2023

hlib titul button

Свічадо Придніпров’я

Свічадо Придніпров’я. Краєзнавчий альманах: збірник краєзнавчих та наукових праць / Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району Полтавської області; Відділ культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради; Краєзнавчий музей м. Горішні Плавні; [від. за випуск Безсмольна М.Г.; ред. кол.: Ткаченко К.І., Василенко В.І. та ін.]. - Горішні Плавні, 2023. - Вип. XII. - 348 с.

ISBN 978-966-372-890-2

Краєзнавчий альманах «Свічадо Придніпров’я» видається у м. Горішні Плавні з 2005 р. Поява подібного щорічника в місті стала своєрідним продовженням розвитку краєзнавчих досліджень краю шляхом оприлюднення їх у друкованому виданні.
Програмними цілями альманаху є відтворення об’єктивної картини історичного минулого краю, ознайомлення громадськості з культурною спадщиною регіону, дослідження маловідомих сторінок давньої та сучасної історії.
Для археологів, істориків, працівників музеїв, краєзнавців, усіх, хто цікавиться стародавнім минулим та історією Горішніх Плавнів і Середнього Подніпров’я.

hlib titul button

Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки»

Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». – Київ, Скарбниця Національного музею історії України – філія Національного музею історії України, 21 листопада 2022 р. – К.: ТОВ «Фенікс», 2023. – 292 с.

ISBN 978-966-2523-51-5

Збірник «Музейні читання» містить матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки», яку щорічно (з 1993 р.) проводить Скарбниця Національно музею історії України (до 01.09.2021 Музей історичних коштовностей України) – філія Національного музею історії України. Автори статей – співробітники музеїв, науково-дослідних інститутів, університетів розглядають широке коло проблем збереження культурної спадщини, вивчення музейних колекцій та окремих пам'яток ювелірного мистецтва, його сучасних тенденцій розвитку, технологія художньої обробки металу та коштовного каміння, особливості творчості митців-ювелірів на різних хронологічних етапах історії України.

 2021

hlib titul button

Володимир Мокляк: бібліографічний покажчик

Володимир Мокляк: бібліографічний покажчик До 60-річчя від дня народження) / ПОУНБ імені І. П. Котляревського ; уклад. М. А. Федорова, Г. А. Дідусенко ; відп. за вип. Л. М. Власенко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2021. – 204, [16] с.: іл. – (Серія «Видатні краєзнавці Полтавщини»).

 

Бібліографічний покажчик розкриває публікації видатного музейника, історика, краєзнавця Володимира Мокляка, а також максимально охоплює наукові, публіцистичні джерела про нього та його творчість. Книга приурочена 60-річчю з дня народження славного земляка.
Покажчик зацікавить науковців, краєзнавців, істориків, музейників, бібліотекарів, а також широкі кола шанувальників історії рідного краю.

 

2020


button

Аграрний просвітник О. О. Іллічевський (1865–1941)

Самородов В. М., Халимон О. В. Аграрний просвітник О. О. Іллічевський (1865–1941) / за наук. ред. В. М. Самородова. – Полтава: Дивосвіт, 2020. – 98 с. + 8 с. іл.

ISBN 978-617-633-271,8.

На широкій джерельній основі відтворено життя і творчий доробок професійної діяльності знаного діяча агрономії та освіти другої половини ХІХ – середини ХХ сторіччя, активного члена Полтавського сільськогос,
подарського товариства Олімпія Олександровича Іллічевського. Упоряд, ковано перелік публікацій ученого з 88 позицій.
Для широкого кола шанувальників історії, краєзнавства, усіх, кого цікавить аграрна історія Полтавщини.

 2019

lysyty
button

Листи з Америки: Культурологічні нариси про життя мисткині у вигляді листів до українців

Катерина Кричевська-Росандіч .Листи з Америки [Текст]: Культурологічні нариси про життя мисткині у вигляді листів до українців / Кричевська-Росандіч Катерина. − Полтава: ТОВ «АСМІ», 2019. – 362 с., [20] арк. іл.

ISBN 978-966-182-548-1

Книга знайомить з листами відомої киянки з Каліфорнії, американської художниці Катерини Кричевської-Росандіч до художників, музейників, мистецтвознавців та науковців.

Видання, крім власних архівних листів, листівок і світлин, ілюстроване кольоровими знімками Леоніда Колєснікова, зробленими у садибі Катерини Росандіч протягом 2015 – 2017 років.

Для всіх, хто цікавиться історією культури й мистецтва, життям українців – діаспорян.

filexpo 2019
button

Полтавафілекспо 2019

Полтавафілекспо 2019. Друга регіональна філателістична виставка. / Відп. ред. Мелліе М. В, упоряднк Кудряшов Г. О. – Полтава, 2019. – 28 с

Каталог другої філателістиної виставки у Полтаваі 8-11 листопала 2019 року.

2018

chutovo usenko
button

Чутівщина: від давнини до сьогодення

Чутівщина: від давнини до сьогодення: Зб. наук. праць / Чутівська районна державна адміністрація, сектор культури Чутівської райдержадміністрації [Текст] / [упоряд. В. М. Усенко]. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – 180 с., іл.

ISBN 978-966-182-587-0

До збірника ввійшли наукові розвідки учасників наукової історико-краєзнавчої конференції «Чутівщина: від давнини до сьогодення», присвяченої 95-й річниці з часу створення Чутівського району (смт Чутове, 25 квітня 2018 р.), та засідання «круглого столу» «Чутівщина – край, де Івана Мазепу було обрано гетьманом України», присвяченого 330-й річниці з часу обрання гетьманом України І. Мазепи (смт Чутове, 21 липня 2017 р.).
Для краєзнавців, істориків, археологів, архівістів, музейних працівників та всіх, хто цікавиться Чутівським краєм і його історією.

 2016

2016 lysa gora
button

Супруненко О. Б. Лиса Гора у Лубнах

Супруненко О. Б. Лиса Гора у Лубнах [Текст] = Lysa Hora at Lubny / Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури; Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації; Управління культури і мистецтв виконкому Лубенської міської ради. – Лубни : ВКФ «Інтер-Парк», 2016. – 16 с.: іл.

ISBN 978-966-2773-53-8

Науково-популярний нарис про відомий археологічний комплекс на околиці міста Лубни на Полтавщині у складі стародавнього поселення і курганного некрополю епохи енеоліту – бронзового віку, скіфського часу та доби розвинутого середньовіччя, історико-ландшафтну пам’ятку в урочищі Лиса Гора.

Для археологів, істориків, викладачів вузів і шкіл, студентів, крає знавців, широкого загалу шанувальників стародавньої історії України та Полтавщини.

krichevskiy galyan
button

Галя Галян. Розповіді про мистецьку родину Кричевських

Галя Галян. Розповіді про мистецьку родину Кричевських [Текст]: [Культурологічні нариси] / Галян Галя. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2016. – 89 арк. [8] арк., іл.

ISBN 978-966-182-399-9

Автор книги розповідає про життєдіяльність відомого мистецького роду Кричевських, їх твори, меморії та зв’язок з Полтавщиною.
Для учнів художніх шкіл, училищ, студентів, усіх, хто цікавиться історією культури й мистецтва.

2015

SLP 2015
button

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2015 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions – 2015 : збірник на у кових праць / Центр пам’ят кознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Суп ру ненко О. Б.; редкол. : Івакін Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К. : Центр пам’ят ко знавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 208 с. + IV вкл.

ISBN 978-966-8999-68-0

Вміщені статті і публікації археологів – дослідників старожитностей Дніпровського Лівобережжя і Криму. Видання включає наукові праці з археології доби енеоліту, бронзи, раннього залізного віку, розвинутого і пізнього середньовіччя, козацької епохи, що присвячені проблематиці вивчення поселень і городищ, скарбів, випадкових знахідок, які вдалося зберегти і передати до музейних колекцій.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців.

2014

SLP 2014
button

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2014 = Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions – 2014 : збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Супруненко О.Б.; редкол. : Івакін Г.Ю., Ковальова І.Ф., Кулатова І.М. та ін.]. – К.–Полтава : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – 146 с. + VІІІ вкл.

