Публікації

Кондратенко Марина Дмитрівна

Наукові публікації

2011 рік

1. У світі лозоплетіння Катерини Федоренко / М. Кондратенко // «Край», січень, 2011.

2014 рік

2. Забави на Андрія, або Свято Калити / М. Кондратенко // «Край», грудень, 2014.

2016 рік

3. До пошуку інноваційних та удосконалення традиційних форм діяльності музею в рамках музейно-педагогічної програми «Етнографічні студії з Полтавським краєзнавчим» / М.Кондратенко // Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи. Матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия, 6-8 жовтня 2016 р.). ‒ Коломия: Вік, 2016. ‒ С. 332 − 335.

2017 рік

4. історії дереворізьблення Полтавщини. Хорольський майстер М. І. Клепач / М.Кондратенко, О. Парасочка // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб.наук. пр. та мат-лів конф. / Ред. кол.: Н.О.Гаврилюк, Л.О.Гріффен, А.М.Івахненко, О.Б.Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Хорол. район. Музей. – К., Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. – 160 с., іл. – С.126 − 129.

5. Українська народна глиняна іграшка Лубенського музею К. М. Скаржинської у збірці Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / М. Кондратенко, О. Парасочка // Старожитності Посулля. Пам’яті С.К. Кульжинського (1867 - 1943): збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр охоронита досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації; Управління культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; Лубенський краєзнавчий музей [відп. ред. Супруненко О. Б., редкол.: Біляєва С. О., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – 184 с., іл. − С.109 − 118.

6. Кресало – запальничка з давнини: буклет / УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; [авт. В. Шестюк, М. Кондратенко]. − Полтава, 2017. − 6 с.

7. Проведення театралізованої вистави «Андріївські вечорниці» як спосіб збереження і відродження народних звичаїв, свят і традицій Полтавського краю / М. Кондратенко // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – Одеса, 2016. – № 15. – С.33 − 42.

8. Історія розвитку вишивального промислу на Полтавщині у ХХ ст. Виробничо-художнє об’єднання «Полтавчанка» та його трансформація у підприємство «Леся Українка» / М. Кондратенко // Artmuseum: минуле і сьогодення. Збірник наукових статей. – Чернігів, 2017. – С. 116 – 121.

9. Фольклорні фестивалі, літературно-мистецькі, пісенні свята Полтавщини/ М. Кондратенко // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей. Випуск ХІІ / ПКМВК; [ред. кол.: Волошин Ю. В., Гаврилюк Н. О., Киридон А. М. та інш.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.] – Полтава: Дивосвіт, 2017. – С. 367 − 377.

10. Освітньо-педагогічна діяльність Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського: теорія і практика / М. Кондратенко // Музей як візуальний текст культури. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2017 року). ‒ Черкаси, 2017. ‒ С. 88 ‒ 91.

2018 рік

11. «Заговорив українською. Се утворило таку сенсацію, що присутні втратили всяку рівновагу». (До 150-ти річчя від дня народження Г. О. Коваленка)./ М. Кондратенко. // Країна. − 2018. − 18 січня. − С. 46 − 50.

12. Рідний край, весну зустрічай (Методична розробка) / М. Кондратенко // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей. Випуск ХІІІ / Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол. : Бабенко Л. Л.; Вождаєнко В.В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава: Дивосвіт, 2018. – С. 324 – 336.

13. З історії формування колекції української народної глиняної іграшки Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / М.Кондратенко, О.Парасочка // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток : збірник наукових статей. Випуск ХІІІ / Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Бабенко Л. Л.; Вождаєнко В.В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава: Дивосвіт, 2018. – С. 342 – 349.

14. Сучасні форми роботи музею як спосіб збереження та пропагування обрядів, звичаїв і традиційного фольклору Полтавщини / М. Кондратенко // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Шостої науково-практичної конференції (26-27 вересня 2018 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: Талком, 2018. – С.52-55.

2019 рік

15. Моя Котелевщина та величний Гелон: буклет / ПКМ імені Василя Кричевського; [авт. М. Кондратенко, О. Супруненко]. – Полтава, 2019. – 6 с.

