Ніколаєв Валентин Федорович (1889 – 1974): біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1915 – 1993 рр. / НААН, ННСГБ, ПДАА, ПКМ ім. В. Кричевського, УНУС; уклад. В.М. Самородов, С.Л. Кигим, В.А. Вергунов,.С.В. Нижник; наук. ред. В.А. Вергунов. – Полтава: Дивосвіт, 2017. – 472 с.: + 12 с. вкл. (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України»; кн. 68).

ISBN 978-617-633-197-1.

Біобібліографічний покажчик відображає основні етапи життя, наукову, організаційну та педагогічну діяльність знаного українського вченого-природознавця, кандидата біологічних наук, доцента Валентина Федоровича Ніколаєва (1889 – 1974), головним напрямком наукової діяльності якого, було всебічне вивчення низки важливих сільськогосподарських культур та селекція садових квіткових рослин, зокрема гладіолусів і жоржин. В. Ф. Ніколаєв проявив себе і як завідувач Природничо-історичного музею Полтавського губернського земства (нині Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського). Подано відомості про праці вченого і педагога за період з 1915 по 1993 роки, листування з визначними натуралістами – В. І. Вернадським та М. І. Вавиловим. Покажчик налічує 39 праць вченого, більша частитна яких наведена у книзі.

Видання буде корисне широкому колу читачів: працівникам інформаційно-бібліотечних установ, біологам, усім, хто цікавиться історією, краєзнавством, музейною справою.