ISBN 978-966-8999-59-8

Вміщені статті і публікації археологів та істориків – дослідників старожитностей Дніпровського Лівобережжя і Подніпров’я. Видання включає наукові праці з археології раннього залізного віку, раннього, розвинутого і пізнього середньовіччя, козацької доби, що присвячені проблематиці вивчення скарбів та окремих знахідок, які вдалося зберегти і передати до музейних колекцій.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв та краєзнавців.

zamura book
button

Замура Олена «Великий шаленець»: смерть і смертність в Гетьманщині XVIII ст.

Замура Олена «Великий шаленець»: смерть і смертність в Гетьманщині XVIII ст.: монографія / О.Ю. Замура. — К.: К. І. С., 2014. — 240 с.

ISBN 978-617-684-072-5

Монографія присвячена смертності православного населення Гетьманщини в середині ХVІІІ ст. У дослідженні зроблено наголос на провідній ролі екзогенної групи факторів смертності в традиційних суспільствах, обчислено й проаналізовано особливості показників смертності мешканців полкових сіл. Наведені підрахунки здійснено за допомогою історико-демографічних методів на основі даних джерел фіскального (Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 рр.) та церковного (метричні книги, сповідальні розписи) обліку населення. Конфлікт між православною есхатологією і суспільною жалобною практикою розглянуто через призму актових матеріалів Переяславської духовної консисторії, духівниць представників козацької еліти та етнографічних джерел.

Для спеціалістів в галузях соціальної історії, історичної демографії, культурології, викладачів, аспірантів, студентів.

2013

malopereshepo
button

МАЛОПЕРЕЩЕПИНСЬКЕ ДИВО: Зарецький I.A.

МАЛОПЕРЕЩЕПИНСЬКЕ ДИВО:    Зарецький I.A. Скарб, знайдений при селі Мала Перещепина Костянтиноградського повіту Полтавської губернії; Кулатова I.A., Супруненко О.Б. Археологічна дослідницька діяльність I.A. Зарецького; Приймак В.В., Супруненко О.Б. Малоперещепинський «скарб». — Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. — 104 с., іл. — (Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

ISBN 978-966-

До уваги читачів пропонуються репринт першої наукової праці, присвяченої Малоперещепинському комплексу, — статті I.A. Зарецького, опублікованої в «Трудах Полтавской Ученой Архивной Комиссии» 1912 р., дослідження про наукову діяльність полтавського археолога та музейника з коментарями до оригінального тексту, а також науково-популярний нарис про цю унікальну археологічну знахідку початку XX ст.
Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів, учнів шкіл, всіх, хто цікавиться минулим Полтавщини.

knaz glinskiy
button

Исповедь князя Глинского

Радченко Н. А. Исповедь князя Глинского: стихи разных лет. — Полтава: издатель Шевченко Р. В., 2013. — 96 с., іл.

ISBN 978-617-633-???

До збірки ввійшли вірші різних років та фотознімки з приватного архіву Миколи Олександровича Радченка (11.05.1957—02.01.2013) - фотографа, поета, краєзнавця, археолога за покликанням серця, уродженця Полтави і жителя с. Глинське Зіньківського району Полтавської області.
Автору не судилося за життя побачити цю книгу, оприлюдненою друком...

2012

SLP 2012
button

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2012 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions – 2012 : збірник на у кових праць / Центр пам’ят кознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред. Суп ру ненко О.Б.; редкол. : Івакін Г.Ю., Ковальова І.Ф., Кулатова І.М. та ін.]. – К.–Полтава : Центр пам’ят кознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 200 с. + ІV вкл

ISBN 978-966-8999-50-5

Вміщені статті і публікації археологів та істориків України, Росії, Угорщини – дослідників ста ро жит нос тей Дніпровського Лівобережжя і Подніпров’я, укладені за результатами роботи міжнародної наукової конференції «Перещепинський скарб та його епоха» (м. Комсомольськ, 14-15 серпня 2012 р.). Видання включає наукові праці з археології раннього і розвинутого середньовіччя, археогенетики, роботи з розробки пам’яткознавчих проблем.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв та краєзнавців.