16. Мистецька колекція Миколи та Тетяни Зацеркляних у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського / М. Кондратенко, О. Парасочка, Д. Приходько// Старожитності та історія Кременчука: збірник наукових праць/ Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Департамент культури і туризму Полтавської ОДА; Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради; Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського; Кременчуцький краєзнавчий музей; [відп. ред. Супруненко О. Б.; ред. кол. Баненко Л. Л., Вадімов В. М., Вирський Д. С. та ін.]. – Київ; Полтава; Кременчук: ЦП НАН України і УТОПІК, 2018. – 260 с.

17. Колиска в українській традиції зі збірки ПКМВК / М.Кондратенко, О.Парасочка // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток : збірник наукових статей. Випуск ХІV / Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол. : Бабенко Л. Л.; Вождаєнко В.В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава: Арбуз, 2019. – С. 443 – 448.

18. Виставка «Українська народна глиняна іграшка» у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського (каталог) / М. Кондратенко // Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток : збірник наукових статей. Випуск ХІV / Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол. : Бабенко Л. Л.; Вождаєнко В.В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава: Арбуз, 2019. – С. 400 – 405.

19. Авторська глиняна іграшка майстрів Полтавщини у збірці ПКМВК. / М. Кондратенко, О. Парасочка // Музей просто неба в соціокультурному просторі. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України. Збірник доповідей. Редакційна колегія: Павлюк С. П., Повякель О. Т., Кара-Васильева Т. В. та інші. – К.: Видавничий дім журналу «Пам’ятки України», 2019. – С. 191 – 199.

Прохватіло Роман Вікторович

Наукові публікації

1. Прохватіло Р. В. Отамани Полтавщини // Полтавський краєзнавчий музей. Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск V. – Полтава: Полтавський літератор, 2010. – С. 362-381.

2. Кондратенко Т. К, Прохватіло Р. В. До питання створення постійно діючої виставки «Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого музею ХVІІ – початку ХХ століття» (наукова концепція) // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск VII.-Полтава: «Дивосвіт», 2012. – С. 556-562.

3. Баранець П. В., Прохватіло Р.В. Виставка творів Заслуженого майстра народної творчості України Миколи Григоровича Зацеркляного та майстра декоративного розпису Тетяни Антонівни Зацеркляної в Полтавському краєзнавчому музеї // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. – Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 370-382.

4. Кондратенко Т. К, Прохватіло Р. В., Кондратенко Н. Г. Нагородна клинкова зброя Російської імперії ХІХ-початку ХХ століть у колекційній збірці Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток. Випуск VІІІ. – Полтава: Дивосвіт, 2013. – С. 416-431.

5. Кучеренко Г. Ю., Прохватіло Р.В., Меморіальні предмети Василя Миколайовича Верховинця зі збірки Полтавського краєзнавчого музею // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. – Полтава: «Дивосвіт», 2014. – С. 619-624.

6. Кучеренко Г. Ю., Кушніренко М. В., Прохватіло Р. В., Рідні серцю кожного... // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск ІХ. – Полтава: «Дивосвіт», 2014. – С. 625-630.

7. Кондратенко Т.К., Прохватіло Р.В. Морська холодна зброя ХІХ-початку ХХ ст.. у колекційній збірці зброї Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Випуск Х. – Полтава: Дивосвіт, 2015. – С. 532-544.

8. Прохватіло Р. В. Кинджал кваддара у колекційній збірці зброї Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: збірник наукових статей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток. Випуск ХІ / Редкол.: Волошин Ю. В., Киридон А. М., Мокляк В. О. та ін. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 321-327.

9. Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. «Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Історія створення та перспективи розвитку». / Т. К. Кондратенко, Р. В. Прохватіло // ІІ Міжнародна Зброєзнавча Конференція: тези доповідей. – Київ: 2016. – С. 9-12.

10. Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського: історія створення та перспективи розвитку / Історія давньої зброї. Дослідження 2016: збірник наукових праць / Упоряд. Д. Тоїчкін; Ред. кол.: М. Ф. Дмитрієнко (голова), Г. В. Боряк, Д. В. Тоїчкін, В. В. Томoзов, М. М. Хорасані, В. М. Прокопенко, Я. О. Іщенко. HAH України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2017. − С. 338 – 343.

11. Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. Німецька піхотна офіцерська шпага зразка 1889 р. (до питання переатрибуції окремих зразків холодної зброї із колекційної збірки Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського) // Полтавський краєзнавчий музей:Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство,охорона пам'яток : збірник наукових статей. Випуск ХІІ / ПКМВК; [ред.кол. : Волошин Ю. В., Гаврилюк Н. О., Киридон А. М. та інш.; гол. ред. кол.Супруненко О. Б.;наук. ред. Мокляк В. О. ]. – Полтава: Дивосвіт, 2017. −Вип. ХІІ. − С. 458 – 464.

12. Кондратенко Т. К., Кондратенко Н. Г., Прохватіло Р. В. Револьвери періоду української революції (1917 – 1921 рр.) // Полтавщина в Українській революції 1917 – 1921 рр.: зб. наук. ст. / УК ПОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Мокляк В. О. (наук. ред.), Супруненко О. Б. (відп. ред.) та ін]. — Полтава: Дивосвіт, 2017. — С. 92-98.

13. Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. Дві кремінні мисливські рушниці ХVІІІ століття зі зброярської збірки в Полтаві // Михайло Рудинський і Полтавський музей: зб. наук. пр. / УК ПОДА; ЦОДПА; ПХМ (галерея мистецтв) ім. М. Ярошенка; ПКМ ім. В. Кричевського; [відп. ред. Супруненко О. Б.; ред. кол.: Бабенко Л. Л., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – Полтава: Дивосвіт, 2017. – С.79 – 85.

14. Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. Про зразки вогнепальної зброї з Лубенського музею Катерини Скаржинської // Старожитності Посулля = Anti quities of the Sula Regions. Пам’яті С. К. Кульжинського (1867–1943): збірник на у кових праць / Центр пам’ятко знавст ва НАН України і УТОПІК; Центр охорони та досліджень пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації; управління культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; Лубенський краєзнавчий музей [відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол. : Біляєва С. О., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К.: Центр пам’ят кознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 101-108.

15. Болокан І. С., Прохватіло Р. В. Збірка хорольських килимів кін. XVIIІ – початку ХХ ст у Полтаві // Хорольщина: від давнини до сьогодення: зб. наук. пр. та мат-лів конф. / Ред. кол.: Н. О. Гаврилюк, Л. О. Гріффен, А. М. Івахненко; О. Б. Супруненко (відп. ред.) / ЦП НАН України і УТОПІК; УК ПОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Хорол. район. краєзн. музей. — К.; Полтава: ЦП НАНУ і УТОПІК, 2017. —. С. 89-94.

16. Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. Тесак російський піхотний солдатський зразка 1807 р.: до питання атрибуції армійських тесаків із колекційної збірки Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського // Полтавський краєзнавчий музей: Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток: збірник наукових статей / Департ. культури і туризму Полтав.ОДА; ПКМ імені Василя Кричевського; [ред. кол.: Бабенко Л. Л., Вождаєнко В. В., Гаврилюк Н. О. та ін.; гол. ред. кол. Супруненко О. Б.; наук. ред. Мокляк В. О.]. – Полтава: Дивосвіт, 2018. – С. 456 - 464.

17. Кондратенко Т.К., Сулима О.С., Прохватіло Р. В. До проблеми наповнення зброярськими артефактами проектованого історико-культурного заповідника «Українське державотворення» // Село Жуки — Батьківщина літописця Самійла Величка». — К.–Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. — С. 116 – 122.

18. Власенко І. О., Прохватіло Р. В. Зразки дрібної культової металопластики Полтавського музею з лубенським родоводом / І. О. Власенко, Р. В. Прохватіло // Старожитності Посулля. 100 років Лубенському краєзнавчому музею імені Г. Я. Стеллецького (1918–2018): збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Департ. культури і туризму Полтав. ОДА; ЦОДПА; ПКМ імені Василя Кричевського; Управл. культури і мистецтв виконкому Лубенської міськради; ЛКМ імені Г. Я. Стеллецького; [відп. ред. Супруненко О. Б.; редкол.: Бабенко Л. Л., Біляєва С. О., Васюк С. С. та ін.]. – К.: ЦП НАН України і УТОПІК, 2018. – С. 187 – 192.

19. Кондратенко Н. Г., Кондратенко Т. К., Прохватіло Р. В. Кремінні мисливські рушниці XVIII – поч. ХІХ ст. зі зброярської збірки ПКМВК // Тези доповідей ІІІ міжнародної зброєзнавчої конференції. – К., 2018. – С. 46 – 49.