (80–90 роки ХІХ століття) // Навколишнє середовище і здоров’я людини / Матеріали IV Всеукраїнського науково – практичного семінару. – Полтава: ПНПУ, 2011. – С. 55–56.
 44. Лавріненко А.А. Річка Удай у дослідженнях О.В. Гурова, експедиціях В.В. Докучаєва та І.К. Сікорського // Роль Національного природного парку «Пирятинський» у природно-заповідній та екологічній мережах Полтавщини: Матеріали Всеукраїнської екологічної науково-практичної конференції, 22 травня 2010 р. м. Пирятин. – К.: Просвіта, 2011. – С. 23–27.
 45. Кигим С.Л. Присвячено засновнику сільськогосподарської дослідної справи Третьякову Сергію Федоровичу // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 3. – С. 194–195.
 46. Кигим С.Л., Самородов В.М. На віковім шляху від альфи до омеги. Полтавському краєзнавчому музею виповнилось 120 років // Світ довкілля. – 2011. – № 20. – Грудень. – С. 10-11.
 47. Кигим С.Л. Публікація. Вернадский В.И. [Программа деятельности Полтавского общества (кружка) любителей природы] // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред.кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – К., 2011. – С. 112.
 48. Кигим С.Л. Публікація. Вернадский В.И. Устав Полтавского общества любителей природы // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред.кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – К., 2011. – С. 113-114.
 49. Кигим С.Л. Публікація. Вернадский В.И. Заметка о Полтавском музее // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред.кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – К., 2011. – С. 115-116.
 50. Кигим С.Л., Гавриленко І.М. Публікація. Вернадский В.И. О результатах раскопок в с. Гонцы Лубенского уезда // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Комісія НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред.кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – К., 2011. – С. 117-128.
 51. Кигим С.Л. Перший відомий фотопортрет С.О. Іллічевського: історія пошуку та опис // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІ / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 299-304.
 52. Халимон О.В., Старченко В.І. Гербарії Полтавського краєзнавчого музею // Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – К.: Альтер Прес, 2011. – С. 237-242.
 53. Халимон О.В. Роль Полтавського краєзнавчого музею в науковій долі Сергія Іллічевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІ / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 315-333.
 54. Халимон О. Петровський парк у місті Полтава (Проспект тематичної екскурсії) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІ / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 417-442.
 55. Вільмовська О.О. Вода – скарб, яким ми нехтуємо // Край. – 2011. – № 92 (98). – Грудень. – С. 5.
 56. Вільмовська О.О. Із історії гідрометеорологічних досліджень річки Перевод (кінець ХІХ – початок ХХ) // Пирятинські екологічні читання: Матеріали Всеукраїнської екологічної науково-практичної конференції, 25 травня 2011 р., м. Пирятин. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 37–38.
 57. Вільмовська О. Таємничий і всевидячий мінерал ВОДА (Проспект тематичної екскурсії) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VІ / Редкол.: Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – С. 442-457.
 58. Кигим С.Л. Наукова спадщина видатних ботаніків-викладачів Полтавського педагогічного інституту в Полтавському краєзнавчому музеї // Біорізноманіття. Теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (присвячена пам’яті видатних ботаніків, які працювали в ПДПУ ім. В.Г. Короленка: Р.В. Ганжі, І.М. Голубинського, Д.С. Івашина, С.О. Іллічевського, Ф.К. Курінного, П.Є. Сосіна / За ред. М.В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2010. – С. 21 – 25.
 59. Кигим С. 115 років від дня народження видатного ботаніка, міколога, талановитого викладача Павла Євграфовича Сосіна // Край. – 2010. – №73(79). – Травень. – С. 22.
 60. Самородов В. М., Кигим С.Л. Природоохоронна діяльність М.І. Гавриленка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі: XVII Каришинські читання]. (Полтава, 27–28 травня 2010 р.) / ПНПУ імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової, Полтава: Астрая, 2010. – С. 10–11.
 61. Халимон О.В. Діяльність Сергія Іллічевського у Полтавському педінституті // Біорізноманіття. Теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (присвячена пам’яті видатних – ботаніків, які працювали в ПДПУ ім.  В.Г. Короленка: Р.В. Ганжі, І.М. Голубинського, Д.С. Івашина, С.О. Іллічевського, Ф.К. Курінного, П.Є. Сосіна / За ред. М.В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерна, 2010. – С. 35–38.