fbg 2012
button

Феномен Більського городища

Феномен Більського городища: дослідження, збереження та популяризація найбільшої в Європі пам’ятки раннього залізного віку: 36. наук, праць та матеріалів наукової конференції / Ред. кол.: В.М. Вадімов, Г.Ю. Івакін, С.А. Скорий; наук, і відп. ред. О.Б. Супруненко / ЦП НАН України і УТОПІК; ЦОДПА УК ПОДА; ІКЗ "Більськ". — Полтава: ТОВ “Фірма “Техсервіс”, 2012. — 132 с.: іл.

ISBN 978-966-8999-40-6

До уваги читача пропонуються статті, публікації та матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської наукової конференції "Феномен Більського городища: збереження, дослідження та популяризація найбільшої в Європі пам'ятки доби раннього залізного віку" (смт. Котельва Полтавської обл., 22-23 червня 2012 р.), яка присвячена вивченню унікального археологічного комплексу пам'яток Більського городища, охороні та збереженню об’єктів найдавнішої культурної спадщини Середнього Поворскля і проблемам туристичного використання старожитностей скіфської і середньовічної епох, нового часу.

Для археологів, істориків, краєзнавців, працівників музеїв, широкого загалу шанувальників стародавньої історії Дніпровського Лівобережжя України.

 

 

petrashivskiy kurgan
button

Петрашівський курган доби енеоліту – бронзового віку

Супруненко О.Б. Петрашівський курган доби енеоліту – бронзового віку = Petrashivka Eneolithic-Bronze Age Mound. — Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. — 140 с. + 8 кол. вкл.; 109 іл.

ISBN 978-966-8999-45-1

Видання вводить до наукового обігу матеріали науково-рятівних досліджень насипу поодинокого кургану у с. Петрашівці Кременчуцького району Полтавської області, в якому виявлено 17 поховань епох енеоліту, бронзового і початку раннього залізного віків, нового та новітнього часів, кілька культових та господарських об’єктів.
З-поміж них — унікальний для території Полтавщини комплекс кам’яної гробниці-цисти доби середнього енеоліту, серія катакомбних та чорногорівське поховання.
Для археологів, істориків, викладачів вишів, працівників музеїв, краєзнавців.

Для археологів, істориків, краєзнавців, працівників музеїв, широкого загалу шанувальників стародавньої історії Дніпровського Лівобережжя України.

 2011

fedorivsliy idol
button

Фёдоровский идол и курган

Супруненко А.Б. Фёдоровский идол и курган. – Киев-Полтава, 2011. – 84 с., 4 вкл. – (Национальная Академия наук Украины. Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК. Центр охраны и исследований памятников археологии управления культуры Полтавской облгосадминистрации).

ISBN 978-966-8999-38-3

У виданні аналізуються матеріали розкопок рідкісної археологічної пам’ятки фіналу раннього бронзового віку в Лівобережному Подніпров’ї – Федорівського кургана, дослідженого в Карлівському районі Полтавської області, з яким пов’язана знахідка ідола з багатою іконографією другої чверті ІІ тис. до н.е. Наводиться опис й інтерпретація зображень видатного взірця культової монументальної пластики степового населення епохи бронзи – Федорівського ідола, а також дані про нові знахідки статуарних монументів в Дніпровському лівобережному терасовому Лісостепу межиріччя Псла та Ворскли.
Для археологів, істориків релігії та стародавнього мистецтва, викладачів вузів і студентів, краєзнавців.

prypsilya
button

Кургани Нижнього Припсілля

Супруненко О.Б., Шерстюк В.В. Кургани Нижнього Припсілля = The Lower Psel Mounds. - Київ, 2011. - 472 c. + 24 кол. вкл.; 384 іл.

