Департамент культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кафедра історії України
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Наукова спадщина історика Віктора Ревегука (1938–2019)», присвяченій
85-річчю з дня народження відомого науковця, котра відбудеться 2 травня 2023 р.
 
Тематичні напрями роботи конференції:
 
1. Віктор Ревегук і його доба: на передньому краї новітньої історії України:
➢ життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність Віктора Ревегука;
➢ політична, громадська та просвітницька діяльність Віктора Ревегука;
➢ Віктор Ревегук у спогадах членів родини, колег, учнів, друзів;
➢ наукова спадщина Віктора Ревегука: історико-краєзнавчий пласт.
 
2. Краєзнавчий вимір новітньої української історії:
➢ Українська революція 1917–1921 рр. на Полтавщині та в суміжних регіонах;
➢ повстанський рух і селянський спротив 1920–1930-х рр.: краєзнавчий аспект;
➢ регіони України в роки нацистської окупації 1941–1945 рр.;
➢ видатні регіональні діячі – поборники державної незалежності України;
➢ патріотично-виховна місія вітчизняного краєзнавства;
➢ роль краєзнавства, музейництва та архівів у збереженні культурно-історичної спадщини нації.
 
До участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції запрошуються вчені, молоді науковці, музейні та архівні працівники, краєзнавці.
За результатами роботи конференції буде видано електронний та паперовий (обмеженим накладом) збірники матеріалів. Заявки на участь у конференції та тексти доповідей згідно з викладеною тематикою приймаються до 25 квітня 2023 року.
 
Вимоги до оформлення:
1. обсяг – до 10 сторінок;
2. параметри сторінки й тексту: аркуш А4, інтервал 1,5, формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 кегель, розширення файлу*.doc (текстовий редактор Microsoft Word);
3. поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;
4. на другому рядку статті після ім’я і прізвища автора (подається праворуч) перед заголовком статті у лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом);
5. на початку статті подати анотацію українською мовою (2–4 речення) та ключові слова. У кінці статті подати ім’я, прізвище автора, назву статті, резюме (до 10 рядків) та ключові слова українською та англійською мовами;
6. оформлення літератури: список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами державного стандарту ДСТУ 8302:2015, друкується в алфавітному порядку. Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках (без зносок) (зразок: [12, с. 35]).
Матеріали доповідей надаються в електронному вигляді. Заявку на участь, текст доповіді надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
Участь у конференції – безкоштовна.
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.
Назва файлу – латинськими літерами, бажано прізвище автора (напр., Ivanenko_Poltava). Прохання до авторів вказувати тему електронного листа при надсиланні матеріалів (зазначати тему конференції).
Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для розміщення у збірнику.
Повідомлення про включення матеріалів у програму конференції та запрошення на конференцію кожному автору будуть надіслані додатково.
 
 
Контактна інформація:
Усенко Владислав Миколайович, старший науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу новітньої історії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Тел. 050-779-51-31.
Кушнір Леонід Леонідович, науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу новітньої історії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Тел. 066-940-87-82.
Адреса оргкомітету: 36000, м. Полтава, вул. Конституції, 2, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, науково-дослідний експозиційний відділ новітньої історії.
З повагою, Оргкомітет конференції
 
 
ЗАЯВКА
Відомості про автора (авторів)

Прізвище, ім’я, по батькові
 
Науковий ступінь, вчене звання
(за наявності вказати)
 
Місце роботи
 
Посада
 
Тема доповіді / статті
 
Електронна адреса
 
Контактний телефон
 
Форма участі (очна / заочна)