 62. Вільмовська О.О. Дослідження співпраці співробітників Полтавського краєзнавчого музею з ботаніками Полтавського педагогічного інституту // Біорізноманіття. Теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; (присвячена пам’яті видатних – ботаніків, які працювали в ПДПУ ім. В.Г. Короленка: Р.В. Ганжі, І.М. Голубинського, Д.С. Івашина, С.О. Іллічевського, Ф.К. Курінного, П.Є. Сосіна / За ред. М.В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2010. – С. 13–15.
 63. Вільмовська О.О. Ковпаківський парк – лісова перлина Котелевщини // Край. – 2010. – №73(79). – Травень. – С. 13 – 14.
 64. Вільмовська О.О. До питання осушення боліт Полтавської губернії (1865–1900 рр.) // Край. – 2010. – №79(85). – Листопад. – С. 13–14.
 65. Вільмовська О.О. Otis tarda L. в дослідженнях Миколи Івановича Гавриленка (20–40 рр. ХХ ст.) // Біорізноманіття тваринного світу Полтавщини. Проблеми охорони і відтворення. Матеріали регіонального студентського науково–практичного семінару. – Полтава: Астрая, 2010. – С. 5–6.
 66. Вільмовська О.О. Байраківський ландшафтний заказник місцевого значення (природа) // Звід пам’яток історії та культури України. Полтавська область. Великобагачанський район / Упоряд., наук. ред. В.О. Мокляк. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 46.
 67. Вільмовська О.О. Мамологічна колекція Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. / Редкол. Волошин Ю.В., Киридон А.М., Мокляк В.О. та ін. – Полтава: «Полтавський літератор», 2010. – С. 512–532.
 68. Лавріненко А.А. Зелені шати Семенівщини // Край. – 2010. – №71(77). – Березень. – С. 15.
 69. Лавріненко А.А. Сторожове в дослідженнях експедиції В.В. Докучаєва // Інтеграція археологічних та палеогеографічних досліджень. Тези науково–практичного семінару 10–12 серпня 2010 р. – Полтава: ПНПУ, 2011. – С. 56–57.
 70. Кигим С.Л., Самородов В.М. Микола Гавриленко. Літопис життя і творчості «працюючого» натураліста // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук.ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 8–22.
 71. Кигим С.Л. Публікація, текстологічна та археографічна обробка тексту, примітки. Епістолярна спадщина М.І. Гавриленка // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 66–77.
 72. Кигим С.Л. Публікація, текстологічна обробка та примітки. Гавриленко М. [Спогади про основоположника Полтавського краєзнавчого музею Докучаєва В.В.] // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 81–83.
 73. Кигим С.Л. Фонд М.І. Гавриленка в Полтавському краєзнавчому музеї: історія створення, стан та тематичний каталог // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 144–161.
 74. Кигим С.Л. Світовий сіяч живого ґрунту // Решетилівський вісник. – 2009. – 24 жовтня – С. 4.
 75. Халимон О.В. Доля орнітологічної колекції М.І. Гавриленка у спогадах В.М. Грубанта // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. /Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 32, С. 50-53.
 76. Халимон О.В. Листування М.І. Гавриленка та В.М. Зубаровського // Природзнавець Микола Гавриленко: епоха та пам'ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 77–80.
 77. Халимон О.В. Маловідомі пам’ятники Кобзарю у Полтаві // Край.– 2011.– №85 (91).– Травень.– С. 13–14.
 78. Вільмовська О.О. Діяльність Гавриленка у справі збереження заповідних територій, 1944–1945 роки, з матеріалів наукового архіву Полтавського краєзнавчого музею // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л./Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 87–88.
 79. Вільмовська О.О. Діяльність Миколи Івановича Гавриленка у справі збереження заповідних лісів Полтавщини // Пройшов вже час ліси рубати, прийшла пора ліси садить: Матеріали екологічної науково–практичної конференції 21 травня 2009 р. м. Пирятин. – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – С. 42–45.
 80. Вільмовська О.О. Географічний центр Полтавщини – ландшафтний заказник місцевого значення (природа) // Звід пам'яток історії та культури України. Полтавська область. Великобагачанський район / Упоряд. наук. ред. В.О. Мокляк.– Полтава: «Полтавський літератор», 2010.– С. 62.
 81. Бережна В.В. Публікація, текстологічна обробка та примітки. Спогади про М.І. Гавриленка // Природознавець Микола Гавриленко: епоха та пам’ять. Укладачі: Самородов В.М., Кигим С.Л. / Наук. ред. М.В. Гриньова. – Полтава, 2009. – С. 113–143.