ISBN 978-966-8999-34-5

Робота вводить до наукового обігу й атрибутує значну групу поховальних пам’яток від епохи енеоліт)- до середньовіччя басейну Нижнього Псла на Полтавщині, досліджених у ході систематичних науково-рятувальних робіт в зонах будівництва гірничо-збагачувальних підприємств Комсомольського мікрорегіону 2007-2011 рр. У монографічному дослідженні вміщений нарис історії археологічних досліджень басейну Нижнього Псла, наведений опис досліджених поховальних та ін. комплексів, здійснений аналіз відомих старожитностей ряду епох, доповнений оглядом антропологічних матеріалів з розкопаних курганів, відповідними покажчиками, значною кількістю ілюстрацій.

Для археологів, істориків, викладачів вишів та загальноосвітніх шкіл, працівників музеїв, краєзнавців.

madjary
button

Археологія і давня історія україни. вип. 7. мадяри в Середньому Подніпров’ї

Археологія і давня історія україни. вип. 7. мадяри в Середньому Подніпров’ї: зб. н. пр. – Київ: вид. ІА НАНУ, ЦП НАНУ І УТОПІК, ЦОДПА, 2011. – 200 с. + 18 кол. вкл.

ISBN 978-966-02-5429-9 (серія)
ISBN 978-966-8999-39-0 (вип. 7)

у збірнику наукових праць представлені дослідження археологів україни і російської Федерації, присвячені висвітленню актуальних проблем археології та історії давньоугорських племен часу їх проживання на Південному уралі, у Поволжі та україні. особлива увага приділена групі поховальних пам’яток Суботицького типу, відкритих у Середньому Подніпров’ї, які датуються другою – останньою чвертями іх та рубежем ІХ–Х ст. – часом набуття мадярами «нової батьківщини».

2010

SLP 2010
button

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

СТАРОЖИТНОСТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОДНІПРОВ’Я : Збірник наукових праць і матеріалів Х науково-практичного семінару «Охорона та дослідження пам’яток археології» (м.Комсомольськ, 14-16 серпня 2010 р.) / Редкол.: Фасій Г.І., Вадимов В.М., Кулатова І.М. та ін.; наук. ред. Супруненко О.Б. – Київ-Полтава, 2010. – 140 с. + 2 кол. вкл. – (Центр пам’яткознавства Національної Академії наук України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

ISBN 978-966-8999-28-4

До уваги читача пропонуються статті і публікації за матеріалами Х науково-практичного семінару «Охорона та дослідження пам’яток археології», що відбувся у м.Комсомольськ Полтавської обл. 14-16 серпня 2010 р. Видання включає наукові праці з археології раннього залізного віку, епохи середньовіччя, золотоординського і козацького часу, досвіду обліку пам’яток, а також тези і тексти окремих доповідей, що виголошені на семінарі.
Для археологів, істориків, памяткоохоронців, краєзнавців, працівників музеїв.

2007

ugorskiy nekropol
button

Курган з угорським некрополем у пониззі Псла

Супруненко О.Б., Кулатова  І.М., Маєвська С.В., Шерстюк В.В. Курган з угорським некрополем у пониззі Псла: Наукове видання. — КиївПолтава: Вид-во ПП “Друкарня “Гротеск", ВЦ "Археологія", 2007. — 108 с.: іл. — Сер. “Старожитності околиць Комсомольська”, частина VI. — (Центр пам'яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам'яток історії та культури. Інститут археології НАН України. Державне підприємство НДЦ "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України. Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації).

ISBN 978-966-8999-14-7

У виданні наводиться короткий огляд історії наукових знань про старожитності Полтавщини та основних етапів археологічного вивчення території Полтавської області у XVII-ХХ та на початку ХХІ ст.
Для істориків, археологів, пам’яткоохоронців, викладачів вищої і середньої школи, краєзнавців.

suprunenko bibli 2007
button

Олександр Супруненко – археолог, історіограф, музейник і видавець

Олександр Супруненко – археолог, історіограф, музейник і видавець: Біобібліографічний покажчик / Укладачі Гаврилюк Н.А., Кулатова І.М., Станиціна Г.О., Титова О.М., Володарець-Урбанович Я.В. – Київ, 2007. – 164 с. + XVI с. вкл. іл. – (Центр пам’яткознавства НАН України і Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури і туризму Полтавської облдержадміністрації).

ISBN 966-8999-05-8

Покажчик містить реєстр наукових та публіцистичних праць знаного українського археолога, історіографа, музеєзнавця і пам'яткознавця, краєзнавця, кандидата історичних наук, Заслуженого працівника культури України, лауреата премії Самійла Величка, директора Центру охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації Олександра Борисовича Супруненка, біографічні дані про вченого та список літератури про нього. Видання підготовлене до 50-річчя від дня народження дослідника.
Науково-довідкове видання призначене для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв, викладачів і студентів вузів, краєзнавців, бібліографів.

hist
button

Супруненко О.Б. З історії археологічних досліджень на Полтавщині

З історії археологічних досліджень на Полтавщині: Короткий нарис. – Київ-Полтава: Видавництво ПП «Гротеск», ВЦ «Археологія», 2007. – 124 с.: іл. – (Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської ОДА).

ISBN 978-966-8999-12-3

У виданні наводиться короткий огляд історії наукових знань про старожитності Полтавщини та основних етапів археологічного вивчення території Полтавської області у XVII-ХХ та на початку ХХІ ст.
Для істориків, археологів, пам’яткоохоронців, викладачів вищої і середньої школи, краєзнавців.

2004

starojitnosti ordy
button

Старожитності золотоординського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя

Супруненко О.Б., Приймак В.В., Мироненко K.M. Старожитності золотоординського часу Дніпровського лісостепового Лівобережжя / Наук, та відп. редактор Моця О.П. — Київ-Полтава: „Археологія”, 2004. — 82 с.: іл., карти. — (Центр пам’яткознавства НАН України і Українського т-ва охорони пам’яток історії та культури. Ін-т археології НАН України. Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. Сумська обл. орг. Українського т-ва охорони пам’яток історії та культури).

ISBN 966-7628-14-0

У виданні охарактеризовані давньоруські та золотоординські пам’ятки другої половини ХІІІ-ХІУ ст. передстепових просторів Дніпровського Лівобережжя у межиріччях Орелі та Сули, Сейму і Ворскли, в межах сучасних Полтавської і Сумської областей України.
До наукового обігу вводяться результати нових археологічних досліджень, матеріали музейних і приватних колекцій.
Для археологів, істориків, краєзнавців, широкого кола читачів, які цікавляться проблемами пізньосередньовічної історії України.

yurenko arheo 2004
button

Юренко С.П. Археологічні з’їзди в Україні

Юренко С.П. Археологічні з’їзди в Україні. - К.: Шлях, 2004. - 44 с.

ISBN 966-650-152-Х

Видання висвітлює широкий спектр проблем, пов’язаних з Археологічними з’їздами в Україні: підготовку, проведення, результати роботи та їхнє значення в становленні й розвитку української історичної науки.
Для істориків, археологів, музеєзнавців, пам’яткоохороиців та краєзнавців, викладачів і студентів вузів.

2003

rusaeva suprunenko
button

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ ЭЛЛИНО-СКИФСКОЙ ЭПОХИ (культурно-политические контакты и взаимовлияния)

Русяева А.С., Супруненко А.Б. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ ЭЛЛИНО-СКИФСКОЙ ЭПОХИ (культурно-политические контакты и взаимовлияния): Монография. — Киев-Комсомольск: Археология, 2003. — 320 с.: ил. — (НАН Украины. Ин-т археологии. Центр охраны памятников археологии управления культуры Полтавской облгосадминистрации. Комсомольский историко-краеведческий музей).

ISBN 966-02-2455-9

В монографии рассматривается политическая и культурная деятельность известных исторических личностей античных государств Северного Причерноморья, Скифского и Сарматского царств в аспекте их контактов и взаимодействий, начиная с VI в. до н.э. и кончая I в. н.э. Первым персонажем этой своеобразной галереи является знаменитый в античном мире мудрец — скиф Анахарсис, за которым следуют Леокс, сын Мольпагора, из Ольвии, эллинофил и скифский царь Скил, прославившиеся правители Боспора — Левкон I, Перисад I, Евмел, Гигиенонт, Аспург, храбрейший из скифских царей Атей, а также Скилур и сарматский царь Фарзой. Большое место отведено характеристике демократических деятелей — Евресибия, сына Сириска, Каллиника, сына Евксена, Протогена, сына Геросонта, Никерата, сына Папия, Абаба, сына Каллисфена из Ольвии, Агасикла, сына Ктесия, и известного в Причерноморье историка Сириска, сына Гераклида, жившего в Херсонесе Таврическом. Общеизвестно важное значение женщин в политической и религиозной деятельности античной эпохи, в частности боспорских цариц Камасарии и Динамии, херсонеситки Гикии. Анализируются контакты античных государств Северного Причерноморья с греческими городами и Римской империей, земледельцами и скотоводами Лесостепи, скифскими номадами, синдами, фракийцами и сарматами. Для археологов, историков, государственных деятелей, современных политиков, студентов и всех, кто интересуется историей и культурой древнего населения Украины.

2002

rudinskiy hud museum
button

Рудинський Михайло. Музей мистецтва. Коротенький провідник

Рудинський Михайло. Музей мистецтва. Коротенький провідник — Вид 2-е. доп. / За ред Супруненка О. Б. – Передмова і коментарі Бочарової С. І., Курчакової О. М., Супруненка О. Б., за участі Ханка В. М. – Полтава: Археологія. 2002 — 16+2 с.: іл. — (Полт. художн. музей ЦОДПА).

Видання, що побачило світ вдруге майже через 85 років до 115-і річниці від дня народження автора – відомого українського археолога, історика мистецтва, музейчика, одного із керівників української археологічної науки та національного пам'яткоохоронництва 1920-1950-х рр, доктора історичних наук, професора, фундатора Полтавського художнього музею Михайла Яковича Рудинського (1887-1958) – один з перших полтавських псляреволюцйних музейних путівників, яскрава документальна пам'ятка з історії музею та своєрідна пам'ятка становлення українського мистецтвознавства і музейництва.

 

2001

rudynskiy biblio
button

Михайло Якович Рудинський. Бібліографічний покажчик

Михайло Якович Рудинський (1887-1958). Бібліографічний покажчик / Укладачі Шовкопляс І.Г., Супруненко О.Б., Удовиченко О.І. — Київ; Полтава: Археологія, 2001. — 32 с., іл.


Бібліографічний покажчик містить реєстр праць археолога, музейника, пам’яткоохоронця і громадянина.

2000

skarjinska
button

Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України

Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К.М.Скаржинської): Монографія. — Київ-Полтава: Археологія, 2000. — 392 с.: іл. — Укр. м. — Рез. укр., рос., англ. — (Національна Академія наук України. Ін-т археології. Полтавська обласна рада. Управління культури
Полтавської облдержадміністрації. Центр охорони та досліджень пам’яток археології).

ISBN 966-02-1866-4

Дослідження висвітлює археологічну діяльність Лубенського музею К.М.Скаржинської (1852-1932), що успішно діяв у 1874-1906 рр. у Круглику під Лубнами на Полтавщині. Цей перший в У країні приватний історико-краєзнавчий музей з яскраво вираженими рисами археологічного збиральництва став осередком археологічного вивчення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя, згрупувавши навколо себе чимало
відомих дослідників (Ф.І.Камінський, Г.С.Кир’яков, С.К.Кульжинський, В.Г.Ляскоронський, К .П.Бочкарьов та ін.). У ході досліджень та цілеспрямованого археологічного збиральництва в музеї було створене значне взірцево документоване зібрання старожитностей, походження якого пов’язується з більше ніж 200 пам’ятками території Середнього Подніпров’я, Лівобережжя Дніпра, Півдня України, Білорусі, Болгарії, Молдови, Росії. П ізніше ця збірка лягла в основу колекцій сучасних полтавських Краєзнавчого, Художнього та ряду інших музеїв.
Монографія розкриває життєвий і творчий науковий шлях лубенських подвижників на терені музейництва й археології. Аналізується дослідницька і видавнича діяльність, склад колекцій, зокрема археологічне зібрання К .М.Скаржинської та його доля. Видання доповнене зводом пам’яток, досліджених членами лубенського
археологічного осередку, переліком предметів збірки, реєстрами дарників колекцій, зібрань, що ввійшли до складу музею, покажчиком сучасного місцезнаходження ряду предметів у музеях України, переліком використаних джерел та літератури.
Для широкого кола шанувальників вітчизняної культури, істориків, археологів, музеєзнавців
та пам’яткоохоронців, краєзнавців, викладачів і студентів вузів.

1999

buchnevich 1999
button

Бучневич В.Є. Полтавські підземелля

Бучневич В.Є. Полтавські підземелля / Підг. до друку та комет Коваленко О.В., Супруненка О.Б. – Додаток Мокляка В.О. – Полтава: "Археологія". 1999. – 16 с.: іл.
Серія Джерела з історії Полтавщини. – Вип. 1.—Укр., рос. м. – (Центр охорони та досліджень пам'яток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації. ПП "Друкарня Гротеск").

Невелика праця В.С.Бучневича (1860-1928) присвячена загадковим підземним спорудам міста Полтави, так званим, підземеллям – підземним холам, схованкам, льохам тощо, спорудженим за доби пізнього українського середньовіччя Робота, не дивлячись на більше ніж 100-літній вік. Не втратила своєї актуальності та новизни і продовжує залишатися одним з найбільш докладних та цікавих досліджень, присвячених стародавнім полтавським підземним комунікаціям ХVІІ-ХVІІІ ст.
Для істориків, краєзнавців, студентів, учнів шкіл, широкого кола читачів.

1996

rozryta mogyla 1996 1
button

Варвянська Т. В., Супруненк О. Б. Розрита могила

Варвянська Т. В., Супруненк О. Б. Розрита могила. — Полтава: Археологія, 1996. — 48 с.: іл. — Укр. м.


Для широкого кола шанувальників вітчизняної культури, істориків, археологів, музеєзнавців
та пам’яткоохоронців, краєзнавців, викладачів і студентів вузів.

1994

suprununko alex kurgan
button

СУПРУНЕНКО А.Б. Александровский курган эпохи энеолите-бронзы в междуречье Сулы и Удая.

СУПРУНЕНКО А.Б. Александровский курган эпохи энеолите- бронзы в междуречье Сулы и Удая.- Полтава,1994,- Препринт,
вып.З. - 32с.:ил. - На русс.яз.

 

В изданий публикуется комплекс кургана эпохи энеолита-бронзы у с.Александровна Чернухинского района Полтавской обл., исследованного на водораздельном плато в междуречье рр.Сула к Удай.Особый интерес вызывает обнаруженное под насыпью энеолитическое погребение - одно из наиболее "северных", выявленных на Украине. 

Для археологов,музейных работников,краеведов.

1992

rudinskiy arh new
button

Рудинський М. Я. Архітектурне обличчя Полтави. Видання 2-ге, репринтне

Рудинський М. Я. Архітектурне обличчя Полтави. – Видання 2-ге, репринтне / Передмова Вайнгорта Л. С., Супруненка О. Б. / Полтавський краєзнавчий музей. – Полтава: Метоп, 1992. – 35, VІІІ с.: іл.

Репринтне відтворення популярної роботи відомого пам’яткоохоронця, археолога і музейника, одного з перших директорів Полтавського краєзнавчого музею Михайла Яковича Рудинського (1887–1958). Книга вперше побачила світ 1919 року і була однією з настільних робіт кожного полтавського краєзнавця.
Для архітекторів, істориків, краєзнавців, музейних працівників, широкого кола шанувальників культурно-історичної спадщини Полтавщини.

1919

rudinskiy arh old
button

РудинськийМ. Архітектурне обличчя Полтави

Рудинський Михайло. Архітектурне обличчя Полтави / Рисунки Федора Рожанківського; Накладом газети «Рідне Слово». – Полтава: З друкарні Рабиновича, 1919. – 36 с.: іл.

Перший фаховий науково-популярний нарис про архітектурну спадщину міста Полтави.