Існують такі речі, про призначення яких ми, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Археологія працює з речами, що належали представникам вимерлих культур. Нам достеменно невідомі їхні «імена», традиції чи уявлення. Ми маємо лише артефакти, в яких завдяки нашій цікавості знову жевріє життя. Про один з таких артефактів далі поведеться мова.

Артефакт, представлений на фото, має умовну назву «блокоподібний виріб». Подібні предмети трапляються на території Полтавщини, а найбільше їх саме в Поворсклі. Утім, вони є рідкістю для нашого регіону, а на інших територіях України майже не зафіксовані. Час їхнього побутування — VII–VI ст. до н.е., тобто вони належали племенам, що існували в «переддень» приходу скіфів та в період їхнього становлення на території України.

Ці артефакти об’єднані формою: їхній діаметр більший за висоту; на ребрі пальцем продавлений жолобок: на деяких присутній орнамент або наскрізний отвір, їхнє призначення невідоме. Існують припущення, що ці предмети, хоча б частина з них, використовували як певне знаряддя для ткацтва. Із упевненістю про це говорити важко, бо слідів використання на них майже немає.

Теоретично ці предмети могли бути частиною невідомого нам релігійного культу. Можливо, блокоподібні вироби використовували в якості ритуальних «хлібців», або ж вони були частиною якогось обряду ткачів. Блокоподібні вироби, як і багато інших не атрибутованих артефактів, продовжують захоплювати нас своєю загадковістю, існуючи у вигляді ще однієї яскравої білої плями минулого. Вони є загадкою, розгадку якої ми ніколи не почуємо.

Підготував Денис Шейко, молодший науковий співробітник відділу археології

23 12 30 skify