НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ

Міжнародні документи:

Європейська культурна конвенція 1954 року, Міжнародний документ від 19.12.1954 року, (Про участь України додатково див. постанову ВР від 24.02.1994 року, дата підписання для України 24. 02.1994р., дата ратифікації 24.02 1994р., набрала чинності для України 13.06 1994 року).

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини, підписана 17.10.2003 р., місто Париж, Франція (набрала чинності для України 27.08.2008 року).

Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, підписана 16.11.1972р., місто Париж, Франція (набрала чинності для України 12.01.1988 року).

Європейська конвенція з охорони археологічної спадщини (переглянута 1992 році. Набрання чинності для України відбулося 27.08.2004 року ).

Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню і вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від14.11.1970 року № 955_186 (ратифікація 10.02.1988 року).

Міжнародна хартія з охорони та використання археологічної спадщини (Лозаннська хартія, 1990рік).

Кодекс професійної етики ІКОМ від 04.11.1986 року № 998_760

Кодекс музейної етики від 8 жовтня 2004 року (ХХІ Генеральна Асамблея Міжнародної ради музеїв ІСОМ м. Сеул).

Конституція України від 28. 06.1996 року № 254 к/96-ВР.

Цивільний кодекс України від 16.012003 року № 435-VI (редакція від 13.02.2020 року).

Земельний кодекс України від 25.10.2001 року № 2768-ІІІ (редакція від 01.01.2020 року).

Закони України:

Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 року № 249/95-ВР (із змінами).

Про охорону культурної спадщини від 08.06.2000 року № 1805-ІІ (із змінами).

Про охорону археологічної спадщини від 18.03.2004 року № 1626-ІV (із змінами).

Про культуру від 14.12.2010 року № 2778-VI (із змінами).

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей від 21. 09. 1999 року № 1068-XIV (із змінами).

Про Національний архівний фонд та архівні установив від 24.12.1993 року № 3814-XII (із змінами).

Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними від 18.11.1997 року № 637/97-ВР.

Про народні художні промисли від 21.06.2001 року № 2547-ІІІ.

Про інформацію від 02.10.1992 року № 2657 (із змінами).

Про благодійну діяльність та благодійні організації

від 05.07.2012 року № 5073-VI (із змінами).

Про державні нагороди України від 16.03.2000 року № 1549-ІІІ (із змінами).

Про державні нагороди, якими відзначені трудові колективи, навчальні заклади, об’єднання громадян, військові частини і з’єднання від 11.01.2007 року № 574-І.

Про освіту від 05. 2017 року №2145-VIII.

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

від 21. 03. 1991 року № 875-XII (із змінами).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг від 04.07.2018 року № 8556.

Про приватизацію державного житлового фонду від 19.06.1992 року

№ 2482-XII.

Про приватизацію державного і комунального житлового майна від 18.01.2018 року №2269-VIII (із змінами).

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Положення про Музейний фонд України від 20.07.2000 року №1147 (із змінами).

Про затвердження переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України від 02.02.2000 року№ 209.

Про доповнення переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України від 12.09.2005 року №889.

Про затвердження переліку музеїв, що перебувають у віданні підприємств, установ та організації, де зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України від 29.11.2000 року № 1766.

Про затвердження Порядку передачі на постійне зберігання до музеїв державних нагород, якими відзначені підприємства, об’єднання, установи, організації, військові частини від 01.08.2007 року № 982.

Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання від 12.08.1992 року № 466.

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності від 12.12. 2011 № 1271 (із змінами внесеними згідно з постановою КМУ від 03.12.2012 року № 1131).

Накази:

Про затвердження форми звітності № 4-ф (річна) «Звіт про дорогоцінні метали і коштовне каміння, що міститься в музейних предметах (адміністративні дані) та Інструкції щодо її заповнення, наказ Міністерства культури і туризму України від 27.08.2007 року №50, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.09.2007 року за №1032/14299.

Про затвердження інформаційних та технологічних карток з видачі Міністерством культури адміністративних послуг у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, наказ Міністерства культури України від 17.07.2014 року №562.

Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 17 липня 2014 року № 562, наказ від 14.06.2018 року № 553.

Про затвердження Положення про Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернутих відповідно до закону в дохід держави, наказ Міністерства культури України від 02.07.2013 року №586, зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1203/23735.

Про затвердження Положення про Експертно-фондову комісію Міністерства культури України, наказ Міністерства культури України від 30.12.2015 року №1133, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.01.2016 року № 129/28259.

Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надано право проведення державної експертизи культурних цінностей, наказ Міністерства культури України від 11.06.2014 року № 744, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2014 року за №1168/25945.

Про затвердження Інструкції про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам’яток Музейного фонду України, наказ Міністерства культури і мистецтв України від 13.07.1998 року №325, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.08.1998 року за         № 496/2936.

Про затвердження Порядку занесення унікальних пам’яток Музейного фонду України до державного реєстру національного культурного надбання, наказ Міністерства культури і мистецтв України від 25.10.2001 року № 653, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України № 144/6432.

Про затвердження форм та порядків ведення реєстрів культурних цінностей, наказ Міністерства культури України від 03.09. 2013 року № 819, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05. 11.2013 року за № 1879/24411.

Про Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання, наказ Міністерства культури України від 14.06.2016 року № 437, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.07.2016 року за №936/29066.

Про затвердження Положення про фондово-закупівельну комісію музею, наказ Міністерства культури України від 21.03.2016 року №144, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.04.2016 року за № 533/28663.

Про затвердження Інструкції з організації обліку музейних предметів. (інструкція з додатками), наказ Міністерства культури України від 21.07.2016 року № 580, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 року за №1129/29259.

Про затвердження Порядку обліку музейних предметів в електронній формі, наказ Міністерства культури України від 09.09.2016 №784, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.11.2016 року за № 1478/29608 (із змінами, внесеними з наказом Міністерства культури України від 12.12.2018 року №1092, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.01.2019 року за № 15/32986).

Про затвердження Правил охорони праці для працівників музеїв, наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 19.01.2015 року № 18, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2015 року за № 125/26570.

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 року № 622, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.1998 року за №637/3077.

Про затвердження Положення про музей органів внутрішніх справ та вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.2013року №532, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.06.2013 року за № 1067 /23599.

Про затвердження Типового положення про музеї цивільного захисту територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу, науково-дослідної установи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18.09.2014 року № 967, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2014 року за №1222/25990.

Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, наказ Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 року №1195, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.11.2014 року за №1415/26192.

Положення про присвоєння звання «Зразковий музей» при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, наказ Міністерства освіти і науки України від 22.11.2014 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.11.2014 року № 1415/26192.  

Про затвердження Положення про організацію діяльності військових музеїв (кімнат) бойових традицій у Збройних Силах України, наказ Міністерства Оборони України від 17.07.2018 року.

Створення інклюзивного музейного середовища

АНКЕТА Визначення доступності будівель і приміщень з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Люди з інвалідністю: як правильно говорити з ними та про них (Терміни)

Інформація для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, в сфері управління яких перебувають музеї та керівників музеїв різних форм власності:

лист Міністерства культури України «Щодо ліквідації музеїв», № 5696/25/13-18 від 26.11.2018 р.;

лист Міністерства культури України «Про ліквідацію мережі закладів культури», № 25/9/15-19 від 04.01.2019 р.

Завантажити логотип Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського