#З_АРХЕОЛОГІЧНОЇ_КОЛЕКЦІЇ_МУЗЕЮ
Про колекцію археологічних знахідок з території Полтавського городища в історичному ареалі Полтави на місці спорудження монументу «Ангел»
У Полтаві мав би стояти пам’ятник «Ангелу – охоронцю християнської родини» на Івановій горі, але не судилося. В цьому повідомленні мова піде про археологічні дослідження на місці спорудження котловану під фундамент ймовірного пам’ятника «Ангел».
У 2013 р. співробітниками Центру охорони та дослідження пам’яток археології Управління культури Полтавської облдержадміністрації і Полтавської археологічної експедиції ДП НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України, були здійснені вимушені роботи на місці спорудження котловану під фундамент пам’ятника методом шурфування. За результатами проведених науково-рятівних досліджень на ділянці городища літописної Лтави довилося констатувати факт перетинання шурфом решток пізньороменської культури. Загальною кількістю 50 одиниць, археологічна колекція була передана до фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
 За хронологічною характеристикою дана колекція розподіляється на: скіфський час (VII – III ст. до н.е.), роменську культуру (VIII – IX ст. н.е.), давньоруський час (ХІІ – ХІІІ ст. н.е.), післямонгольську добу (ХІV ст. н.е.) та пізньосередньовічний час (ХVІІІ ст. н.е.)
Найбільш повно в цій колекції представлені пам’ятки роменської культури, насамперед, це –  виконані в ліпній та в техніці формування на гончарному крузі, вінця, денця та стінки горщиків (VIII – IX ст.)  [фото 2 – 4], а також, археологічно цілий розвал товстостінного горщика, що прикрашений відбитками гусенички [фото 5]. Що стосується  кераміки давньоруського часу, то це переважно, зразки, що виконані в техніці формування на гончарному крузі, насамперед – фрагменти стінок тарного посуду [фото 6 – 7], а також фрагмент нижньої частини горщика (ХІІ – ХІІІ ст.) [фото 8].
 Деталізуючи колекцію варто зазначити, що археологічно цінною та яскравою знахідкою є хрестоподібна привіска давньоруського часу (Х – ХІ ст.) [фото 1].

Література: Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. Дослідження літописної Лтави : Іванова гора / О.Б. Супруненко, Ю.О. Пуголовок; ЦП НАНУ і УТОПІК; ІА НАНУ; ЦОДПА. - К. : ЦП НАНУ і УТОПІК, 2015. – Частина друга. — С. 126, 127,128 – 130; 131 рис. 120:2

21 12 29 